Unmanned Valley Valkenburg gaat van start

De Kracht van Lokale politiek


Donderdag
26 januari 2016 was een historische dag want in de raadsvergadering van de Katwijkse
gemeenteraad werd het besluit genomen om te gaan starten met de ontwikkeling
van Unmanned Valley Valkenburg (UVV). 
Dit is mogelijk geworden omdat wethouder
Klaas Jan van der Bent met een hele reeks partijen die een vinger in de pap
hebben een compromis had bereikt. Katwijk mocht met UVV beginnen als er maar
niet gemorreld werd aan “oude afspraken” om in dit gebied ook 5000 woningen te
realiseren. De gemeente Leiden speelde nog eenmaal de Judas door in een
provinciale vergadering op 18 januari jl. met een treurig stemmend reactionair en
in zekere zin ook immoreel verhaal te komen. Men wil de samenleving UVV
onthouden op grond van verkeerd begrepen en nogal plat eigenbelang. Het is een oud spelletje van Leiden.
Wat er aan vooraf ging
Deze casus
kent een lange en ingewikkelde voorgeschiedenis. Nadat in 2006 de Marine
Luchtvaardienst was wegbezuinigd (heel erg dom met de kennis van nu) en het
terrein in handen kwam van de voorganger van het Rijksvastgoedbedrijf ontstond
er een interessante dynamiek. Allerlei figuren, instanties en groeperingen
sprongen gretig op deze interessante kluif. Zoals gebruikelijk stonden vooral
geld (hebzucht), aanzien (ijdelheid), macht en carrières (narcisme) centraal. En
zoals dat gaat werden die gecamoufleerd met maatschappelijk en sociaal
aanvaardbare doelen, of zeg maar alibi’s of rookgordijnen.
Dealtjes
Er werden
kongsi’s en bondgenootschappen gesmeed. Plannetjes en strategieën werden in
elkaar gedraaid. Deals werden gesloten in de trant van: “als jij hieraan
meewerkt dan zorg ik dat project X door ons wordt gesteund en betaald”. De
slagzin was “eerst bewegen, dan bouwen”. Er werd subtiel gechanteerd en wie
niet meewerkte werd buitenspel gezet. Heel veel dure bureaus gingen een goede
boterham verdienen om de plannetjes van een vertrouwenwekkende onderbouwing te
voorzien. De bevolking die de rekeningen betaalde werd uiteraard van dat alles
onkundig gehouden.
Soap
Het
gebeuren speelde zich af in dure restaurants, in de wandelgangen van vergaderingen
van Holland-Rijnland en in de werkkamers van de hoofdrolspelers. De
volksvertegenwoordiging met het CDA in het centrum liet zich in meerderheid graag
buitenspel zetten en conformeerde zich met overgave aan hun leidsmannen. Het
hoogtepunt van deze activiteiten vond plaats in de vorige collegeperiode waarin
een onbekwame VVD wethouder als een soort trekpop functioneerde in een soap waarbij
Katwijk veel schade werd toegebracht.
Regisseurs
Maar in het
centrum van deze soap waren er drie hoofdpersonen die aan de touwtjes trokken.
Dat waren de burgemeesters van Katwijk en Leiden en de directeur van het
Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Maar ook gedeputeerden van de provincie en hun
paladijnen moeten hier niet uitgevlakt worden. Daarnaast waren er natuurlijk
lobbygroepen als Bouwend Nederland met hun sterke CDA verwantschap.
De rol van de gemeente Leiden
En qua
politieke partijen speelt ook de PvdA, die provinciaal gedomineerd wordt door
een Leidse Lobby, hier een opvallende rol. Lang geleden al werd die rol
ingevuld door de regent Tjeerd van Rij, de man die later als dominant toezichthouder ROC Leiden naar de
ondergang zou leiden. Het Leidse bestuur heeft last van ambitieverslaving, men
wil zo graag een echt grote stad zijn. Bestuurders zijn vaak ijdeltuiten en
macht is verslavend. Ach het ziektebeeld is wel duidelijk. 
Na Tjeerd
van Rij heeft zijn paladijn Ron Hillebrand zijn rol in Valkenburg-gate overgenomen.
Inmiddels is hij statenlid en konden we in de eerder genoemde provinciale
vergadering genieten van leugenachtige interventies van zijn kant, in relatie met
één-tweetjes met de Leidse VVD wethouder Laudy. Deze was op pad gestuurd om het
verhaal van zijn baas af te steken. En nee, die baas is niet de Leidse
gemeenteraad. Die wil springende koeien in een groene Oostvlietpolder. Dus we
mogen aannemen dat ze dezelfde viervoeters ook in de groene Valkenburgse
Polders gymnastische oefeningen willen laten doen. De Tjeerd van Rij van deze
tijd heet sinds 2003 Henri Lenferink. Als voormalig wethouder wil hij geen
lintenknipper zijn en hij stuurde Laudy het veld in om het vuile werk te doen.
“People ain’t
no good” zingt Nick Cave geheel toevallig door de luidsprekers van mijn
computer. Ik ben geneigd hem gelijk te geven.
Hoe het in Katwijk verder ging
Na alle
voorbereidende beschietingen werd in Katwijk uiteindelijk een Masterplan
goedgekeurd waarin 5000 woningen waren ingetekend. Een droombeeld dat
natuurlijk in zuivere vorm nooit werkelijkheid zou kunnen worden. Dit omdat de min
of meer onzichtbare hand van de markt bepaalt wat er gebouwd gaat worden. Met
de manier waarop het hele geval in elkaar gestoken was zou een ordinaire Vinexwijk de meeste kans op succes hebben gehad.
Ondernemertje spelen
De
Stuurgroep PLV, een geheimzinnig genootschap waarin de hoofdrolspelers ver weg
van de volksvertegenwoordiging hun plannetjes uitbroedden, zou een
Samenwerkingsovereenkomst (SOK) in elkaar draaien waarin alle relevante zaken
zouden worden geregeld om het Masterplan de gaan uitvoeren. Saillant detail was
dat twee overheidspartijen, de gemeente Katwijk en het RVB, in een bepaalde
formule met elkaar als risicodragende partners en als projectontwikkelaar
zouden optreden. Dat heet in de volksmond “ondernemertje spelen met
belastinggeld”.
 Onhaalbaar
Een paar
jaar geleden sprak ik een voormalige commandant van het Vliegkamp Valkenburg.
Hij vertelde mij dat hij de woningbouwplannen altijd als onhaalbaar had
beschouwd vanwege de enorme kosten die je zou moeten maken om dit moerasgebied
woonrijp te maken. Met terugwerkende kracht heeft hij gelijk gekregen. De
stuurgroep PLV is er niet uit gekomen. De plannen die ze hadden gemaakt zijn
ondanks de peperdure adviezen van bureaus door het Rijk in de prullenmand
gedeponeerd. Een afgang van jewelste.
Het bleek
helemaal niet toegestaan dat het Rijk hier risicodragend de hobbyplannetjes van
het RVB gaat uitvoeren. De immorele opzet om belastingen via ingenieuze constructies
te ontwijken en om de volksvertegenwoordiging opzij te zetten via louche bv’tjes
bleek niet levensvatbaar. Het plan heeft de gemeenteraad van Katwijk nooit meer
bereikt.
Inmiddels
zijn er wel al vele miljoenen aan overheidsgeld in de onhaalbare droom van de
sleutelspelers van deze soap gestopt. Een parlementaire enquête is hier zeker op
zijn plaats. De zaak zat na deze ontwikkeling muurvast. Het is dus niet de
gemeente Katwijk die heeft getraineerd maar het is de stuurgroep PLV die er
niet in geslaagd is om een haalbaar uitvoeringsscenario voor het masterplan te
maken. Aan wie of aan welke omstandigheden dat te wijten is zal nader onderzoek
moeten uitwijzen.

