Projectlocatie Valkenburg in grote problemen

De Kracht van Lokale politiek


Motie Gemeente Wassenaar: Een alternatief voor
Valkenburg
De Raad van Wassenaar heeft
op 7 april jl. een belangrijke motie aangenomen over de gebiedsontwikkeling op
het voormalig Vliegkamp Valkenburg. Interessant daarbij waren enkele
opmerkingen van de verantwoordelijke wethouder Maat die een terugmelding deed over
een gesprek d.d. 30 maart met gedeputeerde Veldhuijzen van de provincie Zuid
Holland. Gelukkig dat de raadsleden uit de naburige gemeente Katwijk op deze manier ook op de hoogte kunnen blijven van de actuele ontwikkelingen rond de Projectlocatie Valkenburg.
Uit die terugmelding blijkt
dat de provincie vasthoudt aan haar eis dat de eventuele bebouwing van het
vliegveld in de richting van Noord naar Zuid plaatsvindt. De propagandisten van
het ongewisse woningbouwavontuur willen dat koste wat het kost voorkomen. Ze
willen gewoon in de buurt van het platform midden op het terrein beginnen.
Daardoor hoeven ze voorlopig geen investeringen te doen in infrastructuur en
kunnen ze gebruik maken van gronden die al in het bezit zijn van het
Rijksvastgoedbedrijf.
Woningbouwavontuur ten dode opgeschreven
De simpele waarheid is dat
het woningbouwavontuur gewoon niet rendabel te krijgen is ondanks het feit dat
de grond voor noppes is verkregen. Aan de noordelijke kant van het vliegveld
(langs de Tjalmaweg) moeten aanvullend gronden van particulieren worden
gekocht. En als er grond voor de normale marktconforme prijs moet worden
aangekocht dan kan het project niet van de grond worden getrokken. Je zou
zeggen dat je dat dan ook niet moet willen. Maar het Rijksvastgoedbedrijf denkt
daar anders over. Ze denken niet in maatschappelijk belangen en risico’s maar leven
mentaal in een ander universum. Laten we zeggen dat het meer aansluit op het
wereldbeeld van de ABN Amro.
De reden van de provinciale
eis om in het Noorden te beginnen is dat de provincie wil voorkomen dat de
groene buffer verpest is als er halverwege moet worden gestopt met het kansloze
project. In het nauwelijks denkbare geval dat er toch wordt gestart met
woningbouw, ondanks het zeer slechte perspectief, dan is de kans op mislukking
halverwege de rit heel erg groot. Verder stelt de provincie als eis dat als de
topwoningen voor buitenlanders niet worden gerealiseerd de grond die hierbij betrokken is wordt teruggegeven
aan de groene buffer. Het is op voorhand duidelijk dat die “topwoningen” aldaar niet realiseerbaar zijn. Alweer een aanslag op de potentiële verdiencapaciteit van
dit project dat ooit was opgezet om een geldmotor te zijn.
Rijksvastgoedbedrijf in de problemen
Als we daarbij betrekken dat
inmiddels op rijksniveau is vastgesteld dat het Rijk niet geïnteresseerd is in
woningbouw, en daarom ook het Rijksvastgoedbedrijf heeft verboden om deel te
nemen in een Bv’tje dat de gebiedsontwikkeling zou moeten uitvoeren, dan kunnen
we denk ik veilig concluderen dat het woningbouwplan feitelijk gewoon
onhaalbaar is. Geen enkele marktpartij zal hier instappen. Het is dus even
wachten op het moment dat het failliet van de Projectlocatie Valkenburg  niet meer ontkend kan worden.
Die conclusie hebben ze
blijkbaar ook in Wassenaar getrokken want ze beginnen er al na te denken over
alternatieve bestemmingen, zoals Drone Valley.
Daarover heeft de Wassenaarse
politiek unaniem een motie aangenomen in de gemeenteraad. In bovenstaand videofragment van ongeveer een kwartier kunt u de discussie hierover volgen. De motie heeft de volgende
inhoud:
Motie
Gezien
1.  
De  ‘Ontwikkelstrategie locatie Valkenburg’
en  ‘Kwaliteitsatlas locatie Valkenburg’
2.  
Het rapport
‘Verkenning Groene Buffer en Tijdelijk Gebruik Locatie Valkenburg’
3.  
De recente
discussie over de mogelijke bestemming van het vliegveld Valkenburg als een
centrum voor de ontwikkeling van drones.
Stelt vast dat
1.  
Het college van
Burgemeester en Wethouders (B&W) van Katwijk, B&W van Wassenaar op geen
enkele wijze heeft betrokken bij de totstandkoming van de Ontwikkelstrategie en
Kwaliteitsatlas, terwijl de colleges gezamenlijk opdracht hebben gegeven tot
het opstellen van het rapport over de Groene Buffer;
2.  
De Ontwikkelstrategie
in strijd is met de Visie Ruimte en Mobiliteit van de Provincie Zuid-Holland waar
het gaat om:a)  
Starten met
bouwen vanaf het noorden van de bouwlocatie
b)  
Het toevoegen van
grond aan de buffer wanneer er minder vraag is naar woningen in het top-milieu
3.  
In geen van de
documenten rekening gehouden wordt met het standpunt van de gemeente Wassenaar dat
de buffer tussen Katwijk en Wassenaar een bufferbreedte van minimaal 1500 meter
moet bedragen.
Is van mening dat
1.  
Het van regionaal
belang is dat er in de dichtbebouwde randstand een groene buffer tussen kust en
groene hart in stand blijft;
2.  
De groene buffer
en de plannen voor inrichting van het voormalig vliegveld, integraal ontwikkeld
moeten worden, en dat het alleen al om die reden onaanvaardbaar is dat het
college van B&W van Katwijk wel betrokken is bij een inrichtingsplan voor
de buffer en B&W van Wassenaar niet bij de plannen voor woningbouw;
3.  
Een groene buffer
van 1500 meter tussen de nieuwbouw op Valkenburg en de bebouwde kom van
Wassenaar in stand moet blijven;
4.  
Het
onderzoeksrapport geen basis biedt voor een discussie over de inrichting van en
de toegang tot de groene buffer omdat er geen onderzoek is gedaan naar de door
Wassenaar gewenste brede buffer;
5.  
Een integrale
ontwikkeling van het gebied door de gemeente Katwijk, de gemeente Wassenaar en
de Provincie Zuid-Holland zeer gewenst is om tot een optimale inrichting van
het gebied te komen.
Draagt het college op om
1.  
Voor 15 september
2015 alternatief plan te ontwikkelen voor het Strategie document van het
college van B&W van Katwijk en het RVB waarin de ontwikkeling van het
voormalig vliegveld Valkenburg wordt gerealiseerd met respect voor de open
ruimte;
2.  
Te onderzoeken of
Wassenaar zich juridisch kan verweren tegen de huidige plannen in het Strategie
document;
3.  
Zich in te
spannen om als volwaardige partner betrokken te worden bij de ontwikkeling van
voormalig vliegveld Valkenburg;
4.  
Geen onomkeerbare
stappen te nemen waar het gaat om de inrichting van het voormalig vliegveld
voordat er integraal plan is dat gesteund wordt door de Raad van Wassenaar.
5.  
Opnieuw de
positie van de zweefvliegers onder de aandacht van het RVB en het college van
B&W van Katwijk te brengen;
6.  
Het standpunt van
de Raad over te brengen aan de gemeente Katwijk, de provincie Zuid-Holland en
het RVB.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com