Vragen over financial engineering Stuurgroep Locatie Valkenburg

De Kracht van Lokale politiek


Aan: College van Burgemeester &
Wethouder der gemeente Katwijk
Van: Fractie KiesKatwijk
Betreft: CV/BV
constructie voor gebiedsontwikkeling Valkenburg
12 februari 2015.
Geacht College,
Bij de agenda van de
raadsvergadering van 5 maart 2015 staat als ingekomen stuk een vertrouwelijke
brief van wethouder K.J. van der Bent. In deze brief wordt  o.a. vermeld dat de door de Stuurgroep
Locatie Valkenburg voorgenomen BV/CV constructie, voor de gedachte samenwerkingsorganisatie
van RVB en gemeente Katwijk,  is
afgekeurd door het ministerie van Financiën. De constructie overtreedt regels
c.q. wetgeving. Waarschijnlijk zal de doelstelling om hiermede belasting te
vermijden onder andere een belangrijke rol hebben gespeeld.
Hierover hebben wij de
volgende vragen:
1.   Bent u niet met ons van mening dat
de overheid c.q. aan de overheid verwante organisaties moreel leiderschap
c.q.  een morele voorbeeldfunctie zouden
moeten vertonen ?2.   Is in dat verband het opzoeken van
de grenzen van wat wel of net niet strafbaar of toelaatbaar is, en waar
bijvoorbeeld de onroerend goed sector en de bouwsector in het verleden een
slechte naam mee hebben opgebouwd, niet uit den boze ?3.   Wilt u, nu het RVB hier zelf over
heeft bericht via het Leidsch Dagblad d.d. 12 februari 2015, het vertrouwelijke
karakter van de in de aanhef genoemde brief opheffen ?
Wij
wachten met grote belangstelling uw beantwoording af.


N.B. na de krantenpublicatie heeft B&W onmiddellijk de brief waar in dit stuk sprake van is openbaar gemaakt. Bovendien heeft men hangende de ontwikkelingen de werkzaamheden t.b.v. het maken van een bestemmingsplan voor het gebied stilgelegd.
Foto: Priscilla van Leeuwen-Kelder
 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com