Betaalbaar wonen (?)

De Kracht van Lokale politiek


De parkeerperikelen uit de
raadsvergadering van 18 december willen we natuurlijk het liefste zo snel mogelijk vergeten. Masochisten kunnen overigens altijd het voorgaande blogbericht nog eens lezen. Ik raad dat echter niet aan voor mensen die de kerstgedachte zijn toegedaan want 2014 blijkt een jaar te zijn waarin een nieuwe belasting is uitgevonden: de zeereepparkeerbelasting.
Rijnsoever, fase 3A
In dezelfde vergadering werd er echter ook gesproken over de invulling van een
nieuw stukje Rijnsoever. In fase 3A moet er een keuze worden gemaakt voor het
aantal en het type woningen dat we daar de komende jaren gaan bouwen. Een
extern bureau had enkele varianten bedacht en daar de bijbehorende kaartbeelden
en financiële plaatjes bij geleverd. Voor de gemeente is het onder andere van
belang dat de grondexploitatie dekkend is, want anders moet er geld bij en dat
is niet de bedoeling. Daarnaast moeten de te bouwen huizen ook passen bij de
vraag in Katwijk. Dit is dus een heel belangrijk keuzeproces voor onze
inwoners. 
Afwegingen
Welke doelgroep(en) gaan we bedienen ? Gaan we er huurwoningen bouwen
of worden het koopwoningen ? En hoe groot en hoe duur moeten die woningen dan worden
? Hoe gaan we de openbare ruimte inrichten ? Gaan we de hoogte in of blijven we
aan de grond ? Bouwen we relatief veel kleine huizen of juist wat minder, maar
dan met meer grond per huis. Elke keuze heeft een verschillend financieel resultaat
en bovendien wil je er voor de toekomstige bewoners ook een aantrekkelijke wijk
van maken. In het bestemmingsplan zijn al de nodige keuzen gemaakt maar binnen
de randvoorwaarden van zo’n plan heb je nog de nodige vrijheidsgraden. Alles
afwegende is voor een variant gekozen die er op de kaart als volgt uitziet:

De Woonvisie is achterhaald
Volgens de gemeente zijn
er (op grond van de inmiddels niet meer actuele Woonvisie) in Katwijk de
volgende woningtypen/prijscategorieën nodig: gestapelde en (vooral)
grondgebonden woningen in de prijsklasse tot 2 ton, grondgebonden woningen in
de prijsklasse middelduur laag (tot
€ 275.000) en vrije
sector huurwoningen in de huurprijsklasse van € 700 tot € 850 huur per maand. Het
plan voor Rijnsoever 3A heeft 18 dure twee-onder-een-kap woningen en 69 middel dure
koopwoningen. Ik geef hier op dit moment even geen commentaar op, maar binnenkort zullen we hier nader op gaan.

KiesKatwijk pleit voor goedkope huurwoningen
Anna Marie van der
Plas heeft namens KiesKatwijk in de besprekingen over dit stedenbouwkundige plan
gepleit voor meer goedkope huurwoningen en voor meer kleine woningen c.q.
studio’s voor zowel starters als ouderen die kleiner willen gaan wonen. Ze
heeft ook gepleit voor herstructurering van bestaande gebouwen voor deze
categorie woningzoekenden, zoals bijvoorbeeld vroeger bij de Boorsmaschool en
de oude Huishoudschool is gebeurd.
Doorstroming als geheim wapen
Wethouder van Duijn
gokt met zijn beleid op de doorstroming van mensen uit goedkopere woningen naar
dit soort dure woningen in Rijnsoever 3A. We zullen zien wat daar van terecht
komt maar wij vinden dit een gevaarlijke gok. Als je van de behoeften van
mensen uitgaat en iets minder kijkt naar wat gunstig is voor de bouwwereld dan
is er volgens ons een grote behoefte aan de bouw van goedkope huurwoningen. Er zijn hele
volksstammen die qua inkomenspositie niet eens de stoep op mogen bij de banken
dus laat staan dat ze een hypotheek van ze krijgen. Die mensen moeten ook wonen.
Gezien de beperkte
ruimte sluit ik af met een cijferoverzicht dat ik baseer op gegevens van het
Centraal Fonds Volkshuisvesting waaraan Dunavie verplicht is om gegevens te
leveren.
U ziet dat het aantal
goedkope huurwoningen in Katwijk in vijf jaar tijd is afgenomen met niet minder dan 30%.
Tegelijkertijd is het aantal duurdere huurwoningen verdubbeld of in de vrije
sector zelfs verdrievoudigd. Het is bovendien duidelijk dat de huurwoningen van beleggers
niet in de goedkope categorieën zitten. De mensen worden armer en de huizen worden duurder.

Dit plaatje is een
eerste begin om na te gaan denken over waar onze inwoners het meeste bij zijn
gebaat. Volkshuisvesting behoort tot de belangrijkste taken van de gemeente
omdat we het over een primaire levensbehoefte hebben. Komend jaar wordt de woonvisie
van de gemeente Katwijk opnieuw opgezet. Dat is een buitengewoon belangrijk proces omdat daarmee het woon- en bouwbeleid voor de komende jaren wordt
vastgelegd. KiesKatwijk zal er met de neus bovenop zitten.
Mede namens Anna Marie
van der Plas en Jos de Best wens ik u plezierige kerstdagen en een voorspoedig
2015.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com