Gemeenteraad laat zich links en rechts passeren

Heeft het college zich weer in de luren laten leggen ? Naar nu blijkt heeft het college van B&W op 3 juni een overeenkomst met het Rijk en de Provincie getekend die bekend staat als de Woondeal Zuidelijke Randstad. Het huidige kabinet is op allerlei manieren bezig om de grote steden extra geld toe te…
Lees meer