Waarom is het zo stil aan de Zeeweg ?

De Kracht van Lokale politiek


Ja
zeggen, nee denken en doen
Het College van B&W heeft destijds ingestemd met de
bovengrondse aanleg van de Rijnlandroute op maaiveldniveau, zowel voor het deel
langs Valkenburg (Tjalmaweg) als voor het deel van de N206 ter hoogte van
Katwijk aan den Rijn. Dat lijkt me een feit dat we niet moeten vergeten. Alleen
doordat er door de Wijkraad Katwijk aan den Rijn publieke druk is georganiseerd
en we het geluk hebben dat het verkiezingstijd is wordt er nu onderzoek gedaan
naar de kosten van ondertunneling langs Katwijk aan den Rijn. Men doet dat
onderzoek echter tegen heug en meug en zowel het VVD/CDA smaldeel in de
Provincie als dat in de gemeente Katwijk doet erg zijn best om voor elke
oplossing een probleem te vinden. Het te verwachten scenario is dat men pas na
de verkiezingen met een aantal gezochte argumenten komt waarom een tunnel echt
niet kan.
Draaien
en keren
Ook in het radioprogramma Nieuwsmagazine van RTVKatwijk
draaide Harm Aten (CDA) er weer flink omheen. Luister hier zelf maar: LINK (begin bij 10:06). Hij wilde “de beste oplossing”
maar kon het woord tunnel niet uit de mond krijgen. Het CDA van Harm Aten gaat
zijn best niet doen voor een tunnel, dat was tussen de regels door wel
duidelijk. Hij zag wel al veel problemen voor een landtunnel want daar kun je
niet overheen kijken volgens hem. Maar als Katwijk Binnen onverhoopt een tunnel
krijgt dan moet Valkenburg er ook een krijgen, dat weer wel, deelde hij ons mee.
Zijn CDA collega Demoed was hem in de Statencommissie al voorgegaan door te
stellen dat de provinciale CDA fractie nog lang niet toe was aan een tunnel. En
ook de VVD gedeputeerde de Bondt wilde geen millimeter wijken want ze wil
zoveel mogelijk meters asfalt produceren. De kwaliteit van de inpassing van die
wegen in de omgeving en de leefbaarheidsproblemen en gezondheidsrisico’s zijn
daarbij van ondergeschikt belang.

Even
een zijpad. Dit kenmerkende draaigedrag, de vaagpraterij en het “geen mening”
ventileren zoals we dat b.v. ook gezien hebben bij de standpunten over het Andreasplein
van zowel CDA als Gemeentebelangen is nu precies datgene waardoor mensen doodziek
worden van de politiek.

Een tunnel is mogelijk, als je het wilt
KiesKatwijk heeft wat huiswerk gedaan en heeft de
provinciale politiek de suggestie gedaan om budgetten die bestemd zijn voor de
weinig kansrijke Duinpolderweg te verschuiven naar de N206 binnen de gemeente
Katwijk. Een bovengrondse snelweg dwars door woonwijken is absurd. Dat gereserveerde
budget gaat om meer dan 20 miljoen euro van de provincie Zuid-Holland en om
37,5 miljoen die de gemeenten in de regio Holland-Rijnland hiervoor al bijeen
hebben gebracht. Erg vreemd dat niemand dat
niet eerder bedacht heeft !

Katwijk
subsidieert de regiogemeenten

Katwijk is de melkkoe van de regio want Katwijkers
betalen de hoogste bijdrage van alle andere inwoners in die regionale
investeringen van Holland-Rijnland. Dat heeft ons gemeentebestuur zo geregeld.
De Katwijker betaalt meer als de inwoner van Leiden voor de Rijnlandroute, die
in wezen een rondweg om Leiden is. We betalen zelfs enorm veel meer aan de
Duinpolderweg bij de Zilk dan de vijf gemeenten in de Bollenstreek voor wie deze
weg bedoeld is. Maar de regio betaalt geen cent aan het wegvak N206 bij Katwijk
aan den Rijn. Dit is een grof schandaal en wordt zorgvuldig stil gehouden door
de partijen die hier boter op het hoofd hebben. KiesKatwijk wil dat ons geld
terugkomt of anders voor de N206 bij Katwijk gebruikt wordt.

KiesKatwijk
heeft een opening geforceerd voor de tunnel
De suggestie van KiesKatwijk om geld van de
Bollenstreek naar Katwijk te verschuiven is door verschillende partijen in de
Provinciale Staten goed ontvangen omdat het een terechte en voor de hand
liggende creatieve oplossing is voor een nijpend probleem. Met name CU/SGP en
50Plus omarmden het idee enthousiast en ook de overige oppositiepartijen in de
provincie zullen het steunen. Dit overigens met uitzondering van de provinciale
D66 die weinig belang bleek te hechten aan de problemen van Katwijkers ! Het
allerbelangrijkste en buitengewoon opmerkelijke politieke feit tijdens de
provinciale commissievergadering bleek echter de opstelling van coalitiepartij
SP te zijn. Fractievoorzitter Harre van der Nat (SP) bleek bereid te zijn om
binnen de coalitie de strijd aan te gaan voor een betere oplossing van de
Katwijkse problemen met de N206. De suggestie van KiesKatwijk om budgetten te
verschuiven werd door hem bespreekbaar geacht mits de gemeente Katwijk hiervoor
zelf  initiatieven gaat nemen. Er is dus
een zeer kansrijke opening geforceerd !
Waarom
hoor ik niemand van de Katwijkse politieke partijen in de gemeenteraad die hier
om een standpunt en snelle reactie van B&W vraagt ? Als het gemeentebestuur van Katwijk deze (door
anderen gecreëerde) kans niet grijpt en als de kiezer hier zijn knopen niet
telt dan wordt het tijd om te emigreren voor
Jaap
Haasnoot, namens KiesKatwijk.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com