Waarom parkeerbelasting in Katwijk?

De Kracht van Lokale politiek

Emo politiek

De mensen die op het gemeentefort achter de schermen aan de touwtjes trekken willen grote groepen inwoners voortaan flink laten betalen voor het parkeren van hun auto. Het argument dat ze gebruiken is dat er dan meer betaalbare woningen kunnen worden gebouwd, gevolgd door een fraai stukje geacteerde emo politiek van de verkoopafdeling van het machtscentrum. Met name hiervoor zouden de keihard werkende heren ‘s ochtends graag de echtelijke sponde verlaten. Elke dag zijn ze bezig om Katwijk te redden.

Begeestering

Wel grappig dat we deze begeestering niet hebben meegemaakt toen dezelfde verkoopmedewerkers ons hebben opgezadeld met enorme hoeveelheden echt onbetaalbare dure woningen op Valkenhorst. Daar kunnen onze inwoners dus straks niet of nauwelijks terecht. De huurwoningen zijn voor de hele regio, daar komen dus straks meer Leidenaren dan Katwijkers te wonen. Ik laat het plaatje nog maar een keer zien, met links waarvoor ons gemeentebestuur bij het kruisje getekend heeft, en rechts hoe het er uit zou moeten zien als we het beleid van de provincie zouden volgen:

Ik kan u zeggen dat wij van KiesKatwijk elke morgen energiek onder de klamme lappen vandaan komen om het linker rijtje te kunnen veranderen in de rechter kolom. Wordt vervolgd.

Valkenhorst geen oplossing

De enige reden waarom dit college van DURF, CU en SGP nog veel meer woningen in de oude kernen van onze dorpen willen proppen (verdichting) is dat Valkenhorst voor onze inwoners geen oplossing is. Valkenhorst is vooral een probleem, omdat tientallen miljoenen aan kosten die gemaakt moeten worden contractueel niet kunnen worden gedeclareerd bij de grondeigenaar. Daarom worden de lokale belastingen jaar op jaar steil opgetrokken in Katwijk, maar ik vrees dat wij het als relatief kleine gemeente helemaal niet kunnen betalen. Het kostenplaatje wordt zorgvuldig geheim gehouden voor de gemeenteraad dus dan weet je al hoe laat het is. Wat extra inkomsten uit een parkeerbelasting zijn daarom heel erg welkom op het gemeentefort.

Fuik

De gemeenteraad en ook KiesKatwijk heeft er in principe geen bezwaar tegen om meer woningen toe te voegen binnen de bestaande grenzen van de dorpsgebieden. Maar dan moet dat wel praktisch kunnen en niet tot problemen leiden. En daar gaat het dispuut dus eigenlijk over. Is de voorgenomen verdichting met 2500 woningen haalbaar en wenselijk?

Die discussie moet eerst gevoerd worden waarbij alle gevolgen in beeld moeten zijn. Maar zo wordt er niet geregeerd in Katwijk. Daar worden de gemeenteraadsleden stapje voor stapje verder de fuik in gelokt zonder dat ze zicht hebben op de gevolgen van de besluiten. Eerst is er in 2022 over het principe van inbreiden of verdichten gesproken, op een moment dat er nog vele open einden waren. Nu wordt er los hiervan gepoogd om de parkeerregulering er door te jassen, en daarna wordt de gemeenteraad er per project ingeluisd. Het gevolg is straks onleefbare dorpen, en allerlei problemen die voortvloeien uit de voortgaande verstening, van parkeren via hittestress tot allerlei sociale gevolgen. Voor de gemeentekas is er dan via de parkeerbelasting wel een extra inkomstenbron aangeboord waarbij we straks stapje voor stapje de tarieven voor het parkeren kunnen verhogen. Mensen met een kleine portemonnee moeten blijkbaar weer terug naar de brommer.

Stront

De realiteit is natuurlijk dat er niet minder auto’s komen met parkeerbelasting als we 2500 woningen in de bestaande woonkernen zouden toevoegen. Er komen trouwens ook 1000 honden bij met de bijbehorende kilogrammen aan stront, de files worden langer, het aantal verkeersongelukken neemt toe, de geluidsoverlast wordt erger, het groen wordt nog minder, de belasting van het stroomnet wordt problematisch, het drinkwater wordt krapper, en er komen weer ambtenaren bij, waaronder BOA’s om de orde te kunnen handhaven. Of er straks nog genoeg voorzieningen zijn in de steenwoestijn die we van Katwijk maken, zoals huisartsen, thuiszorg e.d., is zeer de vraag.

Wegwezen

Wat het parkeren betreft is het heel simpel. Ik heb een motie klaarliggen die stelt dat als er ergens 100 woningen worden gebouwd er ook minimaal 100 parkeerplaatsen op eigen terrein moeten worden gerealiseerd. Op die manier wordt de parkeerdruk echt gereguleerd en niet alleen op papier. Als dat niet lukt dan is het bouwen op die plek blijkbaar niet mogelijk. En dan is de conclusie “jammer, maar helaas”. Dan gaan we vervolgens elders die betaalbare woningen realiseren. Dat kan prima op Valkenhorst als je bereid bent om het bestemmingsplan te veranderen en de onderliggende bestuurlijke overeenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf op te zeggen. Dat kan gewoon.

Maar de mensen die hun eigen toekomst aan dit contract hebben verbonden gaan natuurlijk nooit terugkeren op hun schreden. Ze gaan nooit toegeven dat ze foute beslissingen hebben genomen. Ook hier is de oplossing wat mij betreft weer heel simpel. Dan moeten er andere bestuurders komen, die wel voldoende lef hebben en die wel verandering mogelijk kunnen maken. Over twee jaar hebben we weer verkiezingen.

Jaap Haasnoot

2 reacties

  1. O.j. schreef:

    Bedrijfsbusjes weren in woonwijken.
    Vroeger reed men met eigen vervoer naar werk en pakte men daar de bedrijfsauto. Uitzondering maken voor als men storingsdienst draait.

    • Jaap Haasnoot schreef:

      Bedrijfsbusjes zijn door het grote aantal inderdaad een probleem. Maar als dat de enige auto is die ook voor eigen vervoer is dan is het minder een probleem dan wanneer het een extra parkeerplaats vergt. En zo zijn er nog wel meer haken en ogen. KiesKatwijk heeft eerder voorgesteld om onder het marktplein in Katwijk een grote parkeergarage te maken i.c.m. een combinatiegebouw van school en bibliotheek. Dan is Rijnsburg ook ontlast van een groot parkeerprobleem omdat de wijze heren op het gemeentehuis in de Burgt de hoofdvestiging van de bibliotheek hadden gedacht. Een onverstandig plan. Jaren terug hebben we voorgesteld om een parkeergarage voor fietsen onder het Andreasplein te maken op het moment dat daar de hele boel overhoop ging. Paste allemaal niet binnen het voorstellingsvermogen van onze bestuurders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com