Huh ? Omgekeerd inzamelen ?

De Kracht van Lokale politiek


KiesKatwijk is geen
applausmachine
In de gemeente Katwijk zijn de afgelopen maanden enkele
grote beslissingen genomen, zoals de locatiekeuze van de nieuwe bibliotheek en
de verhoogde budgettoekenning t.b.v. het Andreasplein. Bij deze kwesties kon
Kies Katwijk niets anders doen dan tegenstemmen, o.a. omdat de voorgestelde
keuzes niet passen bij de Nieuwe Soberheid waar wij voor staan. Er wordt gewoon
veel te veel geld uitgegeven in relatie tot wat we er voor terugkrijgen. Als
het goedkoper kan voor een aanvaardbare kwaliteit dan moet dat, want het is
niet ons eigen geld. Wij zijn voor vooruitgang maar we zijn geen applausmachine
voor het college. Die rol wordt door anderen al met verve uitgevoerd.
KiesKatwijk geen antipartij
De afgelopen periode is door de concurrentie wel eens geopperd
dat KiesKatwijk overal tegen is. Dit is onjuist aangezien we alleen maar
kritisch zijn over beleidsvoorstellen en daar vraagtekens  bij zetten als zaken naar onze eerlijke
mening niet in orde zijn. Wat te denken van het waanzinnige idee om een
overkapping te maken tussen de nieuwbouw en oudbouw van ons gemeentehuis ? Dat
bedenk je toch niet als je over voldoende gezond verstand beschikt ? Het is
vanzelfsprekend dat dit soort kwesties de meeste aandacht krijgen. Bij de
genoemde onderwerpen ging het bovendien over heel erg veel geld. Echter over
het geheel genomen staat KiesKatwijk voor pakweg 90% achter de voorstellen van
het college. We zijn dus geen antipartij. Recent hebben we ons nog zeer enthousiast
uitgelaten over een voorstel om de bevolking te vragen om tijdelijke
gebruiksmogelijkheden voor het gebied Duinvallei te bedenken en deze ook
praktisch in projectvorm te gaan realiseren. Qua proces is dat heel innovatief
en we zijn heel benieuwd wat dit gaat opleveren.
Omgekeerd inzamelen
Een groot deel van het gemeentelijke beleid gaat over
uitvoeringszaken die politiek niet zo gevoelig zijn. Maar  bij bijna alles zijn er wel vaak
consequenties voor de inwoners. Dat geldt ook voor een nieuwe inzamelingsmethode
voor het huisvuil. Dat heet omgekeerd inzamelen.
De gemeente Katwijk schrijft het over het omgekeerd afval
inzamelen: ‘’ Met deze methode worden de
waardevolle en herbruikbare materialen zoals papier, plastic en GFT aan of
dicht bij huis opgehaald. De inwoners scheiden dus het afval zelf
(bronscheiding). Het restafval dat dan nog overblijft, wordt naar een
restafvalcontainer op afstand gebracht. Door een prijs te koppelen aan de keren
dat de restafvalcontainer wordt gebruikt, hebben inwoners invloed op de hoogte
van hun afvalstoffenheffing’’
(Gemeente Katwijk, 2016).
Scheiden bij de bron
Kies Katwijk steunt dit voorstel, aangezien wij de voordelen
van het omgekeerd afval scheiden erkennen en we het verhogen van de aandacht
voor duurzaamheid onder de burgers belangrijk vinden. Door de nieuwe
inzamelingsmethode zal er waarschijnlijk 75% meer afval gescheiden worden
aangeleverd door burgers. Op dit moment wordt er door de gemeente Katwijk
onderzoek gedaan onder 1000 burgers hoe er invulling gegeven moet worden aan
dit nieuwe beleid. Ook dit gegeven wordt toegejuicht door KiesKatwijk,
aangezien wij maatschappelijk draagvlak belangrijk vinden. 
Geloofwaardigheid
Dit draagvlak miste de afgelopen tijd bij de locatiekeuze
van de nieuwe bibliotheek, waar het college van B&W geen oog had voor wat
de burger feitelijk wilde. Daarnaast is beleid baseren op gedegen onderzoek
noodzakelijk volgens KiesKatwijk. Zo is het belachelijk dat het college een
beleid voor poepstroken (sic) baseerde op een onderzoek met maar 26 respondenten.
En ook bij de stiekeme liquidatie van het Gemeenschapshuis in de Hoornes heeft
men raar geschutterd met een enquête. Dat gesjoemel is schadelijk voor het
geloof in de politiek en in de democratie. En dan hebben we het nog niet over
zogenaamde “onderzoeken” over de vermeende schadelijke effecten van windmolens
op het toerisme.
Twee dingen
KiesKatwijk wil voordat de onderzoeksresultaten over
omgekeerd inzamelen bekend zijn al twee punten onder de aandacht brengen. Het
eerste en grootste aandachtspunt is dat een bepaalde groep burgers noodzakelijkerwijs
meer dan de gemiddelde hoeveelheid afval produceren, bijvoorbeeld door het
gebruik van incontinentiemateriaal. Deze burgers zouden naast de torenhoge
zorgkosten ook meer geld kwijt zijn doordat ze meer restafvalheffing moeten
betalen. In de gemeente Lisse wordt tegen de burgers die met  dit probleem zitten gezegd dat ze bij de
huisarts een verklaring kunnen krijgen om enkele keren gratis hun afval weg te
gooien. Deze vorm van maatwerk kost de huisartsen veel tijd en enkele
huisartsen in deze gemeente zijn reeds in conflict met de gemeente over deze
kwestie. Dit komt door de huidige hoge werkdruk,waardoor de huisartsen geen
tijd hebben voor het tekenen van honderden verklaringen (Persoonlijke
communicatie, 2016). Dit is een aandachtspunt dat zeker in ogenschouw moet
worden genomen.
Het tweede aandachtspunt is dat de praktijk leert dat er op
sommige plekken geen centrale (ondergrondse) verzamelpunten mogelijk zijn voor
restafval. Hierdoor krijgen burgers naast een aparte afvalbak voor plastic/blik,
papier en gft ook nog eens een afvalbak voor restafval. De burgers die over een
ruime tuin beschikken kunnen deze afvalbakken wel kwijt, maar door mensen die
spreekwoordelijk 3-hoog-achter wonen zullen de nieuwe aparte afvalbakken als belastend
worden beschouwd. 
Roept u maar
Zoals eerder gesteld staat KiesKatwijk in principe positief
tegenover de nieuwe afvalinzamelingsmethode, maar blijven we constructief
kritisch over de invulling hiervan. De reden hiervan is dat uiteindelijk de precieze
vormgeving van het nieuwe beleid de effectiviteit van het omgekeerd afval
inzamelen zal bepalen. Mocht u voor ons een goede tip hebben of een idee dan
houden we ons aanbevolen want we denken er nog over door.
Jacco van Duijn

