OZB is melkkoe voor B&W

De Kracht van Lokale politiek

Katwijk zit op zwart zaad

Zoals bekend heeft de provincie in een brief aan de gemeenteraad geadviseerd om geen nieuw beleid meer op de rails te zetten dat geld kost. Vorige week merkte de accountant diplomatiek op dat Katwijk zeer scherp aan de wind zeilt. Daarmee bedoelde hij eigenlijk dat Katwijk langs de rand van de afgrond loopt. Elk nieuw beleid heeft namelijk direct consequenties voor de hoogte van de lokale belastingen. Dat is een duidelijk signaal dat er geen vet meer op de botten zit. Steeds hogere belastingen zijn een teken van slecht beleid.

Katwijkers worden geplukt door de gemeente

De eerste jaren zitten we nog redelijk goed omdat er onverwacht incidenteel extra geld van het Rijk gekomen is. Daarmee kunnen we wat gaten vullen. Maar wat gebeurt er daarna? Een zekerheid is dat alle inwoners zich in de toekomst blauw gaan betalen aan belasting. Dat is gewoon een feit. In de begroting worden alle problemen zoveel mogelijk toegedekt en diffuus gemaakt. En een heleboel zaken in de toekomst worden op dit moment ook nog bewust buiten beschouwing gelaten.

Ellende wordt weggemoffeld in de begroting

Zo worden de extreem hoge kosten die samenhangen met het verlies dat op Valkenhorst wordt geleden pas vanaf 2026 voor een deel meegenomen (zie blz. 184). Er staat bovendien bij “voor zover deze kosten relevant worden geacht”. Op die manier worden de problemen vooralsnog buiten beeld gehouden, gedoseerd en in ieder geval niet in een keer of compleet gepresenteerd. Dat wegmoffelen of naar achteren schuiven is ook een noodzakelijk kwaad omdat de begroting anders niet sluitend te krijgen is en we direct onder curatele van de provincie zouden komen. Dat is precies hetzelfde als wat KiesKatwijk in het verleden failliet gaan noemde. De situatie ziet er dus beroerd uit. De meeste raadsleden ontberen helaas de kennis om door de rookgordijnen heen te prikken. Sommigen willen natuurlijk ook liever niet weten dat hun politieke vrienden er de afgelopen jaren een zootje van hebben gemaakt. De problemen worden in ieder geval bewust naar achteren geschoven, blijkbaar onder het motto “na ons de zondvloed”.

OZB in 2026 72% hoger dan in 2020

Het college gaat pas bij de begroting voor 2024 kijken hoe de vlag er dan bijhangt. De nu al extreem snel stijgende OZB is een teken van beroerd beleid. In de begroting van vorig jaar was de OZB voor 2025 14% hoger geraamd dan in 2020. Dit jaar komen we daar niet meer mee uit en is de OZB voor 2025 inmiddels 62% hoger dan in 2020. In 2026 betaalt u zelfs 72% meer dan in 2020!

Roekeloos gemeenschapsgeld uitgeven

Maar daar kan het niet bij blijven want we lopen zoals gezegd pal langs de afgrond. Ook volgend jaar zal de belasting weer opnieuw extra moeten worden verhoogd. Men weigert op het gemeentehuis namelijk te bezuinigen. Er wordt nog steeds geld over de balk gegooid. Zo is er 1,5 ton per jaar gereserveerd voor het aantrekken van ambtenaren die de hele dag op de sociale media berichten over Katwijk gaan zoeken. “Zo ontstaat er een goed overzicht over wat er buiten gebeurt en wat er nodig is van de gemeente”, durft men gewoon op te schrijven in de begroting. Is dat geld over de balk gooien of niet? In de huidige begroting is er trouwens ook nog geen dekking voor de miljoenen die de beloofde winterhulp gaat kosten. Dat wordt dus een drama. Waar komen al die problemen nu vandaan? De belangrijkste leegloper is het Gat van Valkenhorst. Volgende keer meer hierover.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com