Open brief aan Katwijk Smart Village

De Kracht van Lokale politiek


Pleidooi voor een fietstunnel onder de Julianalaan ter
hoogte van de Nieuwe Duinweg


Katwijk Smart Village is een groep bezorgde burgers die zich verzet tegen de verkeerskundige veranderingen die samenhangen met de komst van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in Katwijk. Regelmatig komen ze met een communiqué dat deze keer ook in de Katwijksche Post is gepubliceerd. Het derde communiqué kunt u hier downloaden. Om ze een handje te helpen doe ik ze hierbij een suggestie aan de hand.


Beste smart dorpsgenoten
Omdat u de
moeite neemt om zich zo vast te bijten in dit onderwerp en er allerlei
gedachten over te ontwikkelen, wat ik bewonderenswaardig vind, reageer ik met
enkele opmerkingen. Het onderwerp is er belangrijk genoeg voor. Door interactie
ontstaan mogelijk bij meerdere betrokkenen weer nieuwe en mogelijk betere
ideeën. We komen u vast wel weer een keer tegen en dan kunnen we er desgewenst
over doorpraten. Het onderstaande betreft mijn persoonlijke mening en deze is
nog niet afgestemd in de fractie.

·        
Gescheiden verkeersstromen

Uw opmerkingen over verkeersveiligheid lijken mij hout te snijden. Mijn conclusie
is dat je aldus moet zorgen voor het uit elkaar houden van snelverkeer en
langzaam verkeer. Dus als je de fietser/voetganger kunt weghouden van een
confrontatie met autoverkeer door het gebruik van fiets/-voetgangerstunnels en door
specifieke fietsroutes dan moet je die kans benutten. Dat is trouwens ook beter
voor de doorstroming van auto’s en bussen.·        
Realisme

Stelregel moet zijn “je kunt niet alles hebben”. We zitten niet in een blanco
situatie waarin we alle variabelen naar onze hand kunnen zetten. Het algemeen
belang (natuurlijk nader te definiëren) heeft in het algemeen voorrang op
particuliere belangen. Men kan zich vanuit een Nimby-standpunt verzetten tegen
fietstunnels maar dat kan ik persoonlijk niet serieus nemen. Uw standpunt dat
een fietstunnel qua sociale veiligheid een onding is vind ik zwaar overdreven.
We hebben zelfs in Katwijk diverse fietstunnels (b.v. onder de N206 bij de Tulpstraat, of doorgang onder gemeentehuis)
en dit soort voorzieningen worden door mij als een zegen gezien. Dat zou u ook
moeten doen als u echt van mening bent dat verkeersveiligheid en doorstroming belangrijk zijn. Je kunt dus niet fietstunnels en fietsstraten afwijzen en tegelijkertijd de verkeersveiligheid
op nummer 1 zetten. U bent daarin niet geloofwaardig of tenminste niet intern
consistent. U zult dus ook intern compromissen moeten sluiten om met een
eenduidig verhaal naar buiten te kunnen treden.

Of zoals de makelaars in Amsterdam zeggen “iedereen wil een boerderij op de Dam,
maar die ga je niet vinden”.·        

Verstedelijking heeft consequenties

Als ik nog even mag doorborduren op interne consistentie en logica. De
intensiteit van het verkeer is direct gerelateerd aan de verstedelijking en de
locatie van verkeer aantrekkende voorzieningen. In dat verband had ik
bezwaarschriften van u verwacht op de locatie van het nieuwe zwembad in uw
directe omgeving. Wij hebben mede om deze reden voorgesteld om het zwembad als “een
doos in de wei” te realiseren, b.v. in de nabijheid van doorgaande wegen in de
Mient-Kooltuin. U kunt in de herkansing bij de toekomstige  bepaling van de bestemming voor het gebied
van het voormalige Vliegkamp Valkenburg. Een nog verdere verstening en
verstedelijking van Katwijk en omgeving is een ernstige bedreiging voor de
leefbaarheid, en dat niet alleen in relatie tot vervoersbewegingen. Ik werk in
de toekomst graag met u samen om een dreigend onheil van 5000 woningen aldaar te
voorkomen.·        
Over oogkleppen, tunnelvisie en de
Nimby-bril

