Een alternatief Cultuurhuis in Katwijk

De Kracht van Lokale politiek

Met
de nodige publiciteit heeft Ton Frissen van de organisatie Haringrock een plan
voor een Cultuurhuis neergelegd. In de krant lezen we dat het plan bedoeld is
als alternatief voor de nieuwe bieblocatie in het centrum van Katwijk aan Zee.
De commercie kan het blijkbaar niet alleen, hij verwacht dus dat de kosten voor
zijn Cultuurhuis (deels) vanuit onze gezamenlijke gemeenteportemonnee worden
opgehoest. Het is zeer te prijzen dat mensen met ideeën komen waar anderen ook
wat aan hebben. Maar als we over het geld van de belastingbetaler gaan
beslissen moeten we uiterst kritisch zijn.

Vooralsnog
is het onduidelijk of je met een dergelijke accommodatie jaarrond een voldoende
dekkingsgraad kan realiseren. In economisch jargon: is er wel voldoende vraag
voor dit product ? Als te weinig inwoners gebruik gaan maken van deze voorziening
kun je niet van iedereen vragen om er via de belasting wel aan mee te betalen.

Wie
gaat het betalen ?

Die vraag naar wie de
verliezen moet dekken dient altijd beantwoord worden tegen de achtergrond van
de vraag of het belastinggeld niet beter besteed kan worden aan zaken waar
(meer) mensen meer aan hebben. Het gemeenschapshuis in de Hoornes is
afgeblazen, de wijkvereniging daar wil ook wel zo’n droomaccommodatie. Tripodia
is afgestoten omdat er teveel geld bij moest. De hamvraag aan de politiek is
eigenlijk: “Zijn jullie bereid om de belastingen te verhogen voor de realisatie
van dit alternatieve Cultuurhuis ?”. Als je daar beargumenteerd ja op kan
zeggen is het initiatief blijkbaar een belangrijke aanwinst voor velen.

Wie
moet hier voor bloeden ?

Als alternatief kun je eventueel
ook elders geld weghalen en/of personeel laten afvloeien of taken niet meer
uitvoeren. Roept u maar! Dat dure zwembad dat op de verkeerde plaats staat
kunnen we echter niet meer wegtoveren. En als we het op Marktplaats zetten
brengt het niet genoeg op. Dat geldt voor heel veel zaken op de gemeentelijke
begroting, de vrijheidsgraden zijn beperkt. Waar leggen we de rekening neer ?
Bij de voetbal ? Bij citymarketing ? Bij de aanleg, het onderhoud of de
ondertunneling van wegen ? Of verhogen we zoals gezegd hiervoor de belastingen
?

Vrijblijvendheid
is te gemakkelijk

Als je het belangrijk vindt
dat we zo’n voorziening in Katwijk krijgen dan moet je dus het lef hebben om
het prijskaartje dat er aan hangt bij de belastingbetaler neer te leggen. Als
je denkt dat je die uitgave naar onze inwoners toe goed kunt verdedigen dan zal
dat ook geen probleem hoeven te zijn. Vrijblijvend wat roepen is echter te
gemakkelijk. KiesKatwijk ziet bij dit alternatieve Cultuurhuis helaas vooralsnog
meer problemen dan oplossingen omdat belangrijke vragen op dit moment niet
beantwoord zijn. Je kunt er dus eigenlijk niets over zeggen op dit moment.

Maatschappelijke
behoefte ?

Het probleem met het
ondernemingsplan van Haringrock is dat het helemaal geen ondernemingsplan is
maar een globale schets van de droom van iemand die graag evenementen
organiseert. Vervolgens zijn er argumenten bij deze droom gezocht. Niks mis mee natuurlijk. Maar wat is
de publieke behoefte aan een Cultuurhuis in deze vorm en op deze plek in onze
gemeente c.q. regio ? Moet de gemeente investeren waar blijkbaar particuliere
investeerders het laten afweten ? Dat kan, maar waarom heeft de gemeente dan eerder
Tripodia afgestoten ?

Het
kostenplaatje

Het wordt naar onze mening niet
duidelijk of er een “markt” voor is. Een financieel plaatje ontbreekt
in de plannen die ons hebben bereikt. Je moet minimaal weten wat het kost en
inzicht hebben hoe die kosten (stichtingskosten, exploitatiekosten) zijn
opgebouwd en hoe reëel dat allemaal is.

Het
opbrengstenplaatje

Vervolgens moet je een
betrouwbare schatting van de jaarlijkse opbrengsten hebben. Wie gaat daar huren
en wat gaan die organisaties betalen ? Welke evenementen en activiteiten gaan
daar plaatsvinden ?  Is de voorgestelde locatie geschikt voor zo’n
instelling ?

Hoofdvestiging
bieb in het buitengebied ?

In het hele plan komt het
woord bibliotheek maar één keer voor. Is het plan bedoeld als alternatief voor
de bibliotheekvestiging die de regerende coalitie zo graag in de
Noordzeepassage wil ? Is het voorgestelde Cultuurhuis ook te exploiteren als de
lokale machthebbers de bibliotheek niet in de groene weide willen ? En wat
vindt het bibliotheekbestuur hier eigenlijk zelf van ?