Unmanned Valley
Parallel
aan deze ontwikkelingen kwam recent het initiatief van Unmanned Valley steeds
nadrukkelijker in beeld. KiesKatwijk heeft in het verleden al gepleit voor
luchtvaartgebonden industrie op het Vliegkamp. Dit in combinatie met recreatie
c.q. een groene buffer en mogelijk de functie van een zakenvliegveld. Uiteraard
past hierin ook het zweefvliegen heel prima. Het spreekt vanzelf dat wij vol
hebben ingezet op steun aan het Unmanned Valley initiatief. Lees dat
bijvoorbeeld HIER.
Het RVB
heeft actief geprobeerd om die route te saboteren door het hele nagenoeg nieuwe
vliegveld te slopen op een moment dat de toekomst van het gebied nog helemaal
niet uitgekristalliseerd was. Woningbouw was lucratiever. Hoezo maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen ? Dit is gewoon vandalisme en er zijn miljoenen mee het
afvoerputje in gegaan. 
In nagelnieuwe hangaars werd jarenlang wegenzout opgeslagen door het RVB: alles kaputt !

Wordt vervolgd
Omdat het
hier een ingewikkelde zaak betreft die veel aspecten heeft en het verhaal niet
te lang mag worden leg ik in de volgende blog precies uit wat onze motieven
waren om op 26 januari het voorstel van het college te steunen. In dit voorstel
wordt aangestuurd op een combinatie van 5000 woningen en Unmanned Valley in het
betrokken gebied

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com