RTV Katwijk nieuwste slachtoffer van slecht beleid

De Kracht van Lokale politiek

Halfbakken
beleidsvoorbereiding

Donderdag 21
januari 2020 werd in een commissie van de gemeenteraad van Katwijk een voorstel
besproken voor samenwerking tussen de lokale omroep RTV Katwijk en de
streekomroep BO uit de Bollenstreek. Rozemarijn Dees van KiesKatwijk zat samen
met collega’s van andere partijen klaar om in de informatieve sessie de nodige
vragen te stellen. De beleidsstukken bevatten veel vaagpraterij en onbewezen veronderstellingen,
wat al een veeg teken was. Maar eerst was het woord aan een reeks van
insprekers die hun commentaar op de voorstellen wilden meegeven aan de
commissie. Zij legden allerlei verbazingwekkende, en soms zelfs beschamende
feiten en meningen op tafel. Dat betrof zowel de inhoud van het voorstel als de
gang van zaken die tot het beroerde werkstukje geleid had. Al na een paar
minuten was het duidelijk dat hier geen chocolade van te maken was.

Een mistig verhaal

B&W
moet huiswerk overdoen

De commissie
reageerde hier op een volwassen wijze op. Ze liet de aanwezige insprekers
allemaal het woord voeren en verwees het hele dossier terug naar het college
van B&W om het huiswerk maar eens opnieuw te doen. Ik was eigenlijk best
trots op de commissie als ik dat afzet tegen het gebrek aan professionaliteit,
leiderschap, visie en de afwezigheid van gezond verstand waarmee de raadsleden geconfronteerd
werden.

Prutswerk

De
bestuurders van de vrijwilligersorganisatie RTV Katwijk kan ik het prutswerk
niet kwalijk nemen. Die lankmoedigheid kan ik niet opbrengen voor wat betreft
het disfunctioneren van het dagelijks bestuur op het gemeentefort. Dat is niet
persoonlijk. Katwijk is een miljoenenbedrijf, en de aandeelhouders hebben de
gemeenteraad aangesteld om er voor te zorgen dat het belastinggeld goed terecht
komt. Als dat niet het geval is moet onze fractie dat zeggen en zijn best doen
om het beleid te veranderen. Helaas is dat voor KiesKatwijk bijna een dagtaak
geworden.

Zwak
bestuur en een gebrekkige organisatie

Wethouder
Knape voegt het ene bestuurlijke fiasco na het andere financiële drama toe aan
zijn bestuurlijke blazoen. Ik kan daar helaas niet omheen. De coalitiepartijen
en zijn partijgenoten zijn niet van het kaliber Omtzigt, en dus bedekken ze
standaard het falen met de mantel der liefde. Het bevordert het leerproces niet
als je overal mee wegkomt. Als je als bestuurder een volger bent i.p.v. een
leider kan dat alleen goed aflopen als de ambtelijke staf je op het goede spoor
zet en je ook in dat spoor kan houden. En dan moet zo’n bestuurder er ook voor openstaan
en in staat zijn om goede adviezen te volgen en toe te passen. 

Geluidsfragment uit raadsvergadering d.d. 8 maart 2018 !

Maar bijna
elke maand merken wij dat grote delen van het ambtelijk apparaat van
onvoldoende niveau zijn. Vorige week bleek dat weer bij het onderwerp
Smalspoormuseum, en de maand daarvoor hadden we de hilarische casus Binnensluis
rond het verkeersplan i.v.m. de renovatie van de Julianabrug. De gang van zaken
rond de renovatie was trouwens op zichzelf ook een ongelooflijke soap. Dus
Knape is niet de enige die regelmatig in de fout gaat. Maar goed, elk jaar laat
de gemeenteraad zich weer in slaap sussen met de belofte dat het binnenkort
allemaal beter wordt met de kwaliteit van wat er uit het gemeentehuis komt.

Een bekend
patroon

Deze situatie
van een op sommige gebieden soms zeer gebrekkige ondersteuning betekent dat een
wethouder of een burgemeester het gebrek aan kwaliteit op die gebieden zou
moeten compenseren. Als dat niet plaatsvindt, en de bestuurder een volger is en
niet zelf het verschil maakt, krijg je kwesties als de Noordzeepassage, DSV,
het Gat van Valkenburg of in dit geval de streekomroep. Die kwesties hebben
allemaal het volgende gemeen: het kost klauwen met geld waardoor de belasting jaarlijks
extra omhoog moet. En de burgers krijgen steeds minder terug als tegenprestatie
voor hun contributie aan de gemeente. Dit is in kort bestek de Katwijkse
problematiek. En in tijden van tegenslag kan dit probleem natuurlijk minder
makkelijk verbloemd worden. Bestuurders zien zichzelf blijkbaar als een soort
doorgeefluik van wat ze aangereikt krijgen en voegen zelf blijkbaar weinig toe. 

De verandermanager waarom ik in 2018 vroeg is er toch gekomen ! Alleen kwam hij uit de koker van de overnemende partij (BO): Geluidsfragment uit raadsvergadering d.d. 8 maart 2018 ! 

Regeren is
vooruitzien, timing is belangrijk

De wethouder
had het stranden van het streekomroepdossier moeten voorzien en hij had tijdig
moeten ingrijpen. Als financier had hij namens de gemeente het roer in handen
moeten nemen. Nu deed hij na afloop van de desastreus verlopen vergadering, die
nooit had moeten plaatsvinden, een beroep op alle betrokkenen om tot
overeenstemming te komen. Alsof hijzelf namens de gemeente geen partij is. Hij
had het fiasco moeten voorkomen ! Die houding aan het einde van de vergadering
was veelzeggend en treurigmakend.

Gemeente
is onderdeel van het probleem

Achteroverleunen
is geen besturen maar meedrijven op de stroom. Het ergste is nog dat, net als
bij de afloop van de Noordzeepassage, uit niets blijkt dat de wethouder door
heeft dat hij zelf c.q. de gemeente het meest bepalende onderdeel is van het
probleem. Ik zie een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel. Wethouder Mostert
heeft dit dezelfde avond bij het onderwerp Smalspoormuseum heel anders
aangepakt. Ook hier had het probleem met de contracten van de stichting nooit moeten
ontstaan c.q. nooit bij de commissie op tafel moeten komen. Zelfde kwestie, net
een beetje beter aan gepakt en opgelost, en daardoor blijft het vertrouwen in
de wethouder behouden.

In de
volgende aflevering van deze blog gaan we in op de inhoud van het voorstel om
RTV Katwijk op te laten gaan in een streekomroep. We zullen daar naar voren
brengen waarom dit een beroerd en ongewenst voorstel is.

Huiswerk
voor de lezer

Vooraf alvast
wat vraagjes voor de Katwijkse lezers van deze blog. Bent u geïnteresseerd in
nieuws over de carnavalsvereniging in Noordwijkerhout ?  Boeit het u als er in Hillegom een nieuwe
politieke partij wordt opgericht ? Wilt u echt meer weten over het
ondernemersfonds in de gemeente Teylingen ? Wilt u weten hoe ze met
paardenweitjes omgaan in de gemeente Lisse ? De toekomstige streekomroep, die
je zou binnenhalen met de zogenaamde federatie gaat er blijkbaar van uit dat er
een streekcultuur en -gevoel is. KiesKatwijk vindt het een ongelooflijk slecht
idee om in die basale vergissing Katwijks belastinggeld te steken. Het is
veelzeggend dat iedereen jaren met plannetjes bezig is vanuit de aanbodkant, en
dat blijkbaar niemand zich verdiept heeft in de vraagkant.

Rozemarijn
Dees
Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com