De Motie over de locatie Visserijschool

De Kracht van Lokale politiek

KiesKatwijk heeft een motie opgesteld die hedenavond (9 april) wordt ingebracht bij de raadsvergadering. We willen dat de Visserijschool wordt betrokken bij de studies naar de beste plek voor de hoofdvestiging van de Toekomstbestendige Bibliotheek. In onze vorige blog hebben we alle pluspunten van deze locatie op een rijtje gezet.

Wat nog een punt van overweging kan zijn voor fracties die uit principe onze ideeën niet steunen is het feit dat als onverhoopt mocht blijken dat de eerder door het College van B&W gekozen locaties niet haalbaar zijn er in ieder geval een alternatief is. De vorige keer was er ook geen plan B toen het te voorziene debacle van het volbouwen van het Andreasplein plaatsvond. Dat heeft de hele zaak enorm vertraagd en dat zou niemand moeten willen.

Verder merken wij nog op dat ook wij als eerste optie een plekje in het centrum zouden willen. Maar niet tegen elke prijs ! Om straks een goede afweging van alle argumenten te kunnen uitvoeren kan er niets op tegen zijn om een alternatief aan het rijtje toe te voegen. Toch zul je zien dat er partijen zijn die dat niet willen. Dat is meestal onderbuikpolitiek of het “not invented here syndroom” (zeg maar de gunfactor) waarbij vervolgens wat argumenten worden gezocht die geen hout snijden. Maar we gaan het zien vanavond, misschien ben ik te pessimistisch.

Hier is de tekst van de motie:


De raad van de gemeente Katwijk,
bijeen op donderdag 9 april  2015,

Constaterende dat:
a)      Ten behoeve van het
vinden van een locatie voor de Nieuwe Toekomstgerichte Bibliotheek een
zoekgebied is vastgesteld;
b)      Dit zoekgebied is
bepaald op basis van de doelstelling uit het Masterplan Katwijk aan Zee dat het
winkelgebied moet worden versterkt;
c)      Ook de Zwaaikom is
opgenomen in het zoekgebied, terwijl dit buiten het vastgestelde
kernwinkelgebied Katwijk aan Zee valt;
d)      Het college het
voornemen heeft op 24 april een voorstel Locatiekeuze Nieuwe Toekomstgerichte
Bibliotheek aan de raad aan te bieden (LTA onderwerp 136)
Overwegende dat:
 
a)     
Het een
aanname is dat de bibliotheek een combinatiebezoek aan het winkelgebied
bevordert, maar dit niet met verdere onderzoeken wordt gestaafd;
b)      De verwervingskosten bij de locatie
Visserijschool lager en de benodigde ruimtelijke procedures eenvoudiger zullen
zijn dan in het dichtbevolkte en volgebouwde centrum van Katwijk aan Zee;
c)      Het niet gewenst is
deze optie bij voorbaat in het voortraject buiten beschouwing te laten;
d)      Het meenemen van deze locatie
in het onderzoek meer keuzemogelijkheden biedt en  de andere locaties in een breder perspectief
plaatst;
Verzoekt het college:
 
De locatie Visserijschool op te nemen
in het ambtelijk vooronderzoek of de zogenaamde ‘quick scan’ naar een geschikte
locatie voor de Nieuwe Toekomstgerichte Bibliotheek,
de locatie als
volwaardige optie in het onderzoek te betrekken, en de uitkomst te presenteren
in het voorstel aan de raad.

Naschrift 10 april 2015:

Het
bleek hedenavond dat geen enkele andere partij behoefte heeft om naast
de reeds geselecteerde bibliotheeklocaties ook informatie te verzamelen
over de locatie Visserijschool. Deze optie wordt dus tevoren
uitgesloten, men wil er niet naar kijken en
men
wil er verder geen informatie over hebben. Dat is een opmerkelijk feit.
Het lijkt me goed dat de bevolking zijn of haar stem laat horen. Het
gaat om een besluit waar ongeveer 11 miljoen euro mee gemoeid is. In het
centrum zullen mensen uit hun bedrijf of woning moeten en er zullen
rare bouwkundige sprongen moeten worden gemaakt om zo’n gebouw te
realiseren. Alleen het slopen en uitkopen zal al miljoenen kosten en dan
moet je nog beginnen te bouwen. Dit proces loopt door een mijnenveld
dat veel schade gaat veroorzaken. Waar is het gezonde verstand ?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com