Windturbines en emotiepolitiek

De Kracht van Lokale politiek

Een ode aan het Valkenburgse Meer

Emotiepolitiek maakt veel stuk

Een van de problemen van het gemeentelijke en provinciale
bestuur is dat een lekenbestuur nogal eens neigt naar emotiepolitiek. De
volksvertegenwoordigers streven een prettig gevoel voor zichzelf na via de
besteding van het belastinggeld van anderen. Doe dat voortaan met je eigen
pecunia is hierbij mijn oproep. Laat de ratio regeren en zet het Algemeen
Belang centraal. En dat geldt niet alleen voor de besteding van overheidsgeld maar
ook voor het omgaan met andere schaarse zaken die soms minder goed in geld
kunnen worden gemeten. Ik denk aan het landschap, schone lucht, natuur of de
wijze waarop we met ruimte omgaan.
De gevoelsmens en windturbines
Ik zou nu iets kunnen gaan zeggen over de persoonlijkheidsstructuur
van gevoelsmensen in het bestuur maar dat doe ik wel rond de kerst. Dan pak ik
ook meteen even het profiel van de machtspoliticus mee wiens sport het is om op
de emoties van anderen in te spelen teneinde zichzelf op een hoger plan te
krijgen. Ik weet niet hoe het komt maar ik moet vervolgens meteen aan
windturbines denken. Laten we het er op houden dat het komt omdat het Leidsch
Dagblad hier vandaag over berichtte in relatie tot het Valkenburgse Meer.
Het Valkenburgse Meer. Foto: Hielco Kuipers
Drie Euromasten bij het Valkenburgse Meer
Een comité dat eerst streed tegen windmolens die het
bedrijf Akzo in Sassenheim wilde plaatsen richt zijn pijlen nu ook op de drie turbines
die bij het Valkenburgse Meer in de planning staan. Die turbines worden naar
alle waarschijnlijkheid van het formaat Euromast. Ze komen met een aantal in
mijn ogen rationele bezwaren tegen deze plannen. En dat op een paar honderd
meter van Stevenshof en van een nieuw aan te leggen dorpsdeel van Katwijk met
5000 woningen op het voormalige Vliegkamp Valkenburg.
Is het rationeel of wijs om die drie turbines daar neer
te zetten terwijl er al een paar honderd voor de kust staan ? Het zou rond het
Valkenburgse Meer toch moeten draaien om recreatie en een pietsie natuur in het
meest verstedelijkte gebied van Nederland ?
KiesKatwijk is tegen windmolens op de
verkeerde plek
Probleem is weer die emotie gedreven bestuurders. Het gekke
is dat je het zowel bij tegenstanders als bij voorstanders ziet. KiesKatwijk is
niet tegen windmolens, maar tegen windmolens op de verkeerde plaats. Kijk maar
eens hier: https://kieskatwijk.nl/2018/01/de-gewone-katwijker-is-zo-gek-nog-niet.html 
In het bestuur van de gemeente Katwijk zitten echter een paar mensen die een
enorme drive hebben om de wereld te redden. Zij willen een goede rentmeester
zijn van onze planeet. Niks mis mee, wil ik ook. Maar hou je verstand er even
bij en verval niet in dommig sjabloondenken. Zo van, windmolens zijn groen,
groen is goed, dus ik ben te allen tijde voor de plaatsing van windmolens
overal, en vervolgens verzin ik de argumentatie wel die hierbij past. Als je
zo denkt ben je precies net zo onverstandig en bevooroordeeld als de klimaatontkenners.
Probeer nou eens afstand te nemen van dat onderbuikgevoel zeg ik zowel tegen de
notoire voor- als tegenstanders. Kijk naar de feiten.
Het Valkenburgse Meer
Lees dit rapport !
Om u nog eens te confronteren met zo’n benadering verwijs
ik naar een uitstekend rapport van het College van Rijksadviseurs. Het College
van Rijksadviseurs adviseert het Rijk over ruimtelijke kwaliteit. Het college
bestaat uit Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseurs voor de fysieke
leefomgeving Berno Strootman en Daan Zandbelt. 
Met het rapport ‘Via Parijs, een ontwerpverkenning naar een klimaatneutraalNederland’ adviseert het college om bij het kiezen van maatregelen niet
alleen te kijken naar het verminderen van de CO2-uitstoot, maar te kiezen voor
maatregelen die op de lange termijn en vanuit integraal afgewogen keuzen
maximaal bijdragen aan de omgevingskwaliteit. 
Windenergie op land is overbodig
In ‘Via Parijs’ wordt de energietransitie verbonden met
andere opgaven, zoals het verduurzamen van de landbouw, de woningbouwopgave en
met de bestaande kwaliteiten van ons land. In het rapport adviseren de
Rijksbouwmeester en Rijksadviseur om een integraal plan voor de Noordzee te
maken en daarin maximaal in te zetten op de productie van windenergie op zee.
De Noordzee kan Nederland in 2050 ongeveer 80 procent van de totale
elektriciteitsbehoefte leveren, ofwel de helft van de totale energiebehoefte
van Nederland.
Het Valkenburgse Meer

Gebruik je verstand

Op land is het advies om
windenergie geconcentreerd op te wekken in een aantal grote windparken in
grootschalige, rationele landschappen. Het opwekken van zonne-energie kan via
grootschalige zonne-energiecentrales op water, haven- en bedrijventerreinen en
langs een aantal snelwegen.

Dus niet de hele regio verzieken en verrommelen met
windmolens op plekken waar die niet thuishoren. Hetzelfde geldt voor
zonnevelden. Niet op het groene Vliegkamp Valkenburg maar op een
industriegebied. Het is keihard nodig om deze ratio er in te rammen in de
gemeente Katwijk. De lokale gelovigen hebben al een statement afgegeven dat de
gemeente Katwijk op termijn volledig energieneutraal zou moeten zijn. 
Iedereen
met een klein beetje gezond verstand die de situatie van de gemeente Katwijk
kent lacht zich een ongeluk. Katwijk is volledig verstedelijkt, zeer dicht
bevolkt en heeft een beperkt grondgebied en is ingeklemd tussen twee natura2000
gebieden. Hoe dan ?
Daarom een herhaling van ons standpunt uit 2015: https://kieskatwijk.nl/2015/06/kieskatwijk-komt-met-motie-over.html 
Zet desnoods drie extra windturbines op de Noordzee als
dat noodzakelijk is om een goed gevoel te krijgen. Daar waait het drie keer zo
hard en kun je de turbines drie keer zo hoog maken als bij het Valkenburgse
Meer. Dat geeft 9 x zoveel rendement en voorkomt veel ellende.
Jaap Haasnoot

Nabrander: Ook de extreme zandwinning in het Valkenburgse Meer, tot op 30 meter diepte, levert nogal wat problemen op waaronder verzilting. Niet handig vlak bij een waterwingebied.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com