Slopen teveel barakken is uiting van lui en ambitieloos bestuur

De Kracht van Lokale politiek

Dunea
denkt als een bedrijf
Op 16 januari
2020 werd zowel in een commissie als in de plenaire gemeenteraad gesproken over
de sloop van een aantal barakken bij het Vliegkamp Valkenburg. Deze hebben een
monumentenstatus en u kunt er van uitgaan dat daar een goede reden voor is.
Voor de eigenaar, drinkwatermaatschappij Dunea, zijn die dingen alleen maar
lastig. Het kost tijd en geld en ze leveren voor hen geen direct profijt op. We
moeten niet vergeten dat Dunea gewoon functioneert als een bedrijf, ondanks dat
men een nutsfunctie vervult. Dat betekent dat in geld wordt gedacht en niet in een
maatschappelijk nut dat breder is dat drinkwater produceren.
Bron: Leidsch Dagblad d.d. 18 januari 2020
Geconstrueerde
bloedhaast
Na jarenlang
treuzelen was er dus opeens een bloedhaast geconstrueerd, op de aangevraagde
vergunning voor de sloop moest voor het einde van de maand beslist worden want
anders werd hij automatisch verleend vanwege het voorgaande getreuzel. Dunea
beweerde dat de barakken de waterwinning zou belemmeren.
Zig zag
beleid
Het is wel
interessant dat de voorganger van Dunea, de Leidse Duinwater Maatschappij (LDM)
in het zelfde gebied ooit een nagelnieuwe diepte-infiltratie had aangelegd die
maar zeer kort gebruikt is. Na de fusie met de Scheveningers tot Dunea is die diepte-infiltratie
en het bijbehorende kapitale gebouw nog niet zo lang geleden tot op de grond
toe afgebroken. Een enorme kapitaalvernietiging. De installatie was niet meer
nodig dacht men destijds want het voorgezuiverde water werd via een nieuwe
leiding uit Scheveningen aangevoerd. Als we Dunea moeten geloven ligt de situatie
nu opeens heel anders. 
Op dit terrein vlak achter de barakken stond het kapitale waterzuiveringsgebouw. Op dit moment begint de natuur het hier weer over te nemen

Gezichtsverlies
Ik snap wel
dat het een beetje gek is om een paar jaar na de sloop dezelfde installatie en
gebouwen weer opnieuw op te bouwen. Dat is moeilijk te verkopen en levert gezichtsverlies
op. Het is bovendien veel goedkoper om eerst de gemakkelijke weg van de
oppervlakte-infiltratie te volgen waarbij men leidingen wil aanleggen in het
gebied van de barakken. Bovendien ben je dan in één klap van die voor het
bedrijf en de bedrijfsvoering lastige gebouwen af.
Verkeerde
voorstelling van zaken
Tijdens de
bespreking in de commissie bleek trouwens dat gemeente en Dunea in vereniging
een verkeerde voorstelling van zaken hebben gegeven. Als de gemeente wat flinker
was geweest dan zouden er misschien wel 6 of 8 barakken een zinvolle herbestemming
hebben kunnen krijgen.De nodige blufpoker met stikstof als wapen om hergebruik van de barakken onmogelijk te verklaren was onjuist en een beetje onder de maat.
Follow the
Leader
Zoals gebruikelijk
had een deel van de raad niet veel zin om zelf na te denken. Bij “Follow the
Leader” voelt men zich wat beter thuis. En dus werden de gebruikelijke gelegenheidsargumenten
van stal gehaald. En sommige hartelozen hebben trouwens helemaal geen boodschap
aan cultuur of historie of in kansen die er zijn om zinvol hergebruik te
stimuleren. Tegen dergelijke platheid valt natuurlijk moeilijk te argumenteren.
De
middelmaat regeert
Het voorstel
van KiesKatwijk om de beslissing een weekje uit te stellen om helderheid te
krijgen of het “Plan van Oranje” te realiseren zou zijn werd natuurlijk alleen
maar lastig gevonden. Wij zitten in de politiek om serieus naar onderwerpen te
kijken en om voor de inwoners de best mogelijke resultaten te bereiken. De
middelmaat en de weg van de minste weerstand zijn voor ons niet goed genoeg.
Voor een meerderheid in de gemeenteraad blijkbaar wel. Als het zo uitkomt houdt
men graag een huilverhaal voor de bühne over erfgoed, maar als het puntje bij
paaltje komt blijken dat soort praatjes weinig waard te zijn.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com