Provinciale politiek laat Katwijkers in de steek.

De Kracht van Lokale politiek


Cadeautje wordt geen blik waardig
geacht
Woensdag 17
januari heb ik namens de gemeenteraad van Katwijk kort de provinciale commissie
Verkeer &Milieu toegesproken over een alternatieve inpassing van de
Tjalmaweg. Een door de gemeente Katwijk bedachte alternatieve vormgeving van
dat onderdeel van de Rijnlandroute, waar ik o.a. hier meer over geschreven heb, scoort enorm veel beter. Het alternatief
veroorzaakt niet alleen minder overlast en minder gezondheidsschade, maar ook de primaire
functie om de  bereikbaarheid van de hele
regio te verbeteren komt beter uit de verf. En waarschijnlijk kan dit zonder
veel extra geld maar zelfs budgetneutraal. Een mooi cadeautje zou je denken. Een
meerderheid van de statenleden had echter geen interesse om hier kennis van te
nemen. Een klap in het gezicht van onze inwoners die straks statistisch gezien pakweg
een maand korter te leven hebben door de fijnstofproblematiek.
Negativisme i.p.v. een open
benadering
Het
onderwerp interesseerde een meerderheid van vooral de grotere partijen geen lor,
maar ook sommige kleinere partijen zoals PvdA, SP of GroenLinks vertoonden een
negatieve grondhouding. De Partij Van De Dieren, 50PLUS en SGP/CU zaten er duidelijk
wel met een open mind. Het negativisme van de anderen bleek bijvoorbeeld heel
duidelijk uit de discussie of Katwijk een presentatie gegund was in de
commissie over de Visie Regionale Bereikbaarheid. 
De VVD had daar in eerste
instantie nog wel oren naar maar toen anderen op de rem gingen trokken ze dat
in. Die presentatie ging dus niet door, men had geen behoefte om hier kennis
van te nemen. De lichaamstaal verraadde veel. Gerard Mostert jr. (CU), die ook
op de tribune aanwezig was om morele steun te verlenen zal dat kunnen beamen. Het
negativisme bleek ook uit de soms snerende vragen die ik te beantwoorden kreeg.
Waarom wij eigenlijk niet meebetaalden aan de snelfietsroute van Leiden naar
Katwijk (VVD) ? Of ik hier soms zat om reclame te maken voor KiesKatwijk (SP) ?
Een frame dat werd overgenomen door de heren van GroenLinks (sprak over
verkiezingsretoriek) en D66. En meer van dat type vragen op deze toonhoogte.
Dat is toch niet de houding van mensen die een welwillende open houding aannemen
?
Imagokwestie ?
Mogelijk
heeft dit te maken met het imago van Katwijk. 
Mogelijk met een grootstedelijk dedain voor het “Staphorst aan de kust”,
wat velen daarbij in het hoofd hebben. We weten natuurlijk niet wat de
achtergrond voor die overduidelijk naar voren komende afwijzende houding is.
Deels zal het ook te maken hebben met een wens om de gelederen binnen de coalitie
gesloten te houden. Voor de inwoners van Katwijk is dat allemaal niet zo
interessant. Ze weten dat ze in de steek gelaten zijn door de meeste partijen
in de Provinciale Staten, die als ze gewild hadden het verschil hadden kunnen
maken. Zelfs een presentatie van 15 minuten was hen niet gegund door de
provinciale politiek.
Er is een slag verloren
Ik denk dat
we onszelf niets te verwijten hebben. We hebben de rationele argumenten op
tafel gelegd maar er bleek geen klimaat te zijn waarin die naar waarde werden
geschat. Dat is teleurstellend. De wendbaarheid van het bestuur om in te spelen
op veranderende omstandigheden en inzichten blijkt in dit geval afwezig te
zijn. Dat is erg schadelijk voor deze casus, maar het is ook op een ander
abstractieniveau bezien erg schadelijk voor het draagvlak en de houdbaarheid
van ons politiek-bestuurlijk systeem. Dat is niet overdreven omdat het hier
voor betrokkenen en de regio gaat om “het besluit van de eeuw”.
Verkeerde impulsen
De
pulsvissers hebben gisteren op basis van vervelende sentimenten een onterechte
nederlaag geleden in politiek Brussel met een rationeel gezien superieur
concept. Vandaag hebben de 60.000 inwoners van Katwijk op dezelfde wijze nul op
het rekest gehad van de provinciale politiek. De impact op de levens van onze
inwoners en op dat van hun kinderen straks is enorm.
Jaap Haasnoot

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com