Open brief aan gemeenteraadsleden Katwijk

De Kracht van Lokale politiek

Julianabrug
wordt gesloopt
Zoals bekend zal
de Julianabrug die de Hoornes met de rest van Katwijk verbindt worden gerenoveerd
en verbreed. Dat is nodig om de snelle R-net bussen een betere doorstroming te
garanderen. De brug zal daarom volgend jaar een flink aantal maanden niet te
gebruiken zijn. Dat is afzien voor onze inwoners, en dan vooral voor degenen die
van de afdeling langzaam verkeer zijn. De plannen voor die brug hebben meerdere
varianten gekend en dat heeft weer eens aangetoond dat het best moeilijk is om
dingen in één keer goed te doen. Maar daar gaat het hier niet om.
Pontje of
geen pontje, dat is de vraag
In de hoogste
regionen van het gemeentefort is de gedachte opgekomen om de tijdelijke
overlast te verlichten door een pontje voor langzaam verkeer te organiseren.
Prima gedachte onder het motto “onderzoekt alle dingen en behoudt het goede”.
Nou dit idee kon niet worden uitgevoerd want er blijkt een tonnetje of drie of
vier voor nodig om dat te regelen. Het pontje uit Valkenburg tijdelijk
verplaatsen bleek ook al geen haalbare kaart. Met het heersende dorpisme zou
dat tot ongeregeldheden hebben geleid.
Fietsers
en voetgangers staan toch op 1 (?)
Wat nu ? KiesKatwijk
is zo vrij om het gemeentebestuur een leuke oplossing aan de hand te doen. Al
sinds mensenheugenis wordt er gesproken over een fiets- en voetgangersbrug van
de Groen van Prinstererweg naar de Haringkade. De gewenste locatie is ter
hoogte van de jachthaven. Op die manier kun je vanuit de Hoornes in een rechte
lijn via de Prins Hendrikkade in een paar minuten bij de Hema zijn om er worst
en tompouces aan te schaffen. De prefab bruggen waar ik op doel hebben de
laatste jaren een enorme vlucht genomen. Het lokale bedrijf Haasnoot Bruggen
verdient er een leuke boterham mee. Nee die jongens zijn geen familie van ondergetekende,
ik ken ze echt niet.
Spring
eens over je eigen schaduw
Laten we dit
plan nu gewoon eens uitvoeren. Laten we als gemeenteraad die gunfactor nou eens
thuislaten en niet tegen dit lumineuze plan stemmen omdat we er zelf niet mee
gekomen zijn. Dat “not invented here syndroom” is zo 1980. En bedenk dat
KiesKatwijk het niet eens zelf bedacht heeft want in diezelfde 80-er jaren van de vorige
eeuw is het al eens aan de orde geweest. We hebben het plan alleen maar uit de
oude doos gehaald. Omdat het goed voor onze inwoners is. Daar doen we het
allemaal voor beste collega’s. En natuurlijk om indirect ook het cultureel erfgoed
van de Hema-worst te kunnen steunen.
Dus u kunt
donderdag 19 december niet tegen onderstaande motie stemmen collega’s :
De raad van
de gemeente Katwijk, bijeen op 19 december 2019
Constaterende
dat:

 • Een
  fietsbrug ter hoogte van de Haringkade met een aansluiting op de Groen van
  Prinstererweg in het verleden regelmatig aan de orde is gekomen, laatstelijk
  bijvoorbeeld in het “Integraal Verkeers- en Vervoersplan (2008) en in het
  Fietsrouteplan (2004), maar nooit in uitvoering is genomen;
 • Het
  huidige college opereert conform het principe dat fietsers en voetgangers (in
  relatie tot snelverkeer) op 1 worden gezet;
 • Er
  een enorme ontwikkeling heeft plaatsgevonden m.b.t. de beschikbaarheid van
  prefab bruggen gemaakt van duurzame materialen zoals hout en (bio-based)
  composieten;
 • Het
  plaatselijke bedrijfsleven in staat is deze bruggen te leveren;
 • Er
  bij snel handelen mogelijk al tijdens de tijdelijke buitengebruikstelling van
  de Julianabrug gebruik kan worden gemaakt van deze verbinding;

Overwegende
dat:

 • De
  tijdelijke buitendienststelling van de Julianabrug laat zien dat  de schaarse verbindingen tussen de wijken
  Hoornes (Katwijk Noord) en Katwijk aan Zee met name voor fietsers en
  voetgangers uitbreiding behoeven.
 • Realisatie
  van een fiets- en voetgangersbrug op de genoemde locatie een prima manier is om
  de geloofwaardigheid van eerdergenoemde uitspraak “de fietser op 1” te versterken;
 • Er
  veel maatschappelijk rendement te verwachten is bij een verbinding die vanaf de
  Hoornes via de Prins Hendrikkade een veilige en rechtstreekse verbinding biedt
  met het centrum van Katwijk aan Zee;
 • Deze
  verbinding aldus van strategisch belang kan worden geacht, in de zin dat
  financiering vanuit de BSI tot de mogelijkheden zou kunnen behoren;

Verzoekt het
college:
Op zo kort
mogelijke termijn  een
haalbaarheidsstudie te verrichten naar het op korte termijn realiseren van een
(eenvoudige prefab) fiets- en voetgangersverbinding tussen Katwijk Noord en
Katwijk aan Zee ter hoogte van de Haringkade.
Jaap
Haasnoot
KiesKatwijk

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com