Kattuk en Noortuk, twee geloven op één kussen

Masterplan Katwijk aan Zee In het volgende korte tekstje dat in de Katwijksche Post is geplaatst geven we in een notendop ons standpunt weer over de onderwerpen waar recent een klankbordgroep over heeft geadviseerd. Het is geen geheim dat KiesKatwijk zich in het verleden heeft verzet tegen elke bebouwing van het Andreasplein. Wij hebben ons…
Lees meer