Politiek voor dummies

De Kracht van Lokale politiek

Vaagpraterij en framing

In de politiek is niets wat het lijkt. Dat is les 1 voor een beginnend politicus. Het draait allemaal om beeldvorming en om het misleiden van de vijand. Als beroepspoliticus moet je dus bedreven zijn in vaagpraterij en in framing. Dat laatste is een verkeerde voorstelling van zaken geven op dusdanige wijze dat je daar achteraf niet op gepakt kunt worden. Je moet ook constant halve waarheden vertellen. Dat is erger dan liegen maar je kunt er toch niet op gepakt worden. Het idee is dus om de volksvertegenwoordiging en het algemene publiek dusdanig om de tuin te leiden dat je je eigen voorstellen er door krijgt. Je moet hiervoor bedreven zijn in manipulatie en daarbij speelt het passende taalgebruik een grote rol.

Blauwe pakken, bruine schoenen

Verder is de uitstraling en de lichaamstaal van belang. Je moet liefst zeer slagvaardig uit de hoek komen en in de presentatie en uitstraling de illusie van doortastendheid en deskundigheid in stand kunnen houden. Uiteraard draag je daarbij een blauw pak met bruine schoenen. Over dameskleding laat ik me hier niet uit. Bij sommige gelegenheden is het overigens weer gepast om een meer arbeideristisch look & feel uit te stralen. Je moet vanzelfsprekend voldoende ijdel zijn om veel tijd te besteden aan fotomomentjes waarbij je je duim omhoog steekt. Uiteraard publiceer je dagelijks een selfie op de sociale media.

De vierde macht

Mensen die niet bekend zijn met het politieke bedrijf snappen deze fijne nuances vaak niet. Die onbekendheid met het openbaar bestuur geldt trouwens ook voor het ambtelijke bedrijf dat achter de coulissen de dienst uitmaakt. De politici die op het toneel de voorstellingen verzorgen zijn in de meeste gevallen niet meer dan trekpoppen of acteurs. Ze brengen de plannetjes van de ambtenarij op de bühne. Die ambtenaren laten hen in de waan dat ze het allemaal zelf bedacht hebben.

De parabel van de fietsenmaker

Een willekeurige fietsenmaker die een vergunning van de gemeente nodig heeft is geen cultureel antropoloog. Hij denkt dat de mensensoort die ten gemeentehuizen of in het parlement wordt aangetroffen ongeveer overeenkomt met zijn buurman of collega. Hij denkt ook dat zijn logica dezelfde is, en dat de betekenis van woorden en uitdrukkingen overeen komt met wat bij hem thuis of in zijn werkplaats geldt. Als hij zegt dat hij de ketting van de fiets van zijn klant zal verwisselen voor een nieuwe, en dat die klant de fiets morgen kan ophalen, dan zijn daar meestal geen misverstanden over tussen de betrokkenen. Hoe anders is dat als je te maken krijgt met de subcultuur van het politieke en bestuurlijke bedrijf! Voor de fietsenmaker is dat alsof hij opeens zaken moet doen met een net ontdekte stam uit de oerwouden van Borneo. Daar gelden dus heel andere wetten, regels, zeden en gewoonten. Woorden en uitdrukkingen hebben in de politieke schijnwereld of in Borneo een heel andere betekenis dan in de echte wereld. Dan gaat er dus heel veel mis en dus eindigt onze fietsenmaker in beide gevallen in een kookpot boven een houtvuurtje.

Hoe overleef ik in de jungle

Ik wil daarom graag aan het einde van het jaar als service voor het algemene publiek, maar ook als hulpmiddel voor beginnende politici, hierbij een lijstje publiceren met veel door deze ‘tot politici gemaakte mensen’ gebruikte uitdrukkingen. Daarbij geef ik voor mensen die nog onvoldoende gevorderd zijn in de enculturatie, en die dus geen idee hebben wat de gebruikte frasen betekenen, voor elke uitdrukking de juiste vertaling van deze kretologie.

