Ondergrondse fietsenmolens op zee

De Kracht van Lokale politiek

KiesKatwijk
heeft met steun van enkele andere fracties in de gemeenteraad enkele maanden
geleden een motie ingediend om te onderzoeken wat een ondergrondse
fietsenstalling zou kosten onder het Andreasplein. Wethouder Knape heeft dit
laten onderzoeken en het kost blijkbaar ongeveer 2 miljoen euro om zoiets aan
te leggen. Uiteraard zijn er ook jaarlijkse kosten voor de exploitatie. Hoe dat
precies in elkaar zit moet ik nog onderzoeken want de onderliggende stukken
zijn mij nog niet bekend.
Zielige vertoning
Waar het om
gaat is dat het College direct met de hoogste spoed een persbericht de wereld
in heeft gestuurd waarin staat dat dit idee onhaalbaar is. Een doorzichtige
poging om een fait accompli te scheppen. Of het financieel haalbaar is hangt af
van je politieke mening. De vraag is of je het bedrag er voor over hebt. Het
bedrag is ongeveer 1,5 keer De Schuit om een willekeurig voorbeeld te noemen.
Ik ben wel benieuwd naar wat de hele herinrichting van de Princestraat gaat
kosten en in welke verhouding dit staat tot de 2 miljoen. Als je kijkt wat we
over hebben voor het parkeren van auto’s heb je ook een vergelijkingsmaat.
Schrijf het bedrag trouwens af over 50 jaar en kijk dan nog eens. Maar goed dat
is economisme volgens Jesse Klaver en dat zouden we niet meer doen.
Wat heb je er voor over ?
De vraag
die natuurlijk centraal moet staan is wat het maatschappelijk rendement van zo’n
investering is. Wat heb je er voor over ? En ook timing is belangrijk want het
Andreasplein gaat binnenkort op de schop, dus moet je het ijzer nu smeden. We
komen daar later nog uitgebreider op terug want hier is veel over te zeggen.

Gratis

Als we het gratis autoparkeren op zondag afschaffen dan is de fietskelder onder het Andreasplein helemaal gratis voor de gemeente !

