Hotspot Valkenburg: Wie gaat dat betalen ?

De Kracht van Lokale politiek


Waarom woningbouw op Valkenburg
De grote
landelijke partijen, met name de combinatie CDA en VVD, die het provinciale
bestuur domineert, en die destijds ook in Katwijk samen het stuur in handen hadden,
hebben er in de vorige raadsperiode voor gezorgd dat er voor de projectlocatie
Valkenburg een masterplan kwam waarin 5000 woningen zijn gepland. Die
woningbouw is tegen elk beleid dat ooit door de provincie aan het papier is
toevertrouwd. Het is ook niet in overeenstemming met de zg. “Ladder Voor
Duurzame Verstedelijking”. Dit leerstuk zegt dat er niet gebouwd mag worden in
uitleggebieden voordat alle binnenstedelijke ruimte in de regio is opgebruikt. 
De Groene Long van de regio
Ego’s en geld
Dat deze
woningbouw toch is doorgeduwd door machtselites heeft alles te maken met de
verbindingen die er zijn tussen de genoemde partijen en de georganiseerde  bouwlobby. Op Valkenburg kan straks een omzet
gemaakt worden van minstens 1,5 miljard euro. De financiële belangen zijn dus groot,
en carrières van bestuurders zijn hiermee verbonden. Daar komt nog eens bij dat
het Ministerie van Financiën via het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) de grond zo
duur mogelijk wil verkopen. Het doel heiligde de middelen en dus heeft het RVB
niet geaarzeld om voor dit doel een nagelnieuw vliegveld te vernietigen, een
enorme kapitaalvernietiging die ik eerder heb aangemerkt als
“staatsvandalisme”. En dan hebben we nog de Leidse Lobby die volgens het ouderwetse
principe “Big is Beautiful” opereert. Ego’s en geld zijn dus kort samengevat de
drijfveren die uiteindelijk tot een totale verstening van onze regio kunnen
leiden.
Geslaagde verkenning
Binnen dit
krachtenveld heeft de gemeente Katwijk in eendrachtige samenwerking met de
Gemeente Wassenaar een “ruimtelijke verkenning” uitgevoerd naar de wijze waarop
de opgelegde woningbouw kan worden gecombineerd met enerzijds zoveel mogelijk
groen en anderzijds het voor de b.v. Nederland van groot belang zijnde Unmanned
Valley. Daar is een heel bruikbaar, of zeg maar prima resultaat uitgekomen. Dat
is een prestatie van formaat omdat de beide gemeenten langere tijd
gebrouilleerd waren op dit dossier en de opgave ook technisch-inhoudelijk best
ingewikkeld is. 
Ook “Lentevreugd” is onderdeel van het “verkende” gebied
Demonisering van woningdichtheden
KiesKatwijk doet
niet mee met die partijen die zich bezig houden met de demonisering van de woningdichtheden die in deze verkennende studie
voorbij komen. In heel West Nederland wordt zo gebouwd, grond is hier uitermate
schaars en we zullen het hiermee moeten doen. Wij hebben geen behoefte om een
tweede wijk De Kievit uit de gemeente Wassenaar te kopiëren. Daar zitten de
rijken der aarde verschanst achter groene muren op hun eigen groene territoria. 
Wij kiezen voor meer openbaar groen
en voor een zo klein mogelijk beslag van de woonwijk op het totale terrein. Uiteraard
binnen te stellen hoge kwaliteitseisen. Dat kost geld, en dat zal dus mede
moeten worden opgebracht door het Rijk, de provincie en de regio die immers allen zo
graag willen dat wij 5000 huizen bouwen op ons laatste kostbare groene open
gebied ? Dat is de prijs om de Oostvlietpolder groen te kunnen houden zullen we
maar zeggen.
Plan B
Laten we
duidelijk zijn, ondanks het feit dat we content zijn met het voorliggende
resultaat is het voor ons een plan B. Vier jaar geleden konden we nog de hoop
koesteren op een alternatieve bestemming van het vliegkamp, waarbij woningbouw
een minder dominante rol zou spelen. Gedurende deze raadsperiode is gebleken
dat dit niet meer haalbaar is. Aan wie we dat te danken hebben heb ik u eerder
uitgelegd.
Houtskoolschets
KiesKatwijk
beschouwt de Verkenning als een houtskoolschets. Dat wil zeggen dat een ruwe
opzet wordt getoond met de grove contouren. Er ontstaat een duidelijk globaal beeld
van hoe het uiteindelijke plaatje er uit kan gaan zien. In de uitwerking en
detaillering is er echter nog veel werk te doen. Op detailniveau kan er nog van
alles veranderen. KiesKatwijk is daarom akkoord met het feit dat er geen
uitgebreid participatietraject heeft plaatsgevonden. Voor alles is een tijd,
zegt de Prediker. 
