Sport, jongeren en cultuur

De Kracht van Lokale politiek

Het gezegde “een gezonde geest in een gezond lichaam” past goed in de visie van KiesKatwijk. Sport en bewegen vinden wij om tal van redenen belangrijk. Wij hebben een breed aanbod aan sportvoorzieningen in Katwijk.

Door het slechte financiële beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd komen die voorzieningen onder druk te staan. Bij ongewijzigd beleid zullen bezuinigingen niet uit kunnen blijven. Zo is het maar zeer de vraag of we het nieuwe speelveld van Valken ‘68 straks nog kunnen betalen. En ook de binnensport heeft wensen die, doordat we er als gemeente slecht voor staan, niet zonder meer ingewilligd zullen kunnen worden.

KiesKatwijk wil zich tot het uiterste inspannen om die ramp af te wenden maar dan moet het roer in Katwijk rigoureus om. Zie daarvoor onze plannen op het gebied van de gemeentelijke financiën.

Wat zegt ons verkiezingsprogramma

 1. Er is binnen het onderwijs voldoende aandacht voor sport-, kunst- en cultuurvormen.
 2. Centralisatie van welzijnsactiviteiten voorkomen; niet alles onderbrengen bij het
  Welzijnskwartier. Vrijwilligerswerk is troef.
 3. Verenigingen en stichtingen zijn zelfredzaam en niet afhankelijk van gemeentelijke
  subsidies.
 4. KiesKatwijk is voor een hoofdvestiging van de bibliotheek met studieruimtes, en daarnaast een zaaltje voor activiteiten. Als iemand dat een cultuurcentrum wil noemen vinden wij dat prima.
 5. Een hoofdbibliotheek in gebouw de Burgt vinden wij vooralsnog geen goed idee.
  De Burgt moet zijn oude functie behouden en de huiskamer van Rijnsburg worden met als onderdeel een reguliere bibliotheekvestiging.
 6. Een organisatorische fusie van de gemeentelijke muziekschool met de bibliotheek levert geen meerwaarde op. Samenwerken kan prima zonder fusie. De muziekschool kan met een goede regeling worden ondergebracht bij commerciële partijen.
 7. De combinatie van bibliotheek met nieuwbouw van een school aan het meer centraal gelegen Marktplein is minder risicovol en veel kosten effectiever.
 8. Elk dorpsdeel moet een bibliotheekvestiging hebben. Bij voorkeur in een gebouw waarin diverse functies onderdak krijgen.
 9. Het uitgaansleven in Katwijk is schraal geworden. De gemeente zou het aantrekkelijker moeten maken door bijvoorbeeld versoepeling van de vergunningsvereisten voor horecaondernemers om zich in de gemeente Katwijk te vestigen.
 10. De erfgoedwaarde van een monumentaal gebouw bepaalt de prioriteit bij financiële
  ondersteuning. We werken hiervoor samen met het provinciale Erfgoedhuis.
 11. Een bestaande buitensportvereniging dient op enige termijn verplaatst te kunnen worden naar Valkenhorst. De vrijgemaakte locatie kan alternatief benut worden voor woningbouw.
 12. KiesKatwijk wil de mogelijkheid onderzoeken voor een ATB-parcours in het gebied Mient Kooltuin.
 13. Het huidige beleid t.a.v. de sportverenigingen wordt voortgezet. De gemeente kan
  stimulerende activiteiten steunen met als doel ook andere sporten dan voetbal onder de aandacht van de jeugd te brengen
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com