Vooruitblik op onze algemene beschouwingen

De Kracht van Lokale politiek


Donderdag 5 november
is de begrotingsbehandeling 2016 in de gemeenteraad. Vanaf 14.00 uur wordt er
vergaderd over waar Katwijk zijn prioriteiten moet leggen en waaraan we ons
geld gaan uitgeven. RTVKatwijk zendt het live uit. Tijdens deze bijzondere
vergadering wordt ook door elke fractie een algemene beschouwing uitgesproken.
Dat is een tekst waarbij de politieke partijen de kans hebben om de zaken die
zij belangrijk vinden aan de orde te stellen. Wij sturen u het complete verhaal
morgen toe via de mail. Een verkorte versie wordt donderdag ook in de
Katwijksche Post gepubliceerd.

KiesKatwijk vraagt in de algemene beschouwingen dit jaar
aandacht voor de groeiende kloof tussen (kans)arm en (kans) rijk in onze
gemeente. Regeren is vooruitzien en we betreuren het dat dit onvoldoende
gebeurt. Op termijn wordt het relatief lage opleidingsniveau in onze gemeente
een ernstige handicap en levert het een bedreiging op voor het handhaven van
onze welvaart. Helaas wordt er in de politiek veelal pas actie genomen als de
problemen zich manifesteren en moet de wal meestal het schip keren. 
De sociale
onrust rond de vestiging van een permanent AZC in onze gemeente komt volgens
ons niet uit de lucht vallen maar is een indicatie van een onderstroom in onze
samenleving. Met 25% van de huurders onder de armoedegrens en een bloeiende
voedselbank en schuldhulpverlening is er wel iets aan de hand onder het
maaiveld. KiesKatwijk roept de andere politieke partijen daarom op om de kop
uit het zand te halen. We moeten niet wachten tot straks ook in Katwijk een
PVV-achtige partij de macht overneemt en er straks vervolgens meerdere Udo’s
achter de collegetafel zitten. 
1977
 KiesKatwijk is tot op heden een roepende in de woestijn als
het gaat om het realiseren van echt goedkope huisvesting, het beter in beeld
brengen van de sociale situatie van de bevolking, of het investeren in een
deltaplan om het opleidingspeil omhoog te brengen in Katwijk. Nog onlangs werd
KiesKatwijk verweten dat we denken dat Katwijk achterlijk is. Dat is beslist
niet het geval. Wat wel speelt is dat heel veel jongeren niet alles uit hun
aanwezige talenten halen. We hebben in de toekomst zowel gebrek aan echt goede
vaklieden als aan hoger opgeleiden. De economie is blijvend veranderd en daarop
wordt nog onvoldoende ingespeeld. Vanuit die gedachte vraagt KiesKatwijk ook
aandacht voor de unieke kans die het Unmanned Valley initiatief biedt. Wij
wijzen het staatsvandalisme van het Rijksvastgoedbedrijf af die er alles aan
doet om ons deze kans te ontnemen. Het motto van onze algemene beschouwing is
daarom “Kansen benutten, een fiasco vermijden”.

Dat laatste gaat in onze visie alleen lukken als de
gemeenteraad daadwerkelijk als “leeuw” optreedt en niet als een lammetje. Met
als plezierige uitzondering af en toe de ChristenUnie, constateren wij echter
dat er bij coalitiepartijen vooral sprake is van kritiekloze bewondering.
Daarmee helpen wij Katwijk niet verder. Geen enkele democratie kan goed
functioneren zonder voldoende weerwerk. In dat verband vragen wij in onze tekst
aandacht voor de zorgwekkende verstrengeling van de toeristenlobby
enerzijds met aan de andere kant politiek en bestuur.

Overigens
blijven wij van mening dat de te restaureren Visserijschool een unieke en tevens
de meest kosteneffectieve locatie vormt voor de bibliotheek nieuwe stijl, en
zijn we van mening dat ook Katwijk aan den Rijn recht heeft op een
bibliotheekfiliaal annex dorpshuis.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com