Wat men zegt:Wat men bedoelt:Wat de buitenwacht denkt:
We gaan het gesprek aan.We houden de boot af.Er komt een serieuze dialoog.
Dat gaan we onderzoeken.We gaan de gevolgen wegmoffelen.Er komt een serieus onderzoek.
Ik heb goede hoop dat we tot een oplossing kunnen komen.We laten de zaak op z’n beloopMen gaat serieus aan de slag.
We nemen deze kwestie heel serieus.Ik hoop hier nooit meer iets over te horen.Er is sprake van een positieve en constructieve houding
Dit zijn voor ons belangrijke leerpunten.Jammer dat we deze keer tegen de lamp zijn gelopen.De volgende keer gaat het anders.
We komen hier later op terug.U hoort hier nooit meer iets over.Men komt binnenkort terug met een oplossing.
We zijn bekend met deze situatie.Ik heb geen idee waarover dit gaat.Men weet van de hoed en de rand.
Het heeft onze (grote) aandacht.We verstoppen dit in de onderste ladeMen is actief op dit dossier.
U spreekt hier wijze woorden.Ik hoop dat u nu verder uw mond houdt over deze kwestie.Ik word serieus genomen.
Ik ben het helemaal met u eens.Ik stuur u met een kluitje in het riet.Ik krijg gehoor voor mijn zienswijze.
Dit is niet onze bevoegdheid.Ik heb hier geen zin in.Men wil wel maar kan niet.
Onze ambtenaren werken keihard.Ze vergaderen teveel uren en produceren te weinig.Een bouwvakker op een steiger in de vrieskou werkt keihard.
Wij werken hard aan een oplossing.We hebben het onderaan de lange termijn planning gezetMen doet zijn uiterste best.
Wij hebben het onderste uit de kan gehaald in de onderhandelingen met X.We hebben ons aan alle kanten laten piepelen, en hebben de weg van de minste weerstand gekozen.Een beter resultaat is niet mogelijk.
We bouwen heel veel betaalbare woningen.We bouwen 25% huur en laten de ontwikkelaars leuk cashen op het peperdure restant.Waarom ben ik dan over 10 jaar pas aan de beurt voor een huurwoning?
Binnenkort komt er een Kennis- en Cultuurcentrum.Ik heb al een boek, laten we eerst nog maar eens een onderzoekje doen als afleidingsmanoeuvre.Ha, ha, ha…..
We voldoen aan alle participatie eisen.We doen een vrijblijvende inloopavond op een lastig tijdstip en zetten de volgende dag het vinkje.Iedereen krijgt een kans om invloed uit te oefenen.
Dit is een sympathiek voorstel.Ik probeer dit van tafel te krijgen.Hier wordt een goed idee naar voren gebracht.
Ik snap wat u zegt.Ik ben het hier niet mee eens.De spreker krijgt een begripvolle reactie
Ik mis enige empathieU bent onvoldoende bekwaam.Huh?
Wat is uw reflectie hierop?Ik klets maar wat in de hoop dat hij op zijn gezicht gaat.Men heeft belangstelling voor zijn mening
Ik vind uw uitspraken ongepast.Ik straal zelf graag enige morele superioriteit uit.Men probeert mij beentje te lichten.
Ik ga me hier hard voor maken.Ik zal deze zaak over een paar jaar aan mijn opvolger overdragen.Hij gaat zijn best doen
Ik herken me niet in uw uitsprakenU bent een smeerlapHij ontkent alles
Uw betoog is buiten de ordeDit komt me nu even niet goed uit.Men probeert iemand beentje te lichten
We hebben er integraal over nagedachtIk heb een paraaf gezet op de stukken van de ambtenarij.De kwestie is van alle kanten bekeken, inclusief alle onderlinge relaties.
We wachten nog op de impactanalyse.Het smoezenboek is nog niet klaar.De gevolgen worden grondig in beeld gebracht.
We kunnen een indicatie geven van de doorlooptijd.We verzinnen wel iets om van het gezeur af te zijn.We krijgen een betrouwbare tijdsplanning.
Het is niet in beton gegoten.We zien wel waar het schip strand.Men hanteert een flexibele aanpak.
Dank voor uw vraag (c.q. interruptie)Hou eens op met dat gezever treurneus.Blijkbaar wordt er een goede bijdrage aan de discussie geleverd.
Ik sluit me aan bij de vorige spreker.Ik heb de stukken niet gelezen.Er is sprake van consensus.
Het gras is voor mijn voeten weggemaaid.Ik snap er helemaal niets van en heb dus weer eens niets te melden.Deze spreker heeft dezelfde mening als zijn voorgangers.
Ik herken wat u zegt, maar…..Ik ben het helemaal niet met u eens.Men is het in grote lijnen eens.
Ik zie wel inhoudelijke aanknopingspunten, maar ik ben het niet eens met uw woordkeus.Ik wil deze kwestie liever niet helder benoemen en graag onder het kleed vegen zodat ik geen positie hoef in te nemen.Ik hoor een draaier die blijkbaar anderen te vriend wil/moet houden.

Jaap Haasnoot

Één reactie

  1. Anna Marie schreef:

    Top geformuleerd!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com