Inburgering moet minder vrijblijvend

De Kracht van Lokale politiek


Minder
vrijblijvendheid, meer regie
KiesKatwijk wil meer regie en minder vrijblijvendheid
op het inburgeringstraject van nieuwkomers. Daarin staan we niet alleen. Lokaal
organiseren we i.s.m. de ChristenUnie en t.b.v. de gehele gemeenteraad een
vergadering over de ins en outs van het integratiebeleid. We willen dat beleid
in Katwijk intensiveren want het gaat gewoon niet goed genoeg. In andere gemeenten
zijn ze daarin al verder. Download HIER  een voorbeeld.
Bijeenkomst in
Katwijk op 22 februari
Als je interesse hebt in dit onderwerp noteer dan de
datum van 22 februari. De bijeenkomst is in de burgerzaal van het gemeentehuis.
Het is onze bedoeling om in deze sessie het complete veld in kaart te brengen
om de zwakke en sterke punten van de huidige aanpak te achterhalen. Na de
verkiezingen gaan we met de nieuwe gemeenteraad hier op voortborduren. Op welke
aspecten moeten we het beleid veranderen om meer effect te krijgen. Hoe kan dat
het beste worden aangevat, etc.. Er komt dan een tweede sessie.
Echte
integratie, niet pamperen
Echte integratie is van enorm groot belang voor de
nieuwkomers zelf, maar ook voor onze samenleving. De problemen moeten benoemd
en de kansen op verbetering moeten worden gegrepen. Het moet in ieder geval
minder vrijblijvend. Wij willen ook dat alle burgers, nieuwkomer of hier
geboren, op precies dezelfde manier worden behandeld. Daarom zijn we
tegenstander van voorrang bij woningtoewijzing. Wel willen we veel investeren
in tijdelijke woonvormen voor 1- en 2-persoonshuishoudens met welke achtergrond
dan ook.
Koudwaterangst
Er is enorm veel koudwaterangst op het gebied van
integratie en inburgering. Omdat de PVV-achtigen dit onderwerp steeds met een
bepaalde verkeerde invalshoek misbruiken gaan anderen het als reactie doodzwijgen.
Of de bekende emotiepolitiek komt om de hoek en men gaat alles door een roze
bril bekijken. 
Gezond verstand
politiek
Daar komen we niet verder mee. In tegendeel. Er is
gewoon sprake van een reëel maatschappelijk probleem, en dat moeten we op
rationele wijze benaderen. Dat is gezond verstand politiek. Het
vluchtelingenprobleem is een zaak die op rijksniveau moet worden aangevat. Wij
hebben daar wel een mening over maar die doet niet ter zake op gemeentelijk
niveau. Want daar gaan we over andere kwesties, zoals huisvesting en
inburgering. Die kwesties en de problemen daarmee willen we op 22 februari met
elkaar in beeld brengen. En daarna gaan we er echt wat aan doen. Zachte
heelmeesters of wegkijkers zorgen voor grote problemen in de toekomst.
KiesKatwijk wil die problemen voorkomen.
Gelijke monniken, gelijke kappen
In
2016 hebben we onze opvattingen over inburgering en integratie op papier gezet in
een nota onder de titel “Gelijke monniken, gelijke kappen”. Dat stuk is nog
steeds grotendeels actueel: download het HIER
In
ons nieuwe programma hebben we dat vertaald naar de doelstelling om meer in
mensen te investeren. Dan hebben we het uiteraard over al onze inwoners. We
willen daarbij speciale aandacht voor mensen in een of andere
achterstandspositie. Die achterstand kan voor mensen afkomstig uit andere
culturen bestaan uit een te grote afstand tot onze (lokale) samenleving,
waardoor de zelfredzaamheid een probleem kan worden. Integratie en inburgering
omvat een aantal instrumenten die bedoeld zijn voor bepaalde doelgroepen om ze
verder te helpen. Taalbeheersing is les één, maar er is meer. KiesKatwijk wil
hier beleidsintensivering. Dat is goed voor ons allemaal.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com