Kattuk en Noortuk, twee geloven op één kussen

De Kracht van Lokale politiek


Masterplan
Katwijk aan Zee
In het volgende korte tekstje dat in de Katwijksche Post is
geplaatst geven we in een notendop ons standpunt weer over de onderwerpen waar
recent een klankbordgroep over heeft geadviseerd.
Het is geen geheim dat KiesKatwijk zich in het verleden heeft verzet tegen elke
bebouwing van het Andreasplein. Wij hebben ons uitgesproken voor een open plein
waar geen auto’s geparkeerd  worden.  Een open plein met een leuke en
aantrekkelijke inrichting (terrasjes) is niet te combineren met bebouwing, ook
niet als we dat Mercado (markthal) noemen. Dat er periodiek een aantal
marktkraampjes op het Andreasplein staan, liefst met producten die elders niet
te krijgen zijn, zoals biologische voedingsmiddelen, lijkt ons een prima plan. 
Zonder vaste bebouwing kan het open plein ook benut worden voor allerlei
evenementen. De weekmarkt past om praktische redenen niet goed op de
Princestraat. De vestiging van Schuitemaker bewijst trouwens dat de gemeente
zich helemaal niet druk hoeft te maken over een trekker in de buurt van de
Princestraat. Geef ondernemers (binnen voorwaarden) de ruimte. Andersom is ook
het verbieden van winkelvestigingen op de Zwaaikom uit den boze. Ons idee is
dat de weekmarkt naar de Zwaaikom gaat, ook in Leiden hebben ze een prachtige
markt langs het water en daar is veel minder ruimte als bij ons. 
Overigens zijn
wij van mening dat afsluiting van de Tramstraat in elk opzicht een heel erg
slecht idee is.
Samenwerking
met Noordwijk
Op 10 juli was er een overvolle agenda in de gemeenteraad.
Het werd nachtwerk en pas rond 2.00 uur ’s morgens konden de raadsleden een vloeibare versnapering nemen op de goede afloop. Een onderwerp dat weinig publiciteit trok is de voorgenomen intensieve samenwerking tussen Katwijk en Noordwijk. Men heeft hierbij gekozen voor de curieuze kwalificatie “niet-vrijblijvend en toegewijd”. KiesKatwijk is geen voorstander van intensieve samenwerking tussen de
ambtelijke apparaten van Noordwijk en Katwijk. Het is in onze visie, al dan
niet bewust gewild,  de eerste stap in een
fusie tussen beide gemeenten op de wat langere termijn. Wij waren de enige partij die heeft tegengestemd. Noteert u dat even ?
Hier zijn de argumenten:

 • Het voorstel is product van “oud
  denken”: grootschalig is namelijk niet per definitie beter of goedkoper”. In
  tegenstelling, er is groot gevaar voor meer bureaucratie en meer
  managementlagen, meer afstand tot de burger, minder invloed van de Gemeenteraad
  en meer afstand tussen de Gemeenteraad en het complex van de beroepsbestuurders
  met het ambtelijk apparaat (dus minder democratie). Men heeft trouwens terecht
  al de conclusie getrokken dat het kostenargument in deze casus niet opgaat,
  samenwerking is niet goedkoper. Waarom zouden we het dan doen ?

 • Hebben we dan niets geleerd van
  het verlengd lokaal bestuur zoals dat bijvoorbeeld via het samenwerkingsverband Holland-Rijnland
  tot ons komt ? Die club gaat straks wegens gebrek aan succes ontploffen en nu gaan wij opnieuw hetzelfde pad bewandelen maar dan op wat kleinere schaal.

 • Je moet bovendien alleen (niet
  vrijblijvend) samenwerken als culturen en belangen in voldoende mate parallel
  lopen. Kijk in dit verband eens hoe de poging tot samenwerking tussen de vijf
  bollengemeenten is verlopen. Het lijkt mij dat wij als randgemeente met een
  heel ander profiel daar verre van moeten blijven. De culturen en de belangen
  van de Bollenstreek en van Katwijk hebben te weinig overlap. Er is te weinig
  cohesie (binding) en nauwelijks verbinding.

 • De positie van Noordwijk is in
  dit krachtenveld bovendien niet stabiel en in beweging. Men gaat weer richting
  bollenvrienden en dat is volkomen begrijpelijk en rationeel. Noordwijk is een
  bollengemeente en Katwijk niet.

 • De mogelijk verborgen doelstelling
  om Noordwijk los te weken uit de Bollenstreek gaat niet lukken. En aansluiting
  bij een breder Bollenstreekverband is voor Katwijk geen optie omdat wij dan
  opnieuw zullen worden ondergesneeuwd. Kijk naar de GOM, zie de Rijnlandroute en
  zie de ruimtelijke ordening (de utopie Nieuw Valkenburg). Wij betalen en hebben de meeste nadelen, de
  bollenstreek heeft de voordelen voor een prikkie. Dat is sinds het Pact van
  Teijlingen al het patroon en Katwijk is daarin veel te naïef.

 • Niet-vrijblijvende samenwerking
  betekent dat we onderdeel worden van een fuik-proces (“puntzak”). Over een
  aantal jaren als de huidige goedwillende bestuurders er misschien niet meer zijn en
  de financiële druk steeds groter wordt gaat men bedenken dat één bestuur met
  één apparaat goedkoper is en ook beter. We kennen dat van de overname van
  Rijnsburg en Valkenburg. Ik zeg “overname” omdat fusies helemaal niet bestaan,
  alleen overnames bestaan in de werkelijkheid.

 • Er is nauwelijks beleid denkbaar
  c.q. er zijn nauwelijks taken die beleidsarm kunnen worden genoemd en die dus zonder gevaar afgestoten kunnen worden naar een samenwerkingsverband. Als het
  echt beleidsarm zou zijn kun je je beter afvragen of je die taken niet moet
  “outsourcen” naar de particuliere sector.

 • Tenslotte, wiens ambitie is dit samenwerkingsidee
  eigenlijk en wie gaat hier de voordelen van plukken ? KiesKatwijk zit er namens
  de bevolking en ziet voor deze doelgroep geen voordelen gezien het voorgaande.

 • We leveren autonomie in, er is
  minder directe invloed van de Raad, we zullen gedwongen worden tot meer
  compromissen in de lijn van het gedachtengoed van Noordwijk c.q. de
  Bollengemeenten en Katwijk wordt sluipenderwijs de Bollenstreek ingetrokken
  waar we geen belang bij hebben en waar we niet thuishoren.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com