Waarom hebben we eigenlijk een gemeentebestuur ?

De Kracht van Lokale politiek

Leefklimaat
van uiterst beroerd naar beroerd

Tijdens
de Coronacrisis kun je buiten veel meer van de natuur horen. Zo hoorde ik
gisteren via mijn openstaande dakraam tijdens de digitale raadsvergadering
driemaal een haan kraaien. Opmerkelijk. Het geluid kwam uit de richting van
Valkenburg waar het op dat moment iets minder druk was op de Tjalmaweg. Maar dat
gaat straks veranderen. Het leefklimaat wordt in Valkenburg eerst uiterst beroerd
door een tijdelijke weg door de voortuinen van een woonwijk en een school. Die
tijdelijke weg is een noodgreep als gevolg van een fatale vergissing van de
provinciale overheid. Na de aanleg van de Rijnlandroute wordt het leefklimaat overigens
niet veel beter maar gewoon beroerd.

 
De
90-seconden-democratie heeft gefaald

Laten we
vaststellen dat de Valkenburgers die ellendige situatie te danken hebben aan de
politiek die ze zelf gekozen hebben, of die ze niet gekozen hebben omdat ze
thuis bleven tijdens de verkiezingen. Daarmee is niks goedgepraat als we het
over het gedrag van de politieke meerderheden in provincie en gemeente hebben.
Er zijn zoals gewoonlijk weer stupide fouten gemaakt en verkeerde afwegingen op
probleemsituaties losgelaten. Het menselijk tekort laat zich hier weer eens in
volle omvang zien. Dit is de prijs die in dit geval de Valkenburgers betalen
voor een lekenbestuur. Het is bij wijze van spreken uw buurman die u dit
aandoet.

De
middelmaat regeert

Het is
verrekte lastig om mensen die beschikken over voldoende beoordelingsvermogen en
bestuurlijke ervaring te interesseren voor het lokale en provinciale bestuur. Dat
is een feit en ik ga hier niet verder in op de oorzaken daarvan. De gevolgen
zijn echter wel duidelijk. Er worden keer op keer op bizarre wijze enorme
bedragen aan gemeenschapsgeld verbrand. En keer op keer blijkt het openbare
bestuur niet in staat om de juiste besluiten te nemen. En dan krijgen we na
verloop van tijd weer een crisis of probleem dat als een natuurverschijnsel
wordt behandeld, maar dat we zelf hebben veroorzaakt. Totale gekkigheid als een
peperdure Rijnlandroute, die vastloopt op verkeerslichten midden in de bebouwde
kom van Katwijk, zijn niet tegen te houden met een praatje van 90 seconden in de
gemeenteraad. De middelmatigheid regeert.
Het
menselijk tekort
“Alles is
psychologie”, zei een vroegere burgemeester van Katwijk. En zo is het. Daarom ben
ik destijds die studie ook gaan doen trouwens, waarmee ik niet wil zeggen dat
ik er ook verstand van heb. Maar vanuit die invalshoek was het werkelijk
ontluisterend om te zien hoe de diverse politieke vertegenwoordigers alibi’s en rationalisaties aan het verkondigen waren om zichzelf te
rechtvaardigen. Allemaal cognitieve dissonantie zeg ik in een poging om u even
te imponeren.
Zo was er
sprake van een zelfverklaard “met de rug tegen de muur staan”. Waarom kwam
B&W dan naar de gemeenteraad om een oordeel te vragen als er geen
keuzemogelijkheid zou zijn ? Lafheid, dames en heren. Gebrek aan
bestuurskracht, en dat niet voor de eerste keer.
Valkenburg op een duister moment
Slachtofferschap
en zelfbeklag
Er was
ook veel sprake van slachtofferschap en zelfbeklag. Men werd getormenteerd door
enorme dilemma’s, en dat was best wel zwaar voor een integere volksvertegenwoordiger.
Daarnaast werden er fantoom argumenten geconstrueerd om voor zichzelf en voor
de inwoners te verklaren waarom men helaas niet dapper kon zijn. Men was verder
vooral heel verdrietig en teleurgesteld. Dat werd zelfs in een motie van
treurnis vastgelegd zodat dit maar goed duidelijk zou worden aan de kiezers.
Het was dus
best wel moeilijk om zo’n onpopulair verhaal te moeten houden, maar hier stond
men voor het duivelse dilemma en we konden helaas niets anders dan het hoofd te
buigen. Er was geen ontsnappen aan ! Eigenlijk was men dus een verrekt goede
bestuurder en volksvertegenwoordiger. Althans, het was de bedoeling om u en zichzelf dit beeld te laten geloven.
Het
smoezenboek
De
juristerij werd behandeld alsof het een harde wetenschap zou zijn. Dat is het
niet beste mensen, het is interpretatie van wetsteksten. Als het anders was hadden
we geen rechters nodig. Met die juristerij kun je dus veel kanten op. In de
praktijk gaat dat zo. Het college gaf de tekst van de door een deel van
oppositie gesteunde motie aan een duur advocatenbureau. Vervolgens bestelden ze
daar de argumenten om er tegen te kunnen zijn. Het bureau die dat dit voor dit
onderwerp al voor de tweede keer deed, en die een goede klant aan de gemeente
Katwijk heeft, zocht er natuurlijk de passende argumenten bij. Die waren uiteraard
consistent met die van de vorige keer.
Maar het
gaat natuurlijk niet om die (subjectieve) argumentatie. Er zat nu een verhaal
van een bureau met een duur briefhoofd bij de stukken dat als alibi
en aflaatbrief zou kunnen worden aangeroepen. Een expertoordeel door een ander
bureau met een anders geformuleerde bestelling had natuurlijk net zo makkelijk het
tegenovergestelde oordeel kunnen opleveren.
Valkenburg vroeg brood, maar kreeg stenen…
Gebrek
aan ruggengraat en oordeelsvermogen
Dit hele
Griekse drama onder het motto “hier sta ik, en ik kan niet anders dan die
vergunning verlenen” vond zijn cynische dieptepunt in het volgende. Nadat de
wethouder zich, net als sommige raadsleden dat na hem zouden doen, als
slachtoffer van de omstandigheden had neergezet kwam hij met de verklaring dat ook hij een fervent tegenstander van deze tijdelijke weg was. Hij hekelde,
overigens terecht, de houding van Statenleden in de cie BE van de provincie. De
houding van Groen Links dat we Valkenburg met een paar dikkere bomen zouden
kunnen compenseren was inderdaad hilarisch.De houding van de provinciale VVD was niet minder dan stuitend.
O.K. maar
nu kwam het. De wethouder wenste de bewonersgroep Katwijk Smart Village oprecht veel
succes in de juridische strijd om de tijdelijke N206 alsnog tegen te kunnen
houden. Dus het lokale bestuur verschuilt zich niet alleen achter kul-argumenten,
maar ook achter een bewonersgroep die de kooltjes uit het vuur mag gaan halen
voor onze gemeenschap. Maar waar hebben we dan een gemeentebestuur voor
aangesteld ?
Alle
feitelijke zaken rond deze kwestie heb ik opgenomen in een feitenrelaas: Klikhier
De motie
die een deel van de oppositie heeft ingediend en die vraagt om de vergunning
niet aan de provincie te verlenen is hier te downloaden: Klik hier
Jaap
Haasnoot

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com