Inspraak kan beter plaatsvinden zodra er een plan is en het duidelijk
wordt hoe de werkelijkheid er uit gaat zien. KiesKatwijk heeft uiteraard nog tal van kanttekeningen
bij de verkenning. Die betreffen voornamelijk ideeën die in de uitwerking een
plaats zouden moeten vinden. Ik wil op dit moment één belangrijke zaak noemen
en dat is de permanente zandwinning in het Valkenburgse Meer. KiesKatwijk dient
hierover een motie in.
Recreatieve hotspot
Door de
oprukkende verstening in onze regio en de toename van het aantal inwoners is er
een schreeuwend gebrek aan groen en recreatieruimte in onze omgeving. Het
Valkenburgse Meer biedt de mogelijkheid om daar een recreatieve hotspot van de
grond te trekken. Elementen in onze visie zijn een stoomtreinverbinding met
Duinrell, een bootverbinding met museumstad Leiden en met Katwijk, een luchtvaartmuseum
en de nodige watersport en natuurbeleving. Probleem is de permanente
zandwinning die elke ontwikkeling blokkeert, die gevaren oplevert, en die de
oevers opvreet waar de recreatieve functies gevestigd zouden moeten worden.
De gemeente Katwijk wordt een oor
aangenaaid
KiesKatwijk
constateert dat onze gemeente zijn kostbare groene polders op Valkenburg moet
opofferen aan woningbouw t.b.v. de regio. Dat brengt naast maatschappelijke
kosten ook de nodige financiële kosten voor onze gemeente mee. Het enige
alternatief is inleveren op de kwaliteit van de inrichting van het gebied om
een dekkende exploitatie te krijgen. 
Langs de oevers van het Valkenburgse Meer
Het is al van de gekke dat Katwijk per
inwoner gemeten meer betaalt aan de Rijnlandroute (RLR) dan Leidenaren, en meer
aan de Duinpolderweg dan de inwoners van de Bollenstreek. Voorschoten krijgt
voor een prikkie een geboorde tunnel, Leiden een geheel verdiepte ligging van
de Rijnlandroute en Katwijk krijgt als veelbetaler de slechtst mogelijke inpassing. Het
doorgaande verkeer wordt uit Leiden omgeleid via de rondweg die de RLR is, en
vervolgens dwars door de dorpskernen van Katwijk geleid. Een alternatieve
oplossing via de Pioniersbaan bleek voor de provincie niet bespreekbaar te zijn. 
Als ik de
nodige krachttermen vermijd dan is de conclusie dat onze belangen niet serieus
genomen worden. Een politieke conclusie is dat we dit te danken hebben aan de
eerder genoemde combinatie van VVD en CDA, die er blijkbaar wel voor anderen is maar niet voor Katwijkers.
Genoeg is genoeg
Het wordt
tijd dat de regio en de provincie hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Voor
KiesKatwijk betekent dit voor het deelgebied rond het Valkenburgse Meer dat de
provincie de daar geplande windturbines elders plaatst, bijvoorbeeld langs de
Europaweg te Leiden. Wij eisen ook van de provincie dat de zandwinning zo snel
mogelijk wordt gestopt en dat de kosten daarvan door de provincie worden
gedragen die immers ook decennialang daarvan de revenuen heeft geplukt. Genoeg
is genoeg.
Toedeledokie tegen economisme en tegen
parasiteren van Ministerie van Financiën, Provincie en Regio
Als de
gemeente Leiden het opportuun acht om bij ons aan te kloppen voor de
financiering van een ijsbaan dan denken wij dat we ook onze subsidiëring van de
Leidse Rijnlandroute in het plaatje zouden moeten betrekken. Hetzelfde geldt
voor de provincie met haar snelle fietspad. Verder zijn we van mening dat zowel de
provincie als de regio zouden moeten bijdragen in een negatief
exploitatieresultaat op de projectlocatie Valkenburg. Je kunt niet alleen maar de
voordelen genieten en zelf niets bijdragen.
IJsvorming langs de oever van het Valkenburgse Meer
Dankzij
bouwen op Valkenburg wordt de Oostvlietpolder groen gehouden. Het is merkwaardig dat de veel
meer (natuur)waarde vertegenwoordigende polders van Valkenburg opgeofferd worden. We
bouwen conform de dwingende wens van de provincie, overigens dwars tegen de
principes van haar eigen ruimtelijk beleid in, en starten ook conform de wens
van de provincie aan de noordzijde. Daar mag wel iets tegenover staan. 
Het
Rijksvastgoedbedrijf (RVB) zou zich verder eens wat moeten verdiepen in
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De focus op cashflow past een
overheidsbedrijf niet, het moet in de eerste plaats gaan om maatschappelijk
rendement en niet om economisme. Ik verwacht dus van het RVB, de stroman van het
Ministerie van Financiën, dat als het kwaliteitstreven leidt tot verminderde opbrengsten
die geen probleem mogen zijn. Tenslotte kun je de dividendbelasting ook gewoon
handhaven.
Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com