Rijksoverheid misbruikt twee petten om gemeente Katwijk te pletten

De Kracht van Lokale politiek

Twee petten
Het Rijk lijkt een nogal onsmakelijk spelletje te spelen in
de kwestie van de woningbouw op het voormalig Vliegkamp Valkenburg. De
Rijksoverheid heeft twee petten op en laat daarbij een Januskop zien. Enerzijds
probeert men de gemeente te intimideren door te dreigen met het uit handen
trekken van de gebiedsontwikkeling. Anderzijds is er de rol van grondeigenaar. De
ene hand helpt de andere bij het Rijk. De Tweede Kamer moet hier een einde aan
maken.
Pecunia centraal
Het Rijksvastgoedbedrijf probeert als verlengstuk van het
Ministerie van Financiën zoveel mogelijk geld te slaan uit de voormalige
defensiegrond. Dat kan door veel dure woningen te bouwen want dat levert de
meeste pecunia op. Vanuit de andere rol van hoogste gezag probeert men de
gemeente Katwijk onder druk te zetten om voorstellen te accepteren die volkomen
ingaan tegen alle afspraken die de bevoegde gezagen van gemeenten en provincie
met elkaar gemaakt hebben. Dit is belangenverstrengeling 2.0 De overheid die
publieke machtsmiddelen inzet om met de andere hand dezelfde overheid als marktpartij
financiële voordelen te bezorgen. Ik heb geen zin om hier diplomatiek over te
berichten of om hier eufemismen te gebruiken. Dit is laakbare belangenverstrengeling.
Misleiding Tweede Kamer
In dezelfde geest zagen we dat de Tweede Kamer in een
technische briefing werd voorgelicht door uitsluitend het woord te geven aan
het Rijksvastgoedbedrijf. Waar een conflict is tussen twee partijen zou je ook
de andere partij moeten horen. De gemeente Katwijk kon de toegang tot de
publieke tribune niet geweigerd worden maar mocht niets zeggen. Daar kwamen dus
halve waarheden uit, en zo als ieder weet zijn die erger dan hele leugens.
300 woningen voor middeninkomens, 500 woningen in
absolute topsegment
Het plan van het Rijksvastgoedbedrijf was om slechts 6% van
de 5000 woningen te bestemmen voor de groepen met een middeninkomen. Het
afgesproken beleid tussen provincie en gemeenten is dat dit minimaal 20% moet
zijn. Elke dag buitelen politici over elkaar heen om te verklaren dat we iets
moeten doen aan de woningnood voor de lage- en middeninkomens, want deze mensen
zijn momenteel kansloos op de “woningmarkt”. Gedrag en mooie woorden zijn hier
niet met elkaar verbonden.
Tegelijkertijd spannen Rijk en Provincie zich al jaren enorm
in om vooral de door hen gewenste 500 woningen in het allerhoogste topsegment aldaar veilig te stellen.
 In het licht van de huidige
ontwikkelingen komt dit toch minimaal over als een vorm van eenzijdige
belangenbehartiging. Terwijl het helemaal niet helder is of er voor dit
allerhoogste topsegment wel een actuele vraag in de markt bestaat.
Valse voorstelling
Het is erg wrang om te zien dat de provincie Zuid Holland in
dit dispuut tot op heden weinig dapper optreedt. Ondergetekende is er deze week
als lid van Provinciale Staten niet in geslaagd een meerderheid te krijgen voor
een motie die de afspraken herbevestigt dat we in Zuid Holland, en dus ook op
Valkenburg, 25% van de nieuwbouw in gemeenten bestemmen voor sociale huur en
20% voor de middeninkomens.
Het is triest dat de valse voorstelling van zaken
die vanuit de Rijksoverheid wordt geventileerd, namelijk dat de gemeente
Katwijk voor de problemen zorgt, tot op heden door de provinciale Gedeputeerde
Anne Koning (PvdA) niet is weersproken. Volgende week is er op 12 februari een
commissievergadering bij de provincie. We gaan zien of deze omissie dan wordt rechtgezet.
Jaap Haasnoot,
gemeenteraadslid Katwijk, voor KiesKatwijk
lid provinciale staten Zuid Holland, voor 50PLUS

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com