Heilige
Koe Noordzeepassage

De Christelijke partijen
houden vooralsnog vast aan de miljoenen die ze aan de bieblocatie
Noordzeepassage willen besteden. De SGP heeft zelfs haar principieel verzet
tegen een Cultuurhuis opgegeven. Het jasje van Gemeentebelangen is bereidwillig
meegewaaid met deze wind ook al heeft men voor de verkiezingen andere dingen
geroepen. Deze coalitie heeft alvast zonder argumentatie de lokale belastingen
verhoogd en houdt gewoon vast aan de Heilige Koe Noordzeepassage. Met de nodige
bezuinigingen had men ook gemakkelijk de belastingen op hetzelfde niveau kunnen houden maar
daar is niet voor gekozen. Die bieb gaan ze na het spitsroeden lopen in de
verkiezingen nu echt niet opeens in de groene wei zetten buiten de dorpskernen.

Ieder
krijgt de regering die men verdient

Het motief om teveel geld uit
te geven is dat men de ondernemersvrienden in het centrum van Katwijk graag wil
ondersteunen met uw geld. De mogelijkheid daartoe is hen geboden door de
kiezers die de Christelijke partijen, en meer in het bijzonder het CDA, niet
zijn afgevallen. Over de identiteitspolitiek van vooral het CDA heb ik eerder hier iets opgeschreven. De kiezers in de diverse dorpsdelen vonden het belangrijker om
een vertrouwde dorpsgenoot te kiezen dan dat ze het zwaartepunt bij
inhoudelijke onderwerpen hebben gelegd. Dat is prima, want zo werkt democratie,
maar dan krijg je wel een belastingverhoging en een Cultuurhuis in de
Noordzeepassage. En daarmee wordt het Cultuurhuis van Haringrock een onhaalbaar
luchtkasteel. De inwoners hebben daar zelf in meerderheid (impliciet) via hun
stem aan Gemeentebelangen, CDA, SGP en CU, of door niet te gaan stemmen, voor
gekozen.

Gemeentelijke
muziekschool privatiseren ?

Er moet volgens de plannen
een particuliere muziekschool in het alternatieve Cultuurhuis komen. Als we dat
bedrijf (concurrent van gemeentelijke muziekschool) via zo’n gebouw (indirect) zouden
gaan subsidiëren of steunen  kunnen we
dan niet beter de eigen muziekschool meteen maar opheffen of privatiseren ? Misschien
moet die particuliere muziekschool zich gewoon in de Noordzeepassage vestigen
als dat plan zoals verwacht gewoon doorgaat.

Vragen,
vragen, vragen …….

Wat zijn de ervaringen in
Noordwijk met de exploitatie van de Muze ? Waarom kon Tripodia zichzelf niet
bedruipen ? Allemaal vragen die niet beantwoord worden. De conclusie van
KiesKatwijk is zoals eerder opgemerkt dat je over dit verhaal eigenlijk weinig
kunt zeggen omdat er nog teveel vragen open staan.

Kosten
geen bezwaar ?

KiesKatwijk is fervent
tegenstander van een Cultuurhuis in de Noordzeepassage omdat dit veel te duur
is. De aankoopprijs van het ongeschikte pand is veel te hoog. De verbouwkosten
worden door de moeilijke situatie ook veel te hoog. Het is niet de taak van de belastingbetaler om de
vastgoedsector of de retail te spekken.Met deze opstelling heeft KiesKatwijk overigens niet meer stemmers getrokken dan de vorige keer. Dat geeft te denken.De motieven voor een Cultuurhuis in de Noordzeepassage zijn oneigenlijk. Men (lees: het CDA) wil daarmee vooral het bevriende bedrijfsleven steunen.
Het winkelcentrum moet worden opgeleukt met een Cultuurcentrum. Dat mag blijkbaar
alles kosten. KiesKatwijk is echter niet automatisch voor het plan van
Haringrock omdat we op goede argumenten tegen de Noordzeepassage zijn. We gaan
bij wijze van spreken een grote vergissing niet inruilen voor een mogelijk iets
minder grote vergissing. We willen gewoon een deugdelijke oplossing voor een
bieb met een zaaltje tegen aanvaardbare kosten. Eerder hebben we de Visserijschool en het Rabo kantoor als locatie gepropageerd. De lokale machthebbers hebben die locaties echter liever aan een projectontwikkelaar gegund. Zo liggen de prioriteiten in Katwijk.

Wiens
probleem lost dit initiatief op ?

De vraag aan de politiek is
eigenlijk hoeveel overheidsgeld wij in de droom van de heer Frissen willen
steken. Dat is net zo’n soort vraag als hoeveel geld de gemeente in een betaald
voetbalclub zou willen steken. Leuk voor de liefhebbers, maar link vanwege de
vermenging van commerciële en publieke functies. En ook link omdat een
commerciële exploitatie blijkbaar niet haalbaar is. Waarom zouden alle burgers
daar aan moeten meebetalen ? Dan moet je dus met hele goede argumenten komen
over wat het maatschappelijk belang hier is. Dan moet je ook de behoefte
aantonen. KiesKatwijk laat zich graag verrassen en overtuigen. Vooralsnog zijn er
teveel vragen onbeantwoord.

Jaap Haasnoot
 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com