Rijnlandroute Fase 2 is noodzaak

De Kracht van Lokale politiek

Tunnel is noodzaak

KiesKatwijk is al tien jaar van mening dat alleen een ondertunnelde N206 de ultieme oplossing biedt voor de gemeente Katwijk als geheel, en vooral ook voor de direct omwonenden. Al langer dan die 10 jaar moet er bij overheden gesoebat worden om ze de urgentie en redelijkheid te laten inzien van die maatregel. Waarom die tunnel nodig is moet zo langzamerhand bij iedereen wel duidelijk zijn.

Gekkigheid

Helaas is er bij overheden en bij individuele partijen of politici een onbedwingbare neiging om te willen wegkijken. Problemen bagatelliseren lijkt voor sommigen de corebusiness. De begrijpelijke kant daarvan bestaat uit het feit dat er altijd minder geld is dan er ambities zijn, en dus kan niet alles tegelijkertijd. Inwoners van Katwijk worden daar wel eens moedeloos van. En het is natuurlijk ook niet te verkopen dat de Voorschotenaren een peperdure geboorde tunnel hebben gekregen om het landschap te beschermen, terwijl er in Katwijk een snelweg bovengronds dwars door diverse woonwijken wordt getrokken. En dat wij dan in Valkenhorst pal aan die snelweg gewoon (huur)huizen gaan bouwen is als je er even over nadenkt een vorm van gekkigheid die nauwelijks voorstelbaar is. Maar het gebeurt gewoon. Door de politici die u zelf gekozen heeft overigens.

Rijnlandroute Fase 2 is noodzaak

Een groot probleem is dat het project van de Rijnlandroute zo maar stopt op een paar verkeerslichten bij een willekeurig punt aan het einde van de Tjalmaweg. Maar de rest van het traject (N206) richting Bollenstreek is ook gewoon de Rijnlandroute. Ook daar zal de provincie dus adequate maatregelen moeten nemen om de doorstroom van het verkeer te verzekeren, en om de overlast en gezondheidsschade te beperken. De gewenste landtunnel is echt in een of andere variant de enige oplossing die de problemen oplost. De provincie moet die meloen gewoon doorslikken want zo kan het echt niet. KiesKatwijk wil daarom dat fase 2 van de Rijnlandroute door de provincie op de kaart wordt gezet. Dat is geen luxe maar noodzaak.

Katwijk heeft prioriteiten niet op orde

Terecht vragen de inwoners van Katwijk aan den Rijn van de lokale politiek dat zij hen steunen in die strijd. Dat is helaas geen vanzelfsprekendheid. Vanuit het gemeentehuis wordt er sinds jaren een passieve houding gedemonstreerd. Hierdoor is de provincie tot op heden met niks doen kunnen wegkomen. Het probleem staat niet op de politieke agenda. Dat zit in die ambtelijke cultuur en zolang wethouders zich gedragen als parafenzetters gaat dit niet veranderen. B&W neemt niet het voortouw kunnen we opnieuw constateren met het voorstel voor een geluidsscherm en een pluk groen langs door de provincie geplande busbanen. Met zo’n passieve houding en met hooguit een beetje meebewegen heb je als bestuur je prioriteiten voor Katwijk niet op orde.

Het woord is aan de gemeenteraad

Er ligt dus in onze ogen een slecht voorstel op tafel om wat in de marge van de problemen een halfslachtige oplossing van de provincie te accepteren. En B&W wil daar ook nog eens 1,5 miljoen van uw belastinggeld aan spenderen. Nu de zaken er zo voorstaan kan alleen de gemeenteraad nog het verschil maken door dergelijke voorstellen van tafel te vegen. Dat is niet de aard van de gemeenteraad zoals we die uit de afgelopen jaren kennen. Ten eerste is er natuurlijk de onbedwingbare neiging om vooral de eigen vrienden in het college te willen volgen. En ten tweede moet je ook over het nodige politieke lef beschikken om echt te doen wat nodig is voor de inwoners. Dat kan je door machthebbers wel eens kwalijk genomen worden.

KiesKatwijk komt met de motie van de waarheid

KiesKatwijk dient donderdag een motie in op het moment van de waarheid. Dan gaan we zien welke partijen bereid zijn om hun nek uit te steken. In de motie spreekt de gemeenteraad uit dat er een deugdelijke oplossing moet komen voor de N206. De problemen moeten in andere woorden in één keer goed worden opgelost. We hebben al gezegd dat die oplossing alleen maar uit een ondertunneling kan bestaan. Dan kan er op het dak van de tunnel een permanent park/annex evenemententerrein komen. KiesKatwijk vindt overigens dat we het hele traject t/m de Nieuwe Roversbrug en ook het stuk tot aan de Noordwijkse grens daarbij moeten meenemen. Het kan dan misschien blijken dat bij ondertunneling verderop er woningbouw mogelijk is op het tunneldak. Dit alles impliceert dat de provincie Zuid Holland een project Rijnlandroute Fase 2 op de kaart moet zetten. Financiering door het Rijk, de Provincie en de regio Holland-Rijnland conform de eerste fase van de Rijnlandroute.

Foto: Marc Wonnink: https://www.allesoverkatwijk.nl/nieuws/algemeen/74093/politiek-ziet-meer-problemen-dan-koppelkansen

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com