Ons Plan voor Valkenhorst

De Kracht van Lokale politiek

1235 extra betaalbare woningen: Het moet, het kan! Op voor het plan!

KiesKatwijk heeft vandaag haar Plan voor Valkenhorst gepubliceerd. We beseffen dat dit plan alleen tot uitvoering kan komen als er een meerderheid in de gemeenteraad voor gevonden kan worden. Daarom hebben we een brief gestuurd naar alle partijen die meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen in Katwijk. Ons voorstel is dat er direct na de verkiezingen gestart wordt met door een onafhankelijk bureau uitgevoerde (maatschappelijke) kosten-baten analyse. Zo’n onderzoek kan een vergelijk bieden tussen het bestaande beleid m.b.t. Valkenhorst en de door ons voorgestelde nieuwe aanpak.

Spoorboekje naar 1235 extra betaalbare woningen

Naar onze opvatting zal de methode volgens ons “spoorboekje” grote voordelen opleveren voor de gemeente en haar inwoners. Dat voordeel bestaat er uit dat we optimaliseringen kunnen uitvoeren m.b.t. de inhoud van de plannen. Het meest in het oog springende aspect is daarbij dat we uitgaan van het bouwen voor de werkelijke behoefte. Dat komt uit op 65% van 5000 woningen die in de betaalbare categorie zouden moeten worden gerealiseerd. Dat levert 1235 extra betaalbare woningen op. In het plan wordt dit nader toegelicht. Maar er zijn meer optimaliseringen mogelijk en vooral het kostenverhaal kan en moet beter. KiesKatwijk denkt dat de kosten die met de huidige samenwerkingsovereenkomst met het Rijk samenhangen niet door de gemeente te dragen zijn.

Maatschappelijke kosten-baten analyse gewenst

Het kan dus anders en moet beter. Wij gaan er van uit dat de nieuwe gemeenteraad vanuit haar verantwoordelijkheid, en op basis van de kennis die er nu is, zal besluiten tot de kosten-baten analyse. Dat onderzoek zal enkele tienduizenden euro’s kosten en is in een paar weken tijd uit te voeren. Het is het spreekwoordelijke spierinkje dat we uitgooien om straks een kabeljauw te kunnen vangen. We kunnen het ons als gemeente niet veroorloven om dat onderzoek niet te doen.

KiesKatwijk streeft samenwerking na

Wij wijzen er op dat we uitgaan van en hopen op brede samenwerking binnen de gemeenteraad op dit onderwerp, maar iemand moet de eerste stap zetten en die rol heeft KiesKatwijk opgepakt. We doen een beroep op alle betrokkenen om met een open mind en zonder vooroordelen naar deze zaak te kijken en zichzelf in voorkomende gevallen toe te staan om de zaak ook eens vanuit een andere invalshoek te bekijken.

U kunt ons plan alhier downloaden: https://kieskatwijk.nl/seafile/d/53a06f9537e24b46b1d6/files/?p=/Dossiers/Ons%20Plan%20%20voor%20Valkenhorst/Het_Plan_voor_Valkenhorst.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com