Eerste mijlpaal voor Unmanned Valley Valkenburg

De Kracht van Lokale politiek


Een van de
belangrijkste speerpunten voor KiesKatwijk is vanaf het begin aan het voorkomen van de
snode plannen met het voormalige Vliegkamp Valkenburg geweest. Onder de
valse vlag van het zogenaamd oplossen van een huisvestingsprobleem is een zeer
klein gezelschap van hotemetoten jarenlang bezig geweest hun ego,
ambitieverslaving en andere persoonlijk gekleurde belangen te bevredigen. Ik
geef u een tip, met name burgemeesters die vroeger wethouder zijn geweest zijn
figuren om in de gaten te houden.
Koekhapperij
Uiteindelijk
draait het natuurlijk vooral om geld, carrières  en commerciële belangen. Opmerkelijk daarbij
is hoe weinig de bevolking betrokken is, of anders gezegd hoeveel van de
koekhapperij achter gesloten deuren plaatsvond en plaatsvindt. Zeer recent weer
is er in de regio Leiden een complete regionale omgevingsvisie  (“Hart van Holland”)  in elkaar gedraaid zonder dat de betrokken gemeenteraden
er ook maar enige invloed op hebben kunnen uitoefenen. En o wat een verrassing,
Unmanned Valley Valkenburg wordt hierin niet eens genoemd. De gemeenteraden
mogen aan het einde van het proces bij het kruisje tekenen. Het doel is om de
politieke doelstellingen van enkele hotemetoten van een democratisch gekleurd
vernisje te voorzien. Overigens grappig en tevens bemoedigend dat UnmannedValley wel in de Roadmap Next Economy van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag
is opgenomen.
Hotemetoten
Ondanks dat
we in Nederland in naam een democratie hebben is het zo dat sommigen oneindig
veel meer macht en invloed hebben dan gezond is voor de samenleving. De lijstjes van meest
invloedrijke of machtigste mensen van Nederland of in de regio die
traditiegetrouw aan het einde van het jaar worden gepubliceerd bevestigen dat. Sommigen
zijn meer gelijk dan anderen. Het zijn daarbij niet zozeer de kwaliteiten van
de betrokken personen die de doorslag geven maar vooral de positie die men
heeft is bepalend. Verschil in (machts)positie is op zichzelf geen probleem
maar wordt wel een probleem als er sprake is van onvoldoende
correctiemechanismen of gebrek aan tegenmacht. De organisatie Economie071 die
is opgericht om de economische positie van onze regio te versterken presteert
het om Unmanned Valley Valkenburg bewust dood te zwijgen. De hotemetoten zijn
dus effectief. Treurig is dat.
Charlatans en domoren
Tegenwoordig
wordt de groep van meer invloedrijke mensen ook wel aangeduid als “de elite”.
Er zijn helaas oneindig veel voorbeelden te geven van mensen in deze categorie die
de verleiding niet konden weerstaan en die zichzelf en/of hun relaties verrijkt
hebben of op oneerlijke wijze van voordelen hebben voorzien. Alles in
psychologie, en het zijn sterke schouders die de weelde kunnen dragen. Die
sterke schouders worden zeldzamer en dat is een buitengewoon ongewenste
situatie want het resulterende maatschappelijke klimaat schept de ruimte voor allerlei
gevaarlijke charlatans, van de kwaadaardige Wilders en Plasmans tot de
goedwillende domoren van code Oranje.
Pluimstrijkerij
Met name
burgemeesters zijn kwetsbaar, ze worden door mensen op een voetstuk gezet en
krijgen weinig kritiek maar wel veel pluimstrijkerij te verduren. Raadsleden en
wethouders komen en gaan, maar de burgemeester blijft meestal wat langer op
zijn post. Dat levert een kennisvoorsprong op. Blijf dan maar eens met de
voetjes op de vloer. En juist in die positie van burgemeester is er sprake van
onvoldoende tegenmacht. Een wethouder kun je wegsturen of niet voor een nieuwe
periode benoemen. Een burgemeester wordt niet door de inwoners gekozen maar
aangewezen door een Koninklijk Besluit.
Knipmesgedrag
In
situaties waarin gemeenteraden zich kenmerken door knipmesgedrag en wethouders
door slappe knieën kan een burgemeester enorm veel regelen en ritselen. Dat is zeker
het geval wanneer er in colleges sprake is van een intellectueel overwicht van
een burgemeester. En als er dan coalities kunnen worden gesloten met soortgenoten
in de regio of bij de provincie dan zijn de rapen gaar of beter gezegd dan
wordt het volk een kool gestoofd. En dat is precies wat er gebeurd is in de
casus van het Vliegkamp Valkenburg. Het Katwijks belang is bij voorbaat
ondergeschikt gemaakt aan andere belangen.
Dit geeft de burger moed
Na een
langdurige impasse, waarin de Projectlocatie Valkenburg er niet in geslaagd is
om met een houdbare businesscase te komen voor het door de gemeenteraad van
Katwijk in de vorige collegeperiode aangenomen Masterplan, is er nu
een doorbraak. Op 12 januari gaat de gemeenteraad van Katwijk praten over het
opstarten van Unmanned Valley Valkenburg. Dat is een bijzonder heuglijk moment
voor de b.v. Nederland waarvan wij allen aandeelhouder zijn. Het is ook een
belangrijk moment voor Katwijk en de regio. Maar het meest verheugend vind ik
dat een minderheid van hotemetoten die hun eigen (groeps)belang boven het algemeen
belang stellen dit niet hebben kunnen tegenhouden, ondanks alle verwoede pogingen
die daartoe in het werk zijn gesteld. Dat geeft de burger moed.
KiesKatwijk
gaat daarom vol vertrouwen het nieuwe politieke jaar 2017 in. Wij wensen u en
de uwen al het goede.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com