College doet een witwasoperatie

De Kracht van Lokale politiek


Spaarpot bijna leeg
De collegepartijen
laten zich graag voorstaan op hun degelijke financieel beleid. De hamvraag is
natuurlijk wat je met het geld gedaan hebt, bij wie zijn de voordelen terecht
gekomen, en wie heeft dat allemaal betaald ? De reserve positie is inmiddels
helemaal uitgehold. De financiële kengetallen die iets zeggen over zaken zoals
weerstandsvermogen zijn jaar op jaar slechter geworden. Aan de horizon zie ik
de belastingverhogingen al opdoemen.
50 ambtenaren erbij
In de
laatste begroting had Krijn van der Spijk (CDA) namens het college een voorstel
verstopt om een blik met pakweg 50 ambtenaren open te trekken. Dat kost elk
jaar tegen de vier miljoen euro en dat beperkt de vrije beleidsruimte dus enorm.
KiesKatwijk heeft er voor gezorgd dat dit onderwerp niet samen met de begroting
er met een hamerklap doorheen geritseld kon worden. KiesKatwijk heeft de kwestie apart laten agenderen zodat er een fatsoenlijke politieke
discussie mogelijk werd. Dat heeft geleid tot een pas op de plaats.
Wij hebben over deze zaak
elders op onze website eerder geschreven: LINK
De gemeenteraad is besodemieterd
Maar nu
probeert het college het in de laatste raadsvergadering van deze collegeperiode
gewoon opnieuw. Het kwalijke is dat er een volkomen verdraaide voorstelling van
zaken wordt gegeven. Om belastingverhogingen te voorkomen heeft de vorige
gemeenteraad een vermindering van de personeelsformatie met 50 Fte vastgesteld.
Nu het college opening van zaken heeft gegeven, omdat ze geld nodig hebben van
de gemeenteraad, blijkt dat die afbouw in de praktijk nooit heeft
plaatsgevonden. De gemeenteraad is dus bedonderd.
Oude regentencultuur
De
handelswijze van het college op dit dossier is tekenend voor de oude
bestuurscultuur die men beloofd had van zich af te schudden. Voormalig burgemeester Wienen probeerde mij
destijds af te houden door de zaak buiten de orde te verklaren. De gemeenteraad
zou niets te zeggen hebben over de organisatie want dat zou een
collegebevoegdheid zijn. Hier en daar in de gemeenteraad werd instemmend
geknikt.
Recht praten wat krom is
Bij al mijn
pogingen om het Lean-project aan de kaak te stellen werd stelselmatig vanuit de
coalitiepartijen beweerd dat dit de ultieme Haarlemmer Olie was die alle
problemen ging oplossen. Ook de cultuur zou er enorm van opknappen, het zou
alleen even wat tijd vergen. Nog deze week beweerde René Slootweg van
oppositiepartij Gemeentebelangen dat de explosieve uitbreiding van het
personeelsbestand de gemeente nul euro zou kosten. Een volkomen uit de lucht
gegrepen loze kreet. Waarom zegt hij dat ? Kun je je portemonnee aan zo iemand
toevertrouwen ?
5 maart 2018
Ritselen en creatief boekhouden
Het college
heeft de afgelopen jaren gewoon aan creatief boekhouden gedaan en het betere
ritselwerk uitgevoerd. Dat komt nu pas boven water. Dit vond plaats door enorme
aantallen mensen op tijdelijke basis in te huren. Het bedrag liep op van 3
miljoen in 2014 tot bijna 7 miljoen in 2017. Dit is organisatorisch en
financieel volkomen uit de hand gelopen, zo blijkt uit een rapportje van de
interim-gemeentesecretaris.
Mismanagement en zwak bestuur
Zoiets heet
mismanagement. Allemaal buiten het zicht van de gemeenteraad, want tijdelijk
personeel zie je niet in de personeelsformatie terug. Er zijn voor mindere
zaken colleges gevallen en wethouders weggestuurd. Als de gemeenteraad onwetend
wordt gehouden kun je je werk niet goed doen. Je kunt als gemeenteraadslid niet
weten wat je niet weet als er geen openheid is en men zaken bewust toedekt. En als (een meerderheid in) de gemeenteraad zaken liever niet wil weten helpt dat natuurlijk ook niet.
Witwasoperatie
Het nieuwe raadsvoorstel
zegt dat de gewenste uitbreiding van de vaste personeelsformatie geen extra
geld kost voor zover dit het omzetten van tijdelijk naar vast personeel omvat.
KiesKatwijk noemt zoiets een moreel verwerpelijke witwasoperatie. Een ander
deel van de kosten wordt in projecten verstopt. Alleen niet bij de bieb, want
dan zou uitkomen dat we meer uitgeven dan het plafond van 11 miljoen.
Rommeltje
Daarnaast
bleek nu ook opeens dat ondanks jarenlange miljoeneninvesteringen in “Lean” de
basale werkprocessen nog steeds niet op orde zijn. Onze conclusie: Het
afgelopen decennium hebben de verantwoordelijken op het gebied van personeel
& organisatie er een rotzooitje van gemaakt. Het rapportje van de
interim-gemeentesecretaris laat geen andere conclusie toe. Inmiddels is de voormalige
gemeentesecretaris opgestapt, en ook de meest verantwoordelijke bestuurders
hebben inmiddels het veld geruimd. Wij vragen ons af of het hierbij kan blijven.
Komende raadsperiode wordt cruciaal
Het
volgende college moet deze rommel uit het verleden gaan opruimen. Het huidige
college heeft goed werk verricht door op het gebied van het ruimtelijk en
economisch beleid de bezem er door te halen. Maar bedenk wel dat het beleid op
het gebied van personeel & organisatie voorwaardenscheppend is voor het
gehele beleidsspectrum. Met een slechte organisatie gaat Katwijk het niet
redden, gezien de grote uitdagingen die ons te wachten staan.
Verkeerde medicijn
Op dit
terrein heeft het bestaande college deze periode niets gedaan om de vervelende
erfenis uit het verleden aan te pakken. Sterker nog, ze komen met het verkeerde
medicijn, blijkbaar zonder de juiste diagnose gesteld te hebben. Er is een
duidelijk kwaliteitsprobleem en dat wil men bestrijden met meer ambtenaren.
Alsof je beter af bent met een grote ondermaats functionerende organisatie dan
met een kleinere. Nieuwe politiek vraagt blijkbaar nieuwe mensen.
Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com