Tegels er uit, groen er in.

De Kracht van Lokale politiek


Wateroverlast
Afgelopen
maandag stond de Amerikaanse kunstenares Sarah Cameron Sunde in zee, in de
Watering om precies te zijn. Zij zou daar 13 uur blijven staan, van eb tot
vloed en weer terug. Waarom? Op deze manier wilde zij aandacht vragen voor de
wereldwijde omgang met water. Volgend jaar doet zij iets vergelijkbaars in
Bangladesh. Een land dat steeds heftiger te maken krijgt met overstromingen en
alle desastreuze gevolgen van dien. Oorzaak: klimaatverandering.
Symboolpolitiek of echt iets doen ?
Door middel
van het Kustwerk Katwijk hebben wij ons in Katwijk voorlopig veilig gesteld
tegen overstromingen zoals in Bangladesh. Dat is een praktische aanpak die ons
meer aanspreekt dan een symbolische actie. Bestuurders en politiek kunnen in
praktische zin veel nuttiger dingen doen met watermanagement dan door in het
water gaan staan. Steeds vaker worden in Katwijk de nog schaarse stukken groen
opgeofferd aan nieuwe woonwijken. Resultaat: 
Katwijk raakt “versteend”.
KiesKatwijk is tegen grootschalige verstening
KiesKatwijk
is van mening dat het opofferen van groen voor (regionale) woningbouw moet
stoppen. Mensen hebben ook lucht, ruimte en natuur nodig. Maar die verstening
heeft ook andere nadelen. Hierdoor kan het regenwater namelijk niet snel genoeg
in de grond  verdwijnen.  En dat leidt tot wateroverlast, milieuhinder
en hoge kosten. Afkoppelen van hemelwaterafvoeren alleen is niet genoeg,
voorkomen is beter dan genezen.

Verstening op kleine schaal
Burgers
kunnen ook zelf bijdragen aan een oplossing hiervoor. Veel Katwijkse erven en
plaatsjes zijn helemaal betegeld. Hier ligt uw kans. Wanneer u een of meerdere
tegels weghaalt en daar een paar planten voor in de plaats zet helpt u ook mee
aan een goede afwatering en is bij een hoosbui de kans op overbelasting van het
riool een stuk kleiner.

Operatie Steenbreek

Een groot aantal
gemeenten, waaronder ook Leiden,  werkt
sinds enige tijd samen in het project Steenbreek. Bewoners worden
geënthousiasmeerd en geïnformeerd over het belang van een groene in plaats van
versteende tuin. Operatie Steenbreek biedt de participerende gemeenten in deze
campagne een activiteitenpakket aan waar de bewoners gebruik van kunnen maken.

Het doel van de
actie Operatie Steenbreek is om de burgers te enthousiasmeren om hun tuin te
vergroenen. De negatieve gevolgen van verstening worden daarbij onder de
aandacht gebracht. Denk hierbij aan de afbreuk van de biodiversiteit en aan
klimaatverandering. Minder groen in de tuin betekent minder vogels, insecten en
andere dieren.

Doe zelf iets tegen wateroverlast en verstening

Tijdens de hoosbuien
– waar we steeds vaker mee te maken hebben – moet het regenwater snel worden
afgevoerd om overlast te overkomen. Dit betekent een enorme druk op het riool.
Burgers die hun tuin vergroenen dragen een belangrijke bijdrage aan de
leefbaarheid van hun buurt. Zeker als men bedenkt dat plusminus 40% van de
stedelijke oppervlakte in bezit is van particulieren. 

De campagne richt
zich op dit moment vooral op het veranderen van een mindset. KiesKatwijk gaat
haar best doen om de operatie Steenbreek ook in Katwijk te introduceren.

Lees hier meer over
Operatie Steenbreek: http://www.operatiesteenbreek.nl/

Anna Marie
van der Plas

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com