Tag: havendrama

De Kracht van Lokale politiek

Over het ontbreken van een zakelijke cultuur op het Katwijkse gemeentehuis c.q. in de raadzaal

In een vorige aflevering over de motie van wantrouwen zijn een aantal vragen geponeerd om de zelfstudie van onze lezers te stimuleren. En, alhoewel het stellen van de juiste vragen veel belangrijker is dan het geven van antwoorden, hier op verzoek toch een paar noties om uw eigen geest wat aan te scherpen. De Vragen…
Lees meer

Gemeentelijke organisatie onderbrengen bij bakker van Maanen ?

KiesKatwijk constateert recidive bij B&W Naar aanleiding van het havendrama is er een motie van wantrouwen ingediend tegen het college van B&W. De aanleiding is natuurlijk duidelijk. Na het Coligny debacle heeft het college ruimschoots de gelegenheid gehad om de problemen met het management en de organisatie op te lossen. Als dan na een aantal…
Lees meer

Motie van wantrouwen (deel 1)

De casus Zoals u weet worden in de opleidingen van bestuurskunde of van management & organisatie vaak casussen gebruikt om de studenten wat te laten leren. Vaak wordt zo’n casus uit de praktijk gelicht. De studenten analyseren de kwestie en komen met een suggestie voor een aanpak of oplossingsrichting. Recent trof ik bij de universiteit…
Lees meer

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com