Nieuwsbrief

Eerste nieuwsbrief KiesKatwijk heeft als ideaal dat de burgerparticipatie beter uit de verf gaat komen. Dat begint natuurlijk bij het streven dat de overheid meer moet delen met de burger. We moeten daarin natuurlijk het goede voorbeeld geven en daarom denken we na hoe we de komende vier jaren in goed contact met burgers en…
Lees meer