Het “Katwijkgevoel” nader verklaard

De Kracht van Lokale politiek


Op bovenstaande foto ziet u een geprojecteerde sheet die
precies zegt wat KiesKatwijk eerder heeft beweerd in onze Economische Agenda. Het gaat over de vraag wat een stad of
woonplaats nu precies aantrekkelijk en leefbaar (“loveable and liveable”) maakt.
Wij hebben daarbij de term “Katwijkgevoel” gebruikt om dat ongrijpbare “iets”
nader aan te duiden. Het gaat over hoe de gebouwde en de natuurlijke omgeving
er uit ziet, wat de kwaliteit van de architectuur is en hoe het hele ontwerp
van de stad er uit ziet.

“Proactive politics” wordt trouwens ook nog genoemd als een factor van belang. Wij van KiesKatwijk doen ons best 🙂

Dat alles met elkaar, en vooral met de mensen die erbij horen, roept een bepaald gevoel op over een plek. Marketeers zouden de kreet “beleving”
gebruiken. Het gaat ook over welke voorzieningen er zijn, hoe het fysieke
klimaat is en hoe de bereikbaarheid met de buitenwereld is geregeld. Dat zijn
allemaal zaken waar je in moet investeren als je aantrekkelijk wilt zijn voor
zowel bezoekers als de eigen inwoners. En dat heeft ook alles te maken met je
aantrekkelijkheid als vestigingsplaats voor nieuwe bedrijven. En daar gaat de
Economische Agenda over.
Dommig en sullig
KiesKatwijk zegt dat we dommige reclamecampagnes met sullige
slogans beter aan anderen kunnen overlaten. De overheid moet vooral in het “product”
zelf investeren, als u deze economische term voor iets als Katwijk (lees ook Rijnsburg
of Valkenburg) wilt gebruiken, iets dat toch ver uitstijgt boven een of ander banaal
“ding” dat alleen maar bestaat omdat het geld kan opleveren. De zeereepgarage
en het Kustwerk Katwijk zijn goede voorbeelden van overheidsinvesteringen die
Katwijk mooier en beter maken.
Midden-Delfland =
Vliegkamp Valkenburg
Bovenstaande foto is gemaakt op 6 juni 2015 tijdens een
discussiemiddag van de Midden-Delfland Vereniging waarvan Marja van
Bijsterveldt voorzitter is. Aanwezig waren onder andere de burgemeester van
Rotterdam,  Ahmed Aboutaleb, en de
burgemeester van Den Haag, Jozias van Aartsen. Wij hebben al eerder gewezen op
de frappante overeenkomsten tussen het gebied Midden-Delfland, dat functioneert
als de onmisbare groene long tussen de stedelijke gebieden van Rotterdam en Den
Haag, en onze eigen groene long, het Vliegkamp Valkenburg.
Hakken en zagen
Aboutaleb stelde dat als je het gebied wilt beschermen je
het ook een status moet geven: maak er een metropolitaan park (een Central
Park) van en hij voegde eraan toe: ‘we hakken de handen af van
degene die er met zijn poten aan komt’
. Voorzitter Van Bijsterveldt
vatte dit keurig samen met: ‘handen af van Midden-Delfland‘.
Burgemeester van Aartsen zei precies hetzelfde maar verpakte het in wat meer
vage en diplomatieke taal.
Deze mensen hebben het dus begrepen. Ze snappen dat
leefbaarheid te maken heeft met natuur en recreatie en dat een eenzijdige steenwoestijn
een onevenwichtige en kwalitatief slechte ruimtelijke situatie oplevert waar
niemand gelukkig van kan worden. Daar zitten ook economische consequenties aan vast.
Bescherming van het
landschap
Van Bijsterveldt vroeg aan Lucas Vokurka (directeur
Economisch Vestigingsklimaat MRDH) of het verbinden van de economie en
ondernemerschap aan het ‘groen’ een goed idee is. Vokurka: er is gekozen om
‘groen’ een prominente plek te geven en af te vragen: ‘wat is de stip aan de horizon van de
ruimtelijke ontwikkeling: het is nodig nieuwe economische dragers aan te voeren
‘.
Aboutaleb stelde vervolgens vast: ‘Het groen leeft nog niet zo
erg, het is politiek nog geen thema; maar mijn gemeente heeft gewoon zuurstof’
nodig’.
Burgemeester Rodenburg van Midden-Delfland over planologie: “De Natuurvisie van het Rijk mist de
beschrijving van een landschap zoals dat van Midden-Delfland; dat moet er
eigenlijk nog bij; hiervoor is een amendement voorbereid en aangeboden aan
Tweede Kamer met als doel Midden-Delfland als een ‘bijzonder provinciaal landschap‘ op te nemen in de wet”.
Van Aartsen en
Aboutaleb bevestigden dit initiatief te steunen. Van Aartsen betreurt het wel
dat het gros van de 23 gemeenten van de metropoolregio geen groene pijler
wilden; dat is nu opgelost met de zo genoemde Landschapstafels.
Hadden wij maar zulke
burgemeesters
Als je de bovenstaande opmerkingen van deze drie
burgemeesters bekijkt dan is het buitengewoon betreurenswaardig dat de
burgemeesters van Leiden en Katwijk full speed bezig zijn om onze groene long Valkenburg
zo snel mogelijk dicht te metselen met 5000 woningen, woningen waar niemand (in
ieder geval niet op deze plek) op zit te wachten. Daardoor wordt onze omgeving
enorm veel minder loveable & liveable, en daardoor alleen al wordt er dus
ook enorm veel ook economische schade aangericht. Die schade wordt nog eens met
een factor X vermenigvuldigd doordat men de kans laat lopen op een Drone Valley,
een initiatief dat de proporties van de High Tech Campus Eindhoven zou kunnen
krijgen. Drone Valley kan prima samengaan met het behoud van het (ook in economische zin) kostbare landschap van het voormalig Vliegkamp Valkenburg.
En waarom zouden we een zakenvliegveld op Valkenburg niet kunnen combineren met Drone Valley. Breda International Airport gaat het met steun van Henk Kamp gewoon doen. Lees het hier. Laten we een dealtje met Henk Kamp maken, wij zeuren niet meer over windmolens op zee als hij ons hier mee helpt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com