Discriminatie in de gezondheidszorg

De Kracht van Lokale politiek

In het kader van de verkiezingen is deze ruimte een maand verhuurd aan 50PLUS. Zoals misschien bekend ben ik verkiesbaar voor deze club in de Provinciale Staten van Zuid Holland. Daarmee komt ook de landelijke politiek in beeld want een stem voor de provincie is ook een stem voor de Eerste Kamer. Er staat dus veel op het spel. Daarom zal ik op deze plaats een aantal malen commentaar geven op bovengemeentelijke zaken. Deze keer iets over de gezondheidszorg waar men voor ouderen die steeds vaker als lastpost en kostenpost worden gezien een drempel wil opwerpen. Wel voor hun eigen bestwil natuurlijk. Man. man, man ….


Ongelooflijk maar waar
Recent kreeg mevrouw Ellemeet, Kamerlid namens GroenLinks,
op TV de gelegenheid om uit de doeken te doen dat ze zich zorgen maakt of
ouderen niet teveel medische zorg krijgen. De NOS meldde op haar website dat de
Kamer zich in een debat op 17
december 2018
al eerder twijfelend tot negatief had uitgelaten over
een soortgelijk plan van Ellemeet uit haar nota “Lachend tachtig.
Voor een toekomstbestendige ouderenzorg”
. Daarin stond dat
ziekenhuizen 65-plussers standaard bij binnenkomst zouden moeten screenen op
kwetsbaarheid. Ellemeet baseert zich op gesprekken met specialisten uit
verschillende ziekenhuizen. Het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum) bijvoorbeeld
screent oudere patiënten die met de ambulance worden binnengebracht. Daarbij
wordt in een vroeg stadium beoordeeld wat een patiënt aankan en welke andere
aandoeningen de patiënt bijvoorbeeld al heeft.
Het moet niet veel
gekker worden
Dat komt mij bekend voor. Ondergetekende verkeert regelmatig
in het prettige gezelschap van mijn tante van 93 die in een verzorgingstehuis
te Noordwijk woont. Ze is nog zo scherp als een mes maar lichamelijk natuurlijk
niet meer in staat om een marathon te lopen. Onlangs had ze een acuut
hartprobleem waarvoor de huisarts gealarmeerd werd. Deze achtte het beter dat
ze naar het ziekenhuis vervoerd werd voor nader onderzoek. Toen de ambulance
voor de deur stond en haar wilde meenemen kwam er een bericht van het ziekenhuis
te Leiden dat men haar niet wilde hebben. De huisarts werd verordonneerd haar
te voorzien van een pilletje onder de tong. Ik constateer dat mijn tante
medische zorg ontzegd is op grond van het leeftijdscriterium, zonder dat mijn
tante in levende lijve gezien was door de arts. De huisarts was het hier niet
mee eens. Zo gaat dat blijkbaar tegenwoordig.
Drempels zijn voor uw
eigen bestwil
Interessant is waar de zorgen van de GroenLinks mevrouw
vandaan komen. De politiek-correcte praatjes die ze naar voren brengt als
motief hoeven we niet direct serieus nemen lijkt me. In dat verband doet ze me
wel een beetje denken aan Rob Jetten, van die andere elite partij.
Zowel D66 als GroenLinks zouden we wel als
ouderenbestrijders kunnen aanmerken als we naar het gedrag van deze partijen in
de Tweede Kamer kijken. Het hele verhaal oogt dus om te beginnen al niet zo
geloofwaardig. En het bevoogdende toontje roept zelfs ernstige weerstand op.
Het is voor ons eigen bestwil dat deze mevrouw onze toegang tot medische zorg
wil verminderen. Waarom gaat het hier om leeftijd als criterium? Gaan we straks
ook drempels opwerpen voor gehandicapten in het medisch circuit voor hun eigen bestwil? En wie is er
daarna aan de beurt?
Onfris gedachtegoed
Vanuit de politiek drempels opwerpen om bepaalde categorieën
mensen minder kansen te gunnen op gezondheid is eerlijk gezegd levensgevaarlijk,
in de letterlijke betekenis van het woord. Het gedachtegoed waarop dit soort
voorstellen gebaseerd is noem ik tamelijk onfris. Laten we het maar erkennen.
Ouderen zijn niet populair in onze huidige cultuur. Respect is ver te zoeken,
dedain is aan de orde van de dag. Leeftijdsdiscriminatie dringt door in alle
sectoren van onze samenleving. Alleen daarom kunnen dit soort ongezonde
voorstellen doordringen tot in het parlement.
Een teken aan de wand
Het feit dat een Tweede Kamerlid dit soort onfatsoenlijke en
onethische voorstellen zonder schaamte voor de camera kan brengen is
veelzeggend. Gelukkig kwam er zowel uit de samenleving als uit de politiek wel
de nodige reactie. Maar helaas vaak een beetje lafjes. Er was vooral iets mis
met de beeldvorming van de mensen, niet met de gedachtenvorming van de mevrouw
uit de GroenLinks-bubble. Stel je nu eens voor dat Wilders met een soortgelijk
voorstel zou zijn gekomen om bijvoorbeeld drempels op te werpen m.b.t. de
medische consumptie, of bijvoorbeeld iets anders de uitkeringsconsumptie van,
ik noem maar een categorie, arbeidsmigranten. Hoe zou GroenLinks dan gereageerd
hebben? Heeft iemand in de politiek het al aangedurfd om rokers bepaalde dure medische
behandelingen te ontzeggen ?
Kom voor uw zaak op,
anderen doen het niet
Ouderen doen er dus volgens mij goed aan om de komende
verkiezingen te gebruiken om een signaal af te geven aan de grote landelijke
partijen. Natuurlijk gaat het over de samenstelling van de Provinciale Staten.
Maar zoals ook elders in deze krant naar voren wordt gebracht stemt u daarmee
tevens voor de Eerste Kamer. 50PLUS is opgericht om tegenwicht te bieden aan de
kwalijke tendens om ouderen op alle manieren te benadelen. Dat doen we zowel in
het parlement als in de provincies. En tegenwoordig laten we onze stem ook binnen
de Waterschappen en bij een aantal grote gemeenten horen. Blijf dus niet thuis
op 20 maart!
Jaap Haasnoot
kandidaat Statenlid 50PLUS provincie Zuid Holland
Volkskrant

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com