Verstening is een ernstige maatschappelijke kwaal

Verstening is een groot probleem KiesKatwijk is van mening dat het opofferen van groen in onze verstedelijkte omgeving voor (regionale) woningbouw moet stoppen. Wij doelen hier met name op de plannen om op het voormalig Vliegkamp Valkenburg een grote woonwijk te realiseren. De inwoners van deze regio hebben ook lucht, ruimte en natuur nodig. Maar…
Lees meer