Provincie Zuid Holland is op de verkeerde weg

De Kracht van Lokale politiek


Provinciaal inpassingsplan voor Tjalmaweg is
ramp en anachronisme
Een oordeelsvormende
sessie in de gemeenteraad over het inpassingsplan van de provincie voor de tot
4-baans snelweg te transformeren Tjalmaweg kwam wat KiesKatwijk betreft wat te
vroeg. Je kunt eigenlijk pas goed oordelen
als je alle relevante feiten op een rijtje hebt. Dat is nu nog niet het geval.
Desondanks is het wel nuttig om met elkaar in discussie te zijn over deze
kwestie omdat het goed is om het college binnen de lijnen te houden. Het is
niet op voorhand duidelijk dat onze huidige wethouder voldoende gewicht in de
schaal kan leggen. En of hij wel de juiste beslissingen gaat nemen. 
Richt de
inspanningen op het echte probleem
Als eerste valt
op dat iedereen zich druk maakt over een tijdelijke weg waarop het verkeer zich
achter een geluidsscherm met 50km/uur verplaatst. Dat is ongewenst zo dicht
langs de woningen en school, maar het probleem is gelukkig tijdelijk. Het echte
probleem is niet tijdelijk maar permanent. Dat is de definitieve weg waarover
straks over minimaal 4 banen waarschijnlijk de dubbele hoeveelheid verkeer zich
met hoge snelheid bovengronds door onze woonwijken zal voortbewegen. Althans,
de weg loopt straks na een kilometer op tragische wijze dood op verkeerslichten.
Belgische toestanden. Dat worden dus enorme files binnen onze woonwijken.
Problemen
voor heel veel geld verplaatsen
Dat is dus
blijkbaar vooruitgang en maatschappelijke winst. Het komt er op neer dat de
problemen van de gemeente Leiden op de Churchilllaan tegen hoge kosten in
versterkte mate verplaatst worden naar Katwijk. En ook dat is natuurlijk tragisch
want de inwoners van Katwijk hebben een stuk meer betaald aan die Rijnlandroute
dan de Leidse Glibbers. Bij hetzelfde bedrag per inwoner als Leiden zouden we
1,2 miljoen euro moeten terugkrijgen. En als we hetzelfde zouden betalen als de
Bollenstreek dan moeten we zelfs 11 miljoen euro terugkrijgen uit het RIF. Over
Voorschoten hebben we het niet.
En u weet hoe
het opgehaalde geld weer wordt teruggesluisd. Voorschoten krijgt een tunnel,
Leiden een volledig verdiepte ligging, en de Katwijkse situatie is straks als
een ramp en een anachronisme te kwalificeren. Historici zullen (als het
doorgaat) later een zware klus hebben om te verklaren hoe het in vredesnaam
mogelijk was dat er in 2020 nog een vierbaans snelweg bovengronds en dwars door
woonwijken met tienduizenden inwoners is getrokken op een paar honderd meter
van een Natura2000 gebied.
Wat is de
beste route naar een betere bestemming ?
Nu we hebben
vastgesteld wat het werkelijke probleem is kunnen we overstappen naar wat op
dit moment naar de mening van KiesKatwijk in deze specifieke situatie de beste
strategische koers voor de gemeente Katwijk zou moeten zijn. Daar hebben wij wel
ideeën over maar ik denk dat het niet productief is om die op dit moment in het
openbaar uit te dragen. En kiezers zullen we er ook niet mee winnen want die
hebben gewoon in meerderheid gestemd op de partijen die de verantwoordelijkheid
dragen voor de ontstane situatie.
KiesKatwijk
heeft een plan
Daarom doet
KiesKatwijk een beroep op de provincie Zuid Holland om het gezonde verstand aan
het werk te zetten. En ons voorstel aan de provincie geldt zowel in de situatie
waarin we als gemeente een vergunning zouden moeten weigeren, als wanneer dat
niet het geval is. Er van uitgaande dat we de ontsluiting van de Projectlocatie
Valkenburg kunnen redden door deze in de eerste jaren via een tijdelijke weg te
regelen zou de provincie het huidige project Tjalmaweg tijdelijk stil kunnen leggen.
De vernieuwing van de Torenvlietbrug kan natuurlijk gewoon doorgaan.
It’s the wrong
scope stupid !
Laten we vervolgens
met elkaar achteraf concluderen dat de keuze van de scope van het huidige project
destijds een buitengewoon ongelukkige is geweest. Op deze manier wordt de doelstelling
van mobiliteit en bereikbaarheid namelijk helemaal niet gediend blijkt nu. Dit
is dus kapitaalvernietiging. Als je zoveel investeert dan moet je het in één
keer goed doen.
Onsterfelijk
belachelijk
De provincie
Zuid Holland maakt zich onsterfelijk belachelijk als straks in de publiciteit
komt dat die peperdure Rijnlandroute eindigt op verkeerslichten in the middle
of nowhere, waarna we verdergaan op een karrenpad. De provincie maakt zich
eveneens onsterfelijk belachelijk als na realisering blijkt dat we het HOV
traject langs deze route daarna in een apart project gaan regelen. Hetzelfde
geldt voor het snelfietspad dat langs de weg komt; dat is ook in een apart uitvoeringstraject
geregeld. Als we vervolgens de overkluizingen die oud- en nieuw-Valkenburg over
de Rijnlandroute heen met elkaar moeten verbinden in nog weer een ander project
gaan uitvoeren dan is dat echt niet meer uit te leggen. Bovendien wordt het
door die aanpak ook nog eens allemaal heel veel duurder en ontstaan er daardoor
nieuwe problemen.
Floor
Vermeulen gaat ons redden !
De
gedeputeerde Vermeulen kwalificeert zich als een staatsman á la Churchill als
hij het lef toont om met GS het project te herdefiniëren, gezien de veranderde situatie
waarin we met z’n allen terecht gekomen zijn. Noem het voortschrijdend inzicht.
Stap over je eigen schaduw heen die je influistert dat van uitstel afstel kan
komen. Er zijn genoeg redenen voor de beleidswijziging aan te voeren. 
De scope moet
vervolgens worden uitgebreid tot de gemeentegrens met Noordwijk. Dan heb je een
compleet project. En alle werkzaamheden op dat traject moeten met elkaar gecombineerd
worden. Dat gaat natuurlijk een paar jaar vertraging geven. Maar daar krijgen
we ook wat voor terug en we voorkomen enorme problemen.
Wopke
Wiebes fonds moet ons helpen
Die
vertraging is op zichzelf helemaal geen probleem. Het belangrijkste onderdeel
van de Rijnlandroute is immers de rondweg om Leiden ! En als we er in slagen om
de Projectlocatie Valkenburg via een tijdelijke weg op alternatieve wijze te
ontsluiten is er helemaal geen man of vrouw overboord. Het vereist wel lef bij
het provinciale bestuur. Maar doorgaan op het oude plan is geld in het water
gooien. Een uitbreiding van de scope levert een enorme synergie, zowel qua
bereikbaarheid als qua leefbaarheid. Het Wopke Wiebes-fonds gaat ons redden om
het mogelijk te maken! Op een paar honderd meter van het Natura2000 gebied
kiezen we natuurlijk meteen voor een oplossing zoals de Sijtwendetunnel. De
commissie Remkes zal het toejuichen.
Laten wij als
gemeentebestuur van Katwijk proberen in een gezamenlijk optreden de provincie
te ondersteunen en te stimuleren om de hier door KiesKatwijk geschetste weg te
gaan bewandelen.

 
Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com