Christelijke politiek, bestaat dat ?

De Kracht van Lokale politiek


Een ingezonden brief
Het lezen van ingezonden brieven vind ik altijd interessant.
Het geeft een inzicht in hoe de mensen het gemeentelijk bestuur ervaren.
Helaas maar ook begrijpelijk reageren burgers vooral als er in hun ogen iets
niet goed is gegaan. En dus worden reacties vaak begeleid door bij die stemming
passende emoties. Zo was dit ook het geval bij de brief van een Katwijker aan
de gemeente, specifiek gericht op de Christelijke partijen.
Feelgoodpolitiek
Deze burger is blijkbaar ontevreden over hoe de Christelijke
partijen op dit moment handelen met het oog op “rentmeesterschap” en het behoud
van de kwaliteit van leven. Zaken die wat de briefschrijver betreft onderdeel
zijn van het Christelijk geloof. Ik ben altijd voorzichtig met het beoordelen
van stukken die geschreven zijn vanuit pure emotie. Vanuit die gedachte
proberen we bij KiesKatwijk zelf ook de in Katwijk veel voorkomende emotiepolitiek of
feelgoodpolitiek te vermijden. Het moet wat ons betreft gaan om principiële of waarden gedreven
politiek en om goed beargumenteerde en op rationele gronden onderbouwde voorstellen.
Rentmeesterschap
Met onze principes en uitgangspunten blijken we overigens vaak
op precies dezelfde besluiten uit te komen als de Christelijke partijen. Zo hebben de
Christelijke partijen er voor gezorgd dat de zondagsrust in ere wordt gehouden
door koopzondagen te weigeren. Onze principes waren niet van religieuze aard.
Ons principiële punt was o.a. dat een rustpunt in de week om allerlei redenen
gewenst was en het feit dat we tegenstander zijn van overdreven consumentisme. Ook als
het gaat om zaken als rentmeesterschap en zorg voor onze omgeving zitten we
eigenlijk altijd op precies dezelfde lijn als partijen zoals de ChristenUnie. Met
de windmolens op zee was dat
overigens niet het geval. Om het over de windmolens langs het Valkenburgse Meer maar niet te hebben.
Orthodoxe christenen
Het is overigens vreemd om te zien dat de orthodoxe
Christenen via de SGP nu een wethouder hebben die zijn uiterste best doet om waar
mogelijk als verlengstuk van de commerciële toerismelobby te functioneren. Van
hanging baskets, via het Andresplein met het viskiosk debacle, tot en met de directe
subsidiëring van bedrijfskosten (marketing) van de middenstand, tot en met een
protestactie op een schandpaal aan de kust tegen de plaatsing van windmolens
dicht langs de kust, onze SGP wethouder loopt voorop. De ingezonden brief is een
duidelijk signaal dat zijn achterban daar niet zo blij mee is. Wij denken dat
deze wethouder veel te aardig en te meegaand is en daardoor een speelbal wordt
van mensen en groeperingen die minder bescheiden en minder onzelfzuchtig zijn.
Autofetisjisme
De ingezonden brief lezende kon ik het eigenlijk niet oneens zijn met
deze briefschrijver. De briefschrijver protesteert in feite tegen de mammon, het geld
gedreven motief dat de politiek zo vaak in zijn macht heeft. Op dezelfde wijze
ziet hij of zij dat de auto nogal centraal staat in het beleid, ten koste van
de zwakkere verkeersdeelnemers. En tenslotte hekelt de schrijver de actieve
steun aan de “verzet-de-windmolens-lobby”. Hij koppelt dit aan het hiermee
veronachtzamen van de bijbelse rentmeesterfunctie, de plicht om goed te zorgen
voor onze planeet.
In principe kunnen we dus prima meevoelen met de
briefschrijver. Er zijn veel voorbeelden te noemen naast het windmolengedoe die
zijn bezwaren begrijpelijk maken, bijvoorbeeld de al genoemde actieve en
eenzijdige steun aan de toerisme- en middenstandslobby. Maar ook het
autofetisjisme dat overal terugkomt, van verlengde Laan van Nieuw Zuid tot het
weigeren om over adequate fietsvoorzieningen na te denken in het centrum kunnen
genoemd worden. Fietstunnels onder de Hoorneslaan vallen buiten het voorstellingsvermogen van de beleidsmakers. Het ultieme beleidsdoel schijnt te zijn om zoveel mogelijk
verkeer aan te trekken richting het centrum van Katwijk, zodat de bezoeker
aldaar door neringdoenden verlost kan worden van zijn centjes. 
Dat is zo goed
gelukt dat nu zelfs de rotondes in het dorp gaan vastlopen. Dezelfde partijen
die er naar streven om de verkeersintensiteit te verhogen lopen nu te hoop
tegen de gevolgen die ze zelf veroorzaakt hebben.
Commerciële belangen
Het zijn dus vaak de commerciële belangen die de boventoon
voeren. Dat is natuurlijk ook heel goed te zien bij de besluiten die in het
verleden gevallen zijn met als doel om het terrein van het Vliegkamp Valkenburg geheel dicht
te metselen met woningbouw. De anti-windmolenlobby is duidelijk geïnitieerd door mensen
die bang zijn voor omzetverlies. En de autolobby komt natuurlijk ook uit dezelfde hoek. Dit
werd mij na enig nadenken opeens allemaal duidelijk bij het lezen van de brief
van deze inwoner uit Katwijk. Ik maak daar echter wel tenminste één aantekening
bij. Je kunt de Christelijke partijen niet allemaal over één kam scheren. Bovendien
is de grootste schade aangericht door wethouder Udo die destijds door voormalig
VVD’er Anita van Ginkel in het zadel is gehesen. En de complete gemeenteraad
hobbelde in de vorige raadsperiode in grote meerderheid overal lijdzaam
achteraan. De hoofdreden waarom KiesKatwijk destijds is opgericht.
Advies
Ik raad de briefschrijver aan om vooral de komende tijd eens
te letten op de standpunten over Unmanned Valley Valkenburg. Dat wordt de
ultieme toetssteen of partijen daadwerkelijk vanuit Christelijke waarden opereren
of dat ze de Christelijke identiteit als een dekmantel gebruiken om commerciële
belangen te dienen.
De enige reden om op het Vliegkamp Valkenburg woningbouw te willen plegen is
geld. Woningen kunnen ook elders in de provincie worden gebouwd. De
voorstanders willen zoveel mogelijk geld persen uit de bouwgrond. Het
maatschappelijk belang (werk, recreatie, groen, natuur, horizonvervuiling)
wordt hieraan volkomen ondergeschikt gemaakt. Een goede rentmeester maakt
andere afwegingen.
KiesKatwijk afficheert zich niet als een Christelijke
partij. De briefschrijver en de kiezer moeten echter maar eens goed zijn of
haar knopen tellen. Een Christelijke partij is niet Christelijk omdat er
Christelijk op staat. En een niet-Christelijke partij is niet onchristelijk
omdat ze zich anders presenteert. Het gaat om het daadwerkelijke gedrag en niet
om het etiket. Het lijkt mij dat de ingezonden briefschrijver hier een wake up call doet aan de Christelijke partijen.
Jacco van Duijn
Anna Marie van der Plas
Jaap Haasnoot

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com