De kiezer wordt bedankt.

De Kracht van Lokale politiek

Allereerst willen we de kiezers die op onze partij hebben gestemd hartelijk bedanken voor hun steun. Maar we moeten eerlijk zijn, het is niet gelopen zoals we het voorheen bedacht en verwacht hadden. Aan de andere kant is het grotere doel wel bereikt, maar helaas toch net even anders dan te voorzien was. Dat vereist een verklaring.

Het doel van de door ons gewenste fusie van Hart voor Katwijk (HvK) en KiesKatwijk was om een doorbraak te forceren waarbij het decennia lange monopolisme van de Christelijke partijen zou worden doorbroken. We hebben ook andere partijen benaderd om door nauwere samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van een convenant, tevoren de kiezer een alternatief aan te bieden. De versnippering van de oppositie geeft de meeste kiezers, die natuurlijk niet zo goed zijn ingevoerd in de subtiele verschillen tussen partijen en hun stemgedrag, geen duidelijk alternatief. En dan is er vooral in Rijnsburg en Valkenburg al snel de escape naar een stem op een bekende dorpsgenoot, ook al heeft men geen idee wat die allemaal uitvoert in de gemeenteraad. Alleen een duidelijke alternatieve partij(combinatie), die de hoop kan bieden dat er daadwerkelijk een coalitieprogramma tot stand komt dat anders is dan de door het CDA gedomineerde (en door bepaalde belangengroepen gedomineerde) beleid, kan op het enthousiasme van de ongebonden kiezer rekenen was onze inschatting. Echter geen enkele oppositiepartij was buiten HvK en KK genegen om zo’n blok te gaan vormen. Dus was het alternatief om als fusiepartij door te gaan om zo meer power te kunnen ontwikkelen. Dat is mislukt.

De reden is duidelijk als we naar onszelf kijken. KiesKatwijk heeft zich ondernemend opgesteld en gedragen maar we hadden niet alle omstandigheden in de hand. Onze maatschappij heeft te lijden gehad van een schadelijke en nauwelijks beheersbare pandemie. KiesKatwijk had te maken met Henk van Ginkel & co. en daar is nog geen vaccin tegen uitgevonden.

Achteraf kunnen we constateren dat Durf op zijn eentje wel bij de kiezer een beeld heeft kunnen scheppen dat een breuk met de oude politiek tot de mogelijkheden behoort. Dat bedoelden we hiervoor met de opmerking dat het grote doel wel gerealiseerd is: Het doorbreken van het monopolie van de Christelijke partijen. Durf werd geholpen door uitermate slecht en beroerd beleid in de afgelopen jaren van onervaren wethouders met verkeerde competenties voor de job. Ze gedroegen zich als potentaten en regenten, terwijl ze een andere bestuurscultuur beloofd hadden. Daar wordt nu een rekening voor gepresenteerd. Zij gedroegen zich daarnaast als parafenzetters, en waren dus geen leiders maar volgers van wat hen vanuit het ambtenarenapparaat is voorgeschoteld. De lijst met zeperds en mislukkingen is veel te lang. We hadden helaas te maken met een combinatie van zwak bestuur en een gebrekkige organisatie. Dat heeft de gemeente Katwijk aan de financiële afgrond gebracht. Dat disfunctioneren van de zittende regenten heeft Durf natuurlijk ook geholpen. Dat het CDA zich gehandhaafd heeft is wederom te wijten aan het ‘dorpisme’ vanuit Rijnsburg en Valkenburg voorspellen wij, alhoewel we op dit moment de gedetailleerde cijfers nog niet gezien hebben.

Tenslotte, het is zoals het is, zeggen we na een verloren wedstrijd. Het wordt spannend om te zien of Durf de winst ook kan gaan verzilveren in de volgende fase. Want de race is nog niet afgelopen. Als we hen ergens een handje kunnen helpen zullen we het niet nalaten. Want de kiezer moet gelijk krijgen!

Gijsbert Schrijvers
Jaap Haasnoot

2 reacties

  1. Martin van Duijn schreef:

    Het is zo jammer. Maar dat het CDA zich heeft weten te handhaven komt niet door het beleid of het programma. Dit is geen politieke partij in Katwijk, maar een lifestylebeweging waar een grote groep “ons soort mensen” toe wil behoren. Een soort Midsomer Murders samenleving, vertaalt naar Katwijk, en zonder de moorden natuurlijk. Daarom gaan ze papierprikken, laten ze zich zien bij voetbalwedstrijden (geen woord natuurlijk over het supporterwangedrag in Katwijk, en hockey en tennis, dat hoort er bij hen niet bij) en stralen ze de grote middelmatige samenleving uit. Zie dat maar eens te doorbreken. Maar op een intelligent en visionair verhaal zitten helaas te weinig mensen te wachten.

    • Jaap Haasnoot schreef:

      Ja Martin, dat is het ‘dorpisme’, men kiest graag een bekende. En er is bij velen in Rijnsburg en Valkenburg weinig enthousiasme om bij het grotere geheel van de gemeente Katwijk te horen. Dus kiest men ‘ons soort mensen;, overigens zonder meestal precies te weten wat die precies uitvoeren in het bestuur. Dat stemmen op gevoel zonder veel ratio is een gegeven dat natuurlijk overal een rol speelt, ook in de landelijke politiek. Zo zie je dat ontzettend veel mensen de VVD steunen terwijl ze daarmee objectief gezien rechtstreeks tegen hun eigen belangen ingaan. En in feite speelt hetzelfde fenomeen natuurlijk ook bij de SGP. ‘Ons soort mensen’ is dan ‘onze mensen van onze kerk’. Dat diezelfde mensen Katwijk naar de rand van de financiële afgrond hebben gebracht door beroerd beleid speelt dan even geen rol en is ook niet bekend bij het grote publiek. Vandaar het cliché dat iedereen het bestuur krijgt dat hij verdient. Jammer, maar helaas. Als Valkenhorst er over een heel aantal jaren bijhoort krijg je andere verhoudingen. Het is nog even afwachten of we daarmee beter af zijn 😉 Jaap Haasnoot

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com