Populisme is overal

De Kracht van Lokale politiek


Losse flodders
Binnenkort zal ik wat uitgebreider uit de doeken doen
waarom het nu niet meer mogelijk is te ontkomen aan de 5000 woningen op het
voormalige Vliegkamp Valkenburg. Dat is ingewikkeld en vergt daarom enige
uitleg. Misschien doe ik dat wel met een filmpje, net zoals onlangs n.a.v. de
oprisping van Gemeentebelangen die op een totaal verkeerd moment over de
ondertunneling van de N206 begon, met een financieringswijze die momenteel
volledig achterhaald is. Dat was waarschijnlijk vooral bedoeld om de sympathie
van de KattukBinner te verkrijgen maar is contraproductief. M.a.w. je bereikt
er het tegendeel mee.
Provincie Zuid
Holland heeft Katwijk benadeeld
De provincie die ons aan alle kanten benadeeld heeft,
mogelijk gemaakt door het domme beleid tijdens het Wienen-bewind, zou het wel
mooi vinden als we de noodzakelijke aanpassing aan de provinciale N206 voor een groot deel zelf zouden betalen. De prijs
daarvoor zou een soort Manhattan op Duinvallei zijn geweest waarmee het vorige
college de centjes voor een gedeeltelijke ondertunneling zou hebben
binnengehaald. Dat enge plan is nu gelukkig om zeep geholpen, met dank aan de
economische crisis en een slimmer beleid van het huidige college.
Gemeentebelangen heeft blijkbaar niet zo’n groot snappertje, ze zien het grote
plaatje niet.
Populaire
kletspraatjes
Datzelfde geldt voor Hart voor Katwijk die populair
wil doen door in de huidige omstandigheden tegen woningbouw op Valkenburg te
zijn. De meeste partijen, voor zover ze niet onder invloed van de bouwlobby
staan, zullen dat standpunt overigens delen. Alleen is het nu niet meer
realistisch en zelfs extreem onverstandig om het vol te houden onder de huidige omstandigheden. Het is ook een hypocriete en goedkope stellingname want je weet tevoren dat je er geen meerderheid op krijgt omdat het erg onverstandig zou zijn.
Als je dat standpunt zou volhouden met een raadsmeerderheid dan
krijg je hetzelfde effect als bij het eerder genoemde opvliegertje van
Gemeentebelangen: je bereikt het tegendeel en dat is levensgevaarlijk. Bij dit
soort kamikaze acties zijn er in feite maar twee mogelijke oorzaken. Of het
snappertje van zowel Gemeentebelangen als Hart voor Katwijk is te klein of ze
denken dat het snappertje van de kiezers zo klein is dat ze dit soort
volksverlakkerij niet door zullen hebben. U zegt het maar.
Plan B
In de vorige raadsperiode (en daarvoor) had je nog het
nodige kunnen bereiken m.b.t. Valkenburg. Maar in die tijd zijn de Katwijkse
belangen voor een bord rode linzensoep verkwanseld, om het even in bijbelse
termen te houden. CDA en VVD hadden zowel in de provincie als in Katwijk de
macht. De PvdA in de Provinciale Staten is een verlengstuk van de Leidse belangen. Tel
uit je winst. Woningbouw is daarom nu niet meer terug te draaien. Er zijn
hiermee ook teveel carrières van mensen op sleutelposities in bestuurlijk
Nederland direct verbonden. Dan moet je naar plan B: er het beste uitslepen
voor de gemeente Katwijk. Dat heeft een meerderheid in de gemeenteraad gesnapt.
Wie wil dit niet ? Maar die CDA-snelweg komt er gewoon, dus ….
Populisme is
overal
Het populisme woekert ondertussen vrolijk door. De een
roept “Valkenburg moet Valkenburg blijven”, en de ander roept
“We zijn tegen woningbouw”. Als je wilt dat Valkenburg Valkenburg
blijft dan had je destijds zo flink moeten zijn om tegen de Rijnlandroute (in
de huidige Katwijk-vijandige vorm) moeten stemmen. 
Dan had je niet onze
spaarpot in het Regionale Investeringsfonds moeten omkiepen zonder er voldoende
voor terug te vragen. Nu subsidieer je de gemeente Leiden met een Leidse rondweg die
de problemen van de Churchilllaan naar de Tjalmaweg verplaatst. Je betaalt
bovendien voor de Bollenstreek die een prima ontsluiting krijgt op kosten van
de Katwijker. Dus eerst een bovengrondse snelweg realiseren en daarna roepen
dat Valkenburg Valkenburg moet blijven is op zijn minst een beetje hypocriet.

Wat gaan we
waar bouwen ?
Ondertussen lijkt het KiesKatwijk vooral verstandig
veel voor 1- en 2-persoonshuishoudens te bouwen op Valkenburg. In Wassenaar
denken ze er ook zo over. Alle demografische voorspellingen en prognoses wijzen
er op dat we in relatie tot de toekomstige behoeften in verhouding straks veel
te veel gezinswoningen hebben. De proportie gezinnen gaat sterk afnemen in de
toekomst. Dat hangt deels samen met de explosieve vergrijzing die ons te
wachten staat. Daarom roept KiesKatwijk voortdurend dat er specifieke nadruk
moet worden gelegd op het realiseren van seniorenhuisvesting. We hebben daar
recent met de gemeenteraad ook een specifieke informatieavond over belegd en
alle deskundigen die we hadden uitgenodigd bevestigen dat beeld. Maar die groep
ouderen is wel heel erg divers.
Dat betekent dat we ook zeer gevarieerd moeten bouwen.
Lees daar hier meer over:
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/28/iedere-oudere-een-eigen-type-huis-14268627-a1582816 
 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com