Tag: Vliegkamp Valkenburg

De Kracht van Lokale politiek

Slopen teveel barakken is uiting van lui en ambitieloos bestuur

Dunea denkt als een bedrijf Op 16 januari 2020 werd zowel in een commissie als in de plenaire gemeenteraad gesproken over de sloop van een aantal barakken bij het Vliegkamp Valkenburg. Deze hebben een monumentenstatus en u kunt er van uitgaan dat daar een goede reden voor is. Voor de eigenaar, drinkwatermaatschappij Dunea, zijn die…
Lees meer

Chantage als middel in de politiek

Gebiedsontwikkeling Valkenburg verloopt tamelijk onfris Donderdag 14 februari wordt de meest strategisch beslissing genomen van deze raadsperiode. Zowel in Wassenaar als in Katwijk wordt de gemeenteraden gevraagd zich uit te spreken over afspraken die zijn gemaakt door wethouders van beide gemeenten met de leiding van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de gedeputeerde van de provincie, Adri…
Lees meer

Regionale Omgevingsvisie: Inspraak en participatie

Op 3 december werd de communicatie rond de nieuw te maken Regionale Omgevingsvisie “Het Hart voor Holland” in de gemeenteraad van Katwijk besproken. In de vorige twee afleveringen van deze blog hebben we al wat commentaren gegeven op dit product. De Omgevingsvisie is van wezenlijk belang voor de regio en met name ook voor de…
Lees meer

Overheidsonderneming RVB draait zweefvliegclubs de nek om.

Tijdens de bespreking van de nota “Verkenning groene buffer Wassenaar-Katwijk” in de gemeenteraadsvergadering van 11 september kwamen de drie zweefvliegclubs, die al vele decennia op het Vliegkamp Valkenburg opereren, inspreken. Hun inspreekteksten kunt u hier lezen bij agendapunt 8: LINK  Wat er aan de hand is kan kortweg als volgt worden weergegeven. De overheidsonderneming RVB…
Lees meer

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com