Tag: Duinvallei

De Kracht van Lokale politiek

KiesKatwijk ziet graag een Tunnel bij de N206

Het onderwerp tunnel is niet nieuw. Al meer dan 10 jaar spreken zowel de bewoners als de gemeenteraad over dit onderwerp. Nu er een vraag van de provincie ligt om mee te denken over een variant voor een extra busbaan bij de N206, lijkt het KiesKatwijk opportuun om wederom de tunnel weer uit te kast…
Lees meer

Rijnlandroute Fase 2 is noodzaak

Tunnel is noodzaak KiesKatwijk is al tien jaar van mening dat alleen een ondertunnelde N206 de ultieme oplossing biedt voor de gemeente Katwijk als geheel, en vooral ook voor de direct omwonenden. Al langer dan die 10 jaar moet er bij overheden gesoebat worden om ze de urgentie en redelijkheid te laten inzien van die…
Lees meer

Alarmbellen door verkoop Heerenhuys

Recent heeft Marente het Heerenhuys aan de Overrijn verkocht aan een projectontwikkelaar. Het is ons inmiddels bekend dat alleen het kadastrale perceel met dit gebouw verkocht is. We weten niet of het de bedoeling is dat er daar nog meer onroerend goed verkocht gaat worden of dat zelfs het hele terrein zou worden afgestoten. KiesKatwijk…
Lees meer

KiesKatwijk heeft een blijde boodschap

Missie geslaagd KiesKatwijk heeft al sinds 2014 in haar programma staan dat er in Duinvallei een permanent park met een evenemententerrein moet komen. Dat doel is bijna bereikt. Vooralsnog kunnen we 10 jaar vooruit met een tijdelijk evenemententerrein op die locatie. Als er op enige termijn door de provincie een definitieve inpassing voor de N206…
Lees meer

Dorpspolitiek in Katwijk

Dominee, notaris en burgemeester Katwijk is te klein voor een tafellaken en te groot voor een servet zei iemand laatst in mijn omgeving. Er is hier nog teveel dorpspolitiek hoorde ik, terwijl we meer behoefte hebben aan professionaliteit en aan modern bestuur met een strategische blik. We zitten in Katwijk dus blijkbaar nog iets teveel…
Lees meer

KiesKatwijk wil een park in Duinvallei

KiesKatwijk wil het plan voor een evenemententerrein van de Oranjevereniging Katwijk a/d Rijn van harte steunen. Dat kan geen nieuws zijn want in ons programma uit 2014 staat het volgende: In het gebied Duinvallei wil KiesKatwijk een parklandschap. Hier kan gebruiksgroen, recreatiegroen en sportgroen worden gecombineerd met een evenemententerrein. Nog meer verstedelijking in dit gebied…
Lees meer

Duinvallei is van de baan

Persberichtje van de gemeente Katwijk “De samenwerkingsovereenkomst van de gemeente Katwijk en Campri Vastgoed b.v. is volgens de gemeente Katwijk financieel niet haalbaar. Alle onderzochte mogelijkheden leiden tot grote financiële tekorten. Hierdoor ontstond een impasse. De gemeente Katwijk en Campri zijn op basis van een minnelijk voorstel van de gemeente in gesprek geweest om tot…
Lees meer

De casus Duinvallei laat zien wat er mis is

Hoeveel ‘bang’ krijgen we voor de ‘buck’? De gemeente Katwijk heeft wel eens de neiging om een beetje op te scheppen over het goede financiële beleid. Ze bedoelen daarmee dat alles onder aan de streep precies op nul uitkomt en dat de belastingen tot op heden niet fors verhoogd behoefden te worden. Maar dat is…
Lees meer

Standpunt KiesKatwijk m.b.t. Duinvallei/N206

De Provincie wil de N206 veranderen in een vierbaans snelweg. De gemeente heeft ondertunneling van die weg altijd tegen gehouden en heeft zich er ook niet sterk voor gemaakt bij de Provincie. Een verdiepte ligging over een deel van de weg was blijkbaar goed genoeg voor de inwoners van Katwijk aan den Rijn. Daarop heeft…
Lees meer

120 seconden inspraak

Geheim plan Duinvallei Even de voorgeschiedenis terughalen. De gemeente heeft jarenlang in het geheim gewerkt aan een plan om honderden huizen te bouwen op een plek die daar helemaal niet geschikt voor is. Daar is al 500.000 euro aan uitgegeven. Het codewoord voor dat geheime plan is Duinvallei. En net zoals de zeejachthaven een dekmantel…
Lees meer

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com