Hoe lang is een Katwijker ?

Aardrijkskunde is niet sexy Onlangs kreeg KiesKatwijk door de Katwijksche Post een rapport van het Ministerie van Binnenlandse Zaken onder de neus geduwd met de veel te lange titel “Eerst waren we gewoon wij en nu is het wij en zij”. De ondertitel luidde “gebruik, slijtage en vernieuwing van lokale en regionale identiteiten”. Het onderzoek…
Lees meer