Ongewenste koppelverkoop Duinvallei met snelweg N206

De Kracht van Lokale politiek


Belangrijk besluit gecamoufleerd als
ingezonden stuk
Voor de gemeenteraad van
aanstaande donderdag 23 januari staat het onderzoek naar tunnelvarianten voor
de N206 op de agenda (punt 4-11) als een ingekomen stuk. Dit betekent dat men
er geen discussie over gaat voeren en dat men aldus de kiezers ongewis wil
laten over de standpunten van de partijen. Dat is niet nieuw want onlangs bleek
dat 15 van de 33 gemeenteraadsleden niet het lef hadden om een standpunt over
het Cultuurhuis af te geven. De kwestie is hier echter nog erger want het stuk
over de N206 is een vermomd voorstel. Door dit ingezonden stuk te laten
afhameren gaan de partijen in de gemeenteraad akkoord met het laten maken van
een stedenbouwkundig plan voor Duinvallei. Dat is een geheim plan dat het
College van B&W samen met projectontwikkelaar Campri heeft gemaakt en waar
we alleen iets van weten omdat een ambtenaar in het verleden per ongeluk wat
gegevens op het internet heeft gezet. Over Duinvallei is nog nooit in het openbaar gesproken.
Geheim bouwprogramma
Onderdeel van zo’n plan
vormt een bouwprogramma dat als wij goed geïnformeerd zijn honderden huizen
omvat in het gebied langs de N206. Door hier niet over te praten geeft de
gemeenteraad aan de projectontwikkelaar en B&W carte blanche om te tekenen
wat ze maar willen. Wat men wil is geld verdienen en dus resulteert dit in een
steenwoestijn met veel hoogbouw langs een snelweg waarvan we nog niet precies weten
in welke vorm deze wordt aangelegd. Het is werkelijk een gotspe en een groot
schandaal als de gemeenteraad dit laat passeren en ze blijkbaar geen enkele randvoorwaarde
voor het te maken stedenbouwkundige plan mee wil geven. Hebben ze geen visie of mag u die niet weten ?
Geen wensen voor
bestuurlijke overeenkomst ?
Het is ook schandalig
als de Raad geen uitspraken doet over wat men in een Bestuurlijke Overeenkomst
met de Provincie over de N206 wil zien opgenomen. We wezen er eerder op dat er
momenteel kansen liggen om tientallen miljoenen aan provinciale gelden en
investeringen van Holland-Rijnland van de Bollenstreek naar de Rijnlandroute/N206 over te boeken. Fractievoorzitter Harm Aten (CDA) gaf
onlangs in het radioprogramma Nieuwsmagazine als zijn mening dat de
onderhandelende vertegenwoordigers van B&W in het verleden grotelijks gefaald hebben.
Hij bleek het eens te zijn met het standpunt van KiesKatwijk dat de hele N206
onder de scope van de Rijnlandroute zou moeten worden gebracht.
Van tweeën één.
Zou de Raad dan helemaal
geen behoefte hebben om de wethouders enige ruggensteun te geven door aan te
geven wat men precies wenst te bereiken ? Heeft het presidium dat de agenda
opstelt hier zitten slapen of is er in de geheime voorbereidingscommissie een
deal gesloten ? De bevolking zal graag van haar vertegenwoordigers willen horen
welk standpunt zij in deze zaak innemen. Het lijkt er sterk op dat men in
stilte akkoord is gegaan met de geplande megalomane bouwplannen voor
Duinvallei. Want waarom zou dit voorstel anders via deze camouflage tactiek
door de Raad worden geloodst ?Tip
In plaats van zaterdags het winkelende
publiek lastig te vallen zouden sommige partijen er beter aan doen om doordeweeks
het college van B&W wat meer op de huid te zitten over dit soort voor de
burger enorm belangrijke besluiten
.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com