Als u net als wij de verkeersintensiteit en de verkeersveiligheid een probleem
vindt dan moet u voorstander zijn van openbaar vervoer. Ik ben met u eens dat
een paar minuten tijdwinst niet erg indrukwekkend is en dat je die winst moet
beoordelen in relatie tot de investeringen die er nodig zijn om die te
bereiken. Ik zie ook de oogkleppenbenadering van ambtenaren die geen ruimte
krijgen om echt creatief te zijn. En de ingenieurs willen alles in een malletje
stoppen dat ze vanuit hun vakgebied hebben bedacht en hebben moeite om breder
te kijken. Bestuurders hebben soms last van scoringsdrift of ambitieverslaving
en willen ons daarom soms dingen door de strot duwen, ongeacht welke schade en
kosten daarmee gemoeid zijn. Daarom kan het gezonde verstand van de burger wel
eens verhelderend werken. Ik ben daarom erg blij met uw enthousiasme en inzet
maar ik hoop dat u intern de zaak zo kunt regelen dat u niet in dezelfde
valkuil valt als de professionals. En dan heb ik het bijvoorbeeld over
oogkleppen, een verkeerde tunnelvisie en de eerder genoemde Nimby-bril.·        

Fietstunnel onder Julianalaan ter
hoogte van de Nieuwe Duinweg

In verband met het voorgaande wil ik u nogmaals een idee voorleggen dat u gek
genoeg nog niet hebt overgenomen. We sluiten de ingang van de Nieuwe Duinweg bij
de Julianalaan af voor auto’s, er komt dus een knip in die weg waardoor er geen
doorgaand autoverkeer is op het stuk weg tussen de Julianalaan en het
Waterloopje. Omdat we de parkeerruimte daar niet kunnen missen kunnen de
bewoners wel vanaf de richting Waterloopje naar hun woning rijden om daar te
parkeren. In het plantsoentje bij de Julianalaan komt een keerlusje voor auto’s.
Daarmee wordt de Nieuwe Duinweg op dat traject een fietsweg, waarschijnlijk is
nog een kleine herinrichting nodig. De kers op deze taart wordt een fietstunnel
onder de Julianalaan door zodat het fietsverkeer leuk kan doorrijden en vooral
de verkeersveiligheid een stuk vergroot wordt. De Julianalaan zal een stuk
drukker worden in de toekomst en oversteken wordt straks een hele
gevaarlijke  en tijdrovende opgave. Ik
voorspel trouwens dezelfde problemen voor de Meeuwenlaan.Get real

Als we afstappen
van de gedachte dat een rustgevend romantisch karrenpad in onze hyper
verstedelijkte omgeving een optie zou zijn dan zou het voorgaande voorstel een heel
bruikbaar onderdeel van een complete oplossing kunnen zijn. Je hoeft hiermee het dubbelzijdige fietspad langs de noordkant van de Zeeweg niet aan te leggen. Dit fietspad kan gewoon het eenrichtingsverkeer van oost naar west blijven bedienen. Al het fietsverkeer in de west-oost richting kan over de Nieuwe Duin(fiets)weg. Fietsverkeer in
de noord-zuid v.v. richting loopt via twee fietstunnels, één in de buurt van het
Waterloopje en een andere bij het Mierenweidepad. Het drukste kruispunt of de drukste
rotonde van Katwijk bij Zeeweg/Julianalaan wordt zo geheel verlost van fietsers en
voetgangers als we nog een laatste fietstunneltje realiseren onder de
Julianalaan ergens ter hoogte van de wijk Cleijn Duin. Dit levert een enorme
tijdwinst op voor de bus en de auto. Ik heb hier trouwens alleen de hoofdlijnen
beschreven omdat ik het verhaal niet te lang wil maken.·        
De uitdaging

De uitdaging is nu
voor iedereen om niet in de modus te schieten om voor elke oplossing een
probleem te bedenken. Zet die oogkleppen af dat fietstunnels gevaarlijk zijn,
probeer het grote plaatje te zien en niet alleen het uitzicht vanuit je eigen
voordeur. Als je echt wat wilt doen voor verkeersveiligheid en voor de
doorstroming van alle soorten verkeer dan is dit naar mijn bescheiden mening
een prima oplossing.

 Jaap Haasnoot

P.S. Zie hier ook een eerdere blog over dit onderwerp.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com