Tag: N206

De Kracht van Lokale politiek

Verkiezingen en hokjesdenken

Katwijkers worden gediscrimineerd Zwak bestuur De lijst van schandalen, crises en rampdossiers die veroorzaakt of verergerd zijn door zwak bestuurlijk gedrag binnen de overheid is nogal lang. Dat is niet alleen in Katwijk zo. De Rijksoverheid is de afgelopen decennia echt vanuit een verkeerde mindset bestuurd. Nog deze week hoorden wij Mark Rutte oreren dat…
Lees meer

KiesKatwijk ziet graag een Tunnel bij de N206

Het onderwerp tunnel is niet nieuw. Al meer dan 10 jaar spreken zowel de bewoners als de gemeenteraad over dit onderwerp. Nu er een vraag van de provincie ligt om mee te denken over een variant voor een extra busbaan bij de N206, lijkt het KiesKatwijk opportuun om wederom de tunnel weer uit te kast…
Lees meer

Rijnlandroute Fase 2 is noodzaak

Tunnel is noodzaak KiesKatwijk is al tien jaar van mening dat alleen een ondertunnelde N206 de ultieme oplossing biedt voor de gemeente Katwijk als geheel, en vooral ook voor de direct omwonenden. Al langer dan die 10 jaar moet er bij overheden gesoebat worden om ze de urgentie en redelijkheid te laten inzien van die…
Lees meer

Foto: Leidsch Dagblad

KiesKatwijk wil een ondertunnelde N206

Die tunnel moet er komen! Het doel van KiesKatwijk sinds vele jaren is dat de N206 op het hele grondgebied van Katwijk ondertunneld wordt. Bij Valkenburg is de strijd verloren maar op de rest van het traject is nog een wereld te winnen. Onze strategie was om te wachten totdat de Tjalmaweg open gaat. Daarna…
Lees meer

Er was slechts een half uurtje voor Valkenburg

Inspraak als rituele dans Donderdag 20 januari was er in de gemeenteraad van Katwijk slechts een half uur beschikbaar voor het debat over de stedenbouwkundige schets over het BPD-deel van Valkenhorst. Op die postzegel die pal naast de Rijnlandroute ligt wil de gemeente Katwijk 700 woningen proppen. Pas nadat het definitieve besluit genomen was over…
Lees meer

Populisme is overal

Losse flodders Binnenkort zal ik wat uitgebreider uit de doeken doen waarom het nu niet meer mogelijk is te ontkomen aan de 5000 woningen op het voormalige Vliegkamp Valkenburg. Dat is ingewikkeld en vergt daarom enige uitleg. Misschien doe ik dat wel met een filmpje, net zoals onlangs n.a.v. de oprisping van Gemeentebelangen die op…
Lees meer

Ondertunneling van de N206 bij Katwijk a/d Rijn

Ondertunneling N206 Veel lezers zullen niet begrijpen waarom de complete gemeenteraad (inclusief KiesKatwijk) het voorstel van Gemeentebelangen om weer eens onderzoek te doen naar de verdieping van de N206 in de prullenmand heeft gegooid. Dat is niet omdat men die tunnel niet zou willen. Dat is omdat het op deze manier beslist niet gaat lukken.…
Lees meer

Katwijkse politiek, dit zijn de beschamende feiten

De nieuwe soberheid In het vorige bericht hebben wij gemeld dat we een soberder uitgavenbeleid van de gemeente willen. Dat is niet alleen omdat we de belastingen en tarieven laag willen houden voor de bevolking die steeds armer wordt. Reken er maar op dat minstens een kwart van de inwoners geen cent meer te makken…
Lees meer

Standpunt KiesKatwijk m.b.t. Duinvallei/N206

De Provincie wil de N206 veranderen in een vierbaans snelweg. De gemeente heeft ondertunneling van die weg altijd tegen gehouden en heeft zich er ook niet sterk voor gemaakt bij de Provincie. Een verdiepte ligging over een deel van de weg was blijkbaar goed genoeg voor de inwoners van Katwijk aan den Rijn. Daarop heeft…
Lees meer

Is politiek een toverbal ?

Raadsvergadering als antireclame Politiek heeft een hele slechte naam bij veel mensen. Het is daarom jammer dat de raadsvergadering van afgelopen donderdag opnieuw geen reclame was voor het politieke bedrijf. Via de Katwijksche Post was gebleken dat een meerderheid in de Raad tegen bebouwing van het Andreasplein is.  Een motie van de ChristenUnie die alle…
Lees meer

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com