Slopen teveel barakken is uiting van lui en ambitieloos bestuur

Dunea denkt als een bedrijf Op 16 januari 2020 werd zowel in een commissie als in de plenaire gemeenteraad gesproken over de sloop van een aantal barakken bij het Vliegkamp Valkenburg. Deze hebben een monumentenstatus en u kunt er van uitgaan dat daar een goede reden voor is. Voor de eigenaar, drinkwatermaatschappij Dunea, zijn die…
Lees meer