Kansen benutten, een fiasco voorkomen

De Kracht van Lokale politiek


Vliegveld Valkenburg, een groene long in een hyper verstedelijkt gebied


De achterhaalde pogingen om het voormalig Vliegkamp
Valkenburg vol te bouwen zijn een voorbeeld waarbij duidelijk wordt dat bij het
gemeentebestuur niet de belangen van de inwoners van Katwijk centraal staan
maar iets anders. Onder aanroeping van allerlei drogredenen en angstvisioenen
poogt men het laatste stukje groene polder te koloniseren voor het geldelijk
gewin. Er is voldoende bouwrijpe grond elders om huizen op te bouwen.

In de nota “Kansen benutten, een fiasco voorkomen” heeft KiesKatwijk alle
argumenten op een rijtje gezet die pleiten tegen woningbouw op Valkenburg.
KiesKatwijk wil het bestaande open landschap behouden en niet verder aantasten
want er zijn geen deugdelijke argumenten anders dan dat de grondeigenaar wil
cashen. En zelfs dat is geen goed argument op het dieptepunt van de markt, waar
grond nog maar weinig waard is. Geen enkele projectontwikkelaar gaat hier voor
eigen rekening en risico bouwen, wat op zichzelf voldoende reden is om die
gedachte helemaal los te laten. 

Een formele reden om hier niet te bouwen is dat
dit streven volledig indruist tegen het Provinciaal Afwegingskader Woningbouw.
In de nota “Kansen benutten, een fiasco voorkomen” is een multi-criteria
analyse opgenomen die duidelijk laat zien dat het veel verstandiger is om de
Locatie Valkenburg te benutten om de economische structuur van de regio te
versterken.
KiesKatwijk heeft de nota aangeboden aan de provincie
Zuid-Holland als zienswijze op de provinciale Visie op Ruimte en Mobiliteit. 
De
nota is hier te te downloaden op
LINK
.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com