Het kan verkeren
Voor dit
moment houden we alleen de zwakke argumentatie van het College even tegen het
licht omdat dat gewoon wel lollig en tevens nogal onthullend is. Ik heb dat
gedaan door het originele persbericht van de gemeente naast een gewijzigde  versie te zetten die u aan de rechter kant
hieronder ziet. Rechts heb ik in wezen niets anders gedaan dan het onderwerp “Ondergrondse
fietsenstalling” te vervangen door “Windmolens op zee”. “Het kan verkeren” zei
Brederoo reeds. Lees en geniet, en trek daarna uw eigen conclusies:Ondergrondse fietsenstalling
Andreasplein niet haalbaar
De gemeente Katwijk  heeft onderzocht
of  de bouw van een fietsenstalling onder het Andreasplein haalbaar
is. Dat blijkt niet zo te zijn. Na uitvoering van het project
“Aantrekkelijk centrum” zullen er genoeg plaatsen zijn om de piek in fiets
parkeren op te vangen. Het risico op verkeerd geparkeerde fietsen neemt
toe. Bovendien is de investering  fors:  € 2 miljoen voor de
aanleg en elk jaar ruim € 130.000 voor beheer en onderhoud. Daartegenover
staan geen inkomsten. Het uitgangspunt is: ‘stallen is gratis’.  Het
college van B&W onderschrijft de conclusies en  stelt de
gemeenteraad voor om het idee los te laten. 
 Vorig jaar heeft de
gemeenteraad een besluit genomen over de Nota van Uitgangspunten
“Aantrekkelijk centrum”. Er is toen een amendement aangenomen om onderzoek
te doen of de aanleg van een fietsenstalling onder het Andreasplein
technische en financieel haalbaar is. De gemeente heeft voor het onderzoek
onder andere gebruik gemaakt van onderzoeken uitgevoerd  door 
CROW (CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van
infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer) en eerder
uitgevoerde onderzoeken naar aanleiding van vragen over  fiets
parkeren voor het project Kustwerk Katwijk en de Nota van Uitgangspunten
Boulevard.  
Fietser wil dichtbij parkeren
Het bouwen van een ondergrondse
fietsenstalling zou betekenen dat alle geplande extra plekken op straat
verdwijnen. Wethouder Jacco Knape: “Uit onderzoek blijkt dat fietsers hun
fiets zo dicht mogelijk willen parkeren bij de plek waar men wil zijn in
het centrum en bij het strand. Bij die plekken moet je het fiets parkeren
faciliteren”. 
Dure investering
Bovendien zou het gaan om een forse
investering. De aanleg kost  € 2 miljoen. Het beheer en onderhoud
kosten jaarlijks ruim € 130.000. De fietsenstalling levert geen inkomsten
op omdat het stallen van een fiets gratis is. Het college van B&W
onderschrijft de conclusies van het onderzoek en stelt de gemeenteraad voor
om het idee los te laten. Naar verwachting zal de gemeenteraad dit onderwerp
binnenkort bespreken.
Een deel van het centrum van Katwijk aan Zee
wordt opnieuw ingericht. De verblijfskwaliteit en de leefbaarheid moeten
voor bewoners, bezoekers en ondernemers beter worden. Hier wordt een
herinrichtingsplan voor gemaakt. In dit plan moet ook worden opgenomen dat
er 97 auto parkeerplaatsen minder komen in het centrum. Om bewoners,
ondernemers en andere belanghebbenden mee te laten denken bij het opstellen
van de plannen is een klankbordgroep opgericht. Op 11 mei jl. is het voorlopige
ontwerp voor de herinrichting van het centrum gepresenteerd aan
belangstellenden. Dit plan wordt binnenkort in de gemeenteraad besproken.
Noot aan de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Niels Appelo  van de gemeente Katwijk, tel. 071 406 5448  of
via het e-mailadres
communicatie@katwijk.nl.
Verplaatsing
windmolens op zee niet haalbaar
Het
kabinet  heeft onderzocht of  de verplaatsing van windmolens voor
de kust van Katwijk haalbaar is. Dat blijkt niet zo te zijn. Door
verplaatsing van de windmolens naar “IJmuiden ver” zal het tekort en de piek
in het energieverbruik niet kunnen worden opgevangen. Het risico van de
afhankelijkheid van Rusland neemt dus toe. Bovendien is de investering 
fors:  € 900 miljoen extra voor de aanleg en elk jaar nog een
aanzienlijk bedrag voor bijkomende kosten. Daartegenover staan geen inkomsten.
Het uitgangspunt is: ‘energie mag niet duurder worden en de belasting moet
omlaag’.  Het college van B&W onderschrijft de conclusies en 
stelt de gemeenteraad voor om het idee los te laten. 
Vorig
jaar heeft de Tweede Kamer een besluit genomen over Windenergie op zee. Er is
toen een amendement aangenomen om onderzoek te doen of de verplaatsing van de
700 windmolens voor Katwijk naar het gebied “IJmuiden Ver” technische en
financieel haalbaar is. De gemeente heeft voor het onderzoek onder andere
gebruik gemaakt van onderzoeken uitgevoerd  door  deskundigen op
het gebied van windenergie en eerder uitgevoerde onderzoeken naar aanleiding
van vragen over  fiets parkeren door KiesKatwijk en de Nota van
Uitgangspunten Boulevard. 
Gebruiker
wil betaalbare energie

Het
verplaatsen van windmolens op zee  zou
betekenen dat de energietarieven verhoogd moeten worden zodat ze 900 miljoen
meer opbrengen, of dat de belastingen die meerkosten moeten opbrengen. Wethouder
Jacco Knape: “Uit onderzoek blijkt dat mensen voor een dubbeltje op de eerste
rang willen zitten. Daarop moeten we de mensen faciliteren want anders worden
we niet herkozen”.
Dure
investering
Bovendien
zou het gaan om een forse investering. De verplaatsing kost  € 900  miljoen. Het extra beheer en onderhoud
kosten jaarlijks ook een enorm bedrag. De verplaatsing levert geen extra  inkomsten op omdat de energietarieven niet
worden aangepast. Het college van B&W onderschrijft de conclusies van het
onderzoek en stelt de gemeenteraad voor om het idee los te laten. Naar
verwachting zal de gemeenteraad dit onderwerp binnenkort bespreken.

Een belangrijk deel van onze opwekking van energie wordt opnieuw ingericht.
De duurzaamheid moet beter worden, en de afhankelijkheid van foute regimes
moet verminderen voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Hier wordt een
herinrichtingsplan voor gemaakt. In dit plan moet ook worden opgenomen dat er
700 windturbines bij komen op de Noordzee. Om bewoners, ondernemers en andere
belanghebbenden mee te laten denken bij het opstellen van de plannen is zoals
gebruikelijk een klankbordgroep opgericht. Binnenkort  wordt het voorlopige ontwerp voor de herinrichting   gepresenteerd
aan belangstellenden. Dit plan wordt binnenkort in de Tweede Kamer besproken.

Noot aan de redactie

Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Niels Appelo  van de gemeente
Katwijk, tel. 071 406 5448  of via het e-mailadres
communicatie@katwijk.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com