Naïviteit is verleden tijd

Gemeentepolitiek in verwarrende tijden Met de regelmaat van de klok worden we opgeschrikt door soms bizarre gebeurtenissen en uitingen van gewelddadigheid. Zeer recent weer de aanslag in Nice en de staatsgreep in Turkije. Het lijkt er op dat we in een tijdsgewricht zijn aangeland waarin tegenstellingen van allerlei aard, en tussen allerlei groepen en ook…
Lees meer