Positief insteken !

De Kracht van Lokale politiek


Wilt u even afrekenen ?
Tijdens de
bespreking van wat men de Toeristische Agenda heeft genoemd viel het gebrek aan
inhoudelijke argumentatie van de meeste raadsleden nogal op. Het gaat hier
gewoon om een voorstel om veel belastinggeld door te sluizen naar de ondernemers
die de toerist en bezoeker van Katwijk willen uitschudden. Prima, niks mis mee,
commercie is niet verboden in Nederland. Maar moet de belastingbetaler die
commercie subsidiëren ? Katwijkers betalen al een deel van het parkeerkaartje
van bezoekers van de nieuwe zeereepgarage. Maar Rupsje Nooitgenoeg van de
toeristenlobby wil nu zelfs de belastingopbrengsten van een aantal algemene lokale
belastingen confisqueren. De verantwoordelijke wethouder loopt hier blijkbaar
willoos achteraan en het College van B&W en de gemeenteraad vervullen niet
de rol om de zaak in balans te houden.
Blanco check voor de toeristenlobby
De
argumentatie en onderbouwing waarom en op welke wijze met dit voorstel het
algemeen belang zou worden gediend was in het voorstel van het College van
B&W geheel afwezig. De besteding van het geld is bovendien volkomen
onduidelijk, er wordt “marketing” mee bedreven. Dat kan alles betekenen beste
mensen, echt alles. De effectiviteit van die marketing is ook volkomen
onduidelijk. Het moet 5% meer omzet opleveren voor ondernemers. Volgens ons is
het geen overheidstaak om dit voor elkaar te boksen en moeten ondernemers de
bedrijfskosten voor reclame en promotie gewoon zelf betalen. KiesKatwijk heeft
al eerder naar voren gebracht dat we
ook de reclame voor andere bedrijfssectoren, zoals schildersbedrijven of
boekhoudkantoren niet voor rekening van de belastingbetaler laten komen.
Schoenmaker blijf bij je leest
Grappig was
dat in dezelfde vergadering naast de bevordering van het toerisme ook de
bevordering van de sierteelt op de agenda stond. Beide onderwerpen komen voort
uit de Economische Agenda die eerder door de gemeente is vastgesteld. Dat het
College uit een verzameling kleine zelfstandigen bestaat en geen eenheid van
beleid kent bleek wel uit het feit dat de wethouder van Sierteelt absoluut niet
van plan is de campagne “Neem eens vaker een bloemetje mee” te financieren. Daar
werd het principe gehanteerd dat de gemeente niet op de stoel van de ondernemer
moet gaan zitten. De wethouder van toerisme doet dat wel.
Toerisme als heilige koe
Het
principe dat de overheid geen commerciële ondernemer is zal door andere
fracties waarschijnlijk ook wel met de mond worden beleden. Tegelijkertijd zijn
ze wel bereid om de helft van de marketingkosten van de toerismesector op
kosten van de burger te financieren. Ik denk dat dat veel te maken heeft met de
onderlinge vervlechtingen van sleutelfiguren uit de toeristenlobby en lokale politieke
partijen. Ik denk dat het daarnaast te maken heeft met een gebrek aan logica en
een overmaat aan emotiepolitiek. Of zoals een raadslid het verwoordde “Je moet
dit positief insteken, toerisme is
gezelligheid en daar moet je dus voor zijn”. Hoe simpel kan het toch zijn beste
lezer. KiesKatwijk is ook altijd positief, en toerisme is niet alleen
gezelligheid maar betekent trouwens ook overlast en een hoge rekening die nu bij
de burger wordt gelegd. Dat laatste willen wij voorkomen, maar daar is weinig
begrip voor in de gemeenteraad.
Regierol o.k., financiersrol niet
o.k.
De
wethouder dacht ons tuk te hebben met zijn opmerking dat wij blijkbaar alleen
maar tegen zijn op dit dossier en hij vroeg vervolgens wat wij dan zelf zouden
willen. Dat is niet zo moeilijk. Wij zijn niet tegen toerisme, alhoewel andere
sectoren ongelooflijk veel interessanter zijn qua kwantiteit en kwaliteit van
de werkgelegenheid die er mee samenhangt. Dat is recent ook op basis van
feitelijke gegevens bewezen in het onderzoeksrapport dat gemaakt is voor de
Economisch Agenda. We moeten wat de toerismesector betreft gewoon dezelfde lijn
volgen die we ook bij de sierteelt en bij andere economische sectoren volgen.
Globaal
komt dat neer op ruimte bieden (letterlijk en figuurlijk) en daarnaast op
allerlei manieren verbindingen leggen, coalities smeden en stimulansen bieden.
Die regierol past bij de overheid en de ondernemers moeten ondernemen. Bij dat
laatste hoort ook alles wat onder marketing zou kunnen vallen.
Belastinggeld verbranden is niet
slim
Daarnaast
kun je je afvragen of de sullige slagzin-campagnes en deelnemen aan het
vergadercircuit nu echt meer toeristen en bezoekers naar Katwijk zullen
trekken. Persoonlijk denk ik dat we die belastingeuro’s net zo goed in de
uitwatering kunnen werpen.
Een lokale “Katwijk-Watcher”
had laatst een goede opmerking: “De musical “Soldaat van Oranje” heeft in
termen van omzetvermeerdering meer betekend voor het toeristisch bedrijfsleven
dan tien jaar Katwijk Marketing”. Dat is gewoon waar en geeft ook de richting
aan waarin we meer effectief met ons belastinggeld kunnen omgaan.
Een geweldige kans
Ons recept:
bied ruimte aan nieuwe initiatieven en zorg dat die passen in een bredere
infrastructuur van bedrijven, instellingen en voorzieningen die elkaar
wederzijds versterken. Het gebied van het voormalig Vliegkamp Valkenburg biedt
daarbij enorme kansen, met name op het gebied van kennisintensieve
bedrijvigheid. Maar dat kan ook prima gecombineerd worden met zaken op het
terrein van het toerisme. 
Als de Soldaat van Oranje vertrekt naar de eeuwige
jachtvelden dan moet er een opvolger komen die de rol van toeristentrekker kan
vervullen. Daar is nu een plan voor. In het rapport “Werkgelegenheidseffecten Vliegveld Valkenburg” wordt onder andere
het idee gelanceerd om aldaar een Militair Luchtvaartthemapark te vestigen.
KiesKatwijk zegt: “geen cent meer naar loze marketingcampagnes en zet het hele gemeentelijke budget voor toerisme in
op deze kanskaart”.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com