4 reacties

 1. Unknown schreef:

  Jullie geven aan geen antipartij te zijn, maar wat zijn jullie oplossingen voor de genoemde problemen? Wat voegt deze partij nu toe wat de andere niet doen?

  • Kies Katwijk schreef:

   Ad, heb je een speciaal onderwerp op het oog ? Wij zijn overigens de enige partij die wat meer werk heeft gemaakt van zaken zoals het al dan niet bebouwen van het vliegveld en het beleid rond integratie. Dat zijn ingewikkelde zaken en we hebben daar nota's over geschreven die je kunt downloaden in de rechter kolom van deze webpagina.Verder hebben we tientallen blogs geschreven over allerlei zaken die je op deze pagina kunt vinden. Wij hebben een wisselend aantal medestanders bij de zaken die we aankaarten.

 2. Unknown schreef:

  Ik kaart op de omschreven problemen in het geschreven blog. Als je commentaar op plannen hebt moet je ook alternatieve voorleggen vind ik. Ik wil je best geloven dat jullie van alles hebben uitgezocht en de rest niet, maar dat zal bij andere zaken precies het tegenovergestelde zijn, dus een beetje warrig antwoord. Nog terug te komen op die versoberheid "geven teveel geld uit dan wat we ervoor terug krijgen, moet goedkoper en met voldoende kwaliteit". Hoe gaan jullie dit hoofdthema concreet vormgeven?

  • Kies Katwijk schreef:

   Over deze specifieke punten het volgende. Wat betreft Andreasplein hebben we ons idee diverse malen beschreven en in de Raad verdedigd. Bestrating laten liggen, geen tuintjes gedoe, handen af van de viskiosk en een paar bomen om het plein heen. Verder verplaatsbare terrasjes. Bij de bibliotheek hebben we als enige fractie bezwaar gemaakt tegen de hoge aankoopprijs van de Noordzeepassage (7 miljoen). Hier wordt ons een loer gedraaid. Dat punt komt nog terug later. als de gemeenteraad dan weer dat bedrag kritiekloos en zonder ook maar één vraag accepteert dan kunnen we het met onze 2 zetels niet tegenhouden. In het algemeen proberen we met anderen samen te werken maar in dit geval lukt dat gewoon niet. Dit zijn maar 2 concrete voorbeelden, maar zo is er elke maand wel wat. Die overkapping van het plein bij het gemeentehuis is inmiddels door de architect afgeschoten. Waren we weer de enigen die hier het probleem zagen. Dit is wel zorgelijk